Tvorba a použitie matematických úloh podporujúcich rozvoj kľúčových kompetencií a matematickej gramotnosti pre reálny život,
SOP ĽZ 2005/1-115, kód projektu 11230100153

aktuality riešiteľská zóna ** diskusia ** o projekte linky

Anglické verzie prvých úloh, viac v sekcii riešiteľská zóna.

(200 stranová verzia) 29.júla 2008


Samostatné úlohy s riešeniami zo zbierky v pdf a doc formáte, ako aj viac úloh zo stretnutí (v slovenskej, anglickej verzii, v korunovej i euro mene) nájdete v sekcii riešiteľská zóna .
Záverečné práce frekventantov prezradia viac o tom ako úlohy vznikali a aké skúsenosti pri ich tvorbe sprevádzali celý riešiteľský kolektív a žiakov.Posledná modifikácia: 6.2. 2009 Kontakt: esfprojekt@gmail.com