Tvorba a použitie matematických úloh podporujúcich rozvoj kľúčových kompetencií a matematickej gramotnosti pre reálny život,
SOP ĽZ 2005/1-115, kód projektu 11230100153

aktuality riešiteľská zóna ** diskusia ** o projekte linky


Posledná modifikácia: 6.2. 2009 Kontakt: esfprojekt@gmail.com