Rozvrhy učiteľov na letný semester 2017/18

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Bezáková Daniela
  Str 8 10 2h p M-II  1-UIN-102/15 Matematika pre učiteľov informatiky (2)          1upI* 1pupI*
  Str 9 50 2h c M-II  1-UIN-102/15 Matematika pre učiteľov informatiky (2)          1upI* 1pupI*
  Str 14 50 2h c M-III 1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN3
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN1 1AIN2
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN*

Budinská Lucia D
  Str 14 50 2h c M-IX  1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN2

Hrušecká Andrea
  Uto 13 10 2h c F1-248 1-UIN-246/10 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie     1muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Uto 14 50 2h c F1-248 1-UIN-141/15 Programovanie (2)                     1upI* 1pupI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN1 1AIN2
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN*
  Stv 13 10 2h s F1-248 1-UXX-236/15 Digitálne technológie (3)                 2up** 2kM* 2pupI*

Hrušecký Roman
  Pon 12 20 2h p A   1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1INF* 1AIN*
  Uto 8 10 2h v I-H4  1-UIN-349/15 Programovanie aplikácií pre web              3muMAIN_k 3upI* 3pupI*
  Uto 9 50 2h p F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Uto 11 30 2h c F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN*
  Stv 13 10 2h s F1-248 1-UXX-236/15 Digitálne technológie (3)                 2up** 2kM* 2pupI*

Jašková Ľudmila
  Pon 10 40 1h v I-H4  2-UIN-268/15 Informačné systémy                     2pmupGEIT 3muMAIN_k 2muI*
  Pon 13 10 1h v I-H4  2-UIN-268/15 Informačné systémy                     2pmupGEIT 3muMAIN_k 2muI*
  Pon 14 00 2h n I-32  XXXPRED000 Rezervácia                          
  Uto 9 50 2h p F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Uto 11 30 2h c F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Uto 13 10 2h c I-H3  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1EFM*
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT** 1MMN*
  Uto 18 10 2h v I-32  1-UXX-342/15 Digitálne technológie pre žiakov so špeciálnymi vzdelávací 2up** 2pupI*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1INF* 1AIN*
  Pia 15 40 3h s I-32  3-IVI-018/15 Vybrané kapitoly z teórie vyučovania informatiky (2)    1DRSINF

Kalaš Ivan
  Pon 11 30 2h p I-32  1-UIN-246/10 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie     1muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Pon 14 00 2h n I-32  XXXPRED000 Rezervácia                          
  Pon 16 30 2h p I-32  2-UIN-120/00 Didaktika informatiky (1)                 1pUIN 1muMAIN 2muMAIN_k 1pmupGEIT
  Pia 13 10 3h s I-32  3-IVI-508/15 Návrh a realizácia dizertačného projektu (2)        1DRSINF

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p F1-248 1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Pon 8 10 2h p I-32  1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Pon 9 50 2h c F1-248 1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Pon 9 50 2h c I-32  1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Pon 14 00 2h n I-32  XXXPRED000 Rezervácia                          
  Pon 16 30 2h v I-H4  2-UIN-272/15 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (2)      2mu*
             2-UIN-274/17 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (4)      2mu*
  Pon 18 10 2h s I-32  2-UXX-936/15 Seminár k diplomovej práci z informatiky (3) (každý druhý 2pmupGEIT 3muMAIN_k 2muI*
             2-UXX-932/13 Seminár k diplomovej práci z informatiky (1) (každý druhý 1pmupGEIT 1muMAIN_k 1muI*
  Uto 8 10 2h p I-32  1-UIN-141/15 Programovanie (2)                     1upI* 1pupI*
  Uto 9 50 2h p F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Uto 11 30 2h c F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv

Mayerová Karolína
  Pon 14 00 2h n I-32  XXXPRED000 Rezervácia                          
  Uto 14 50 2h v I-H3  1-UIN-354/00 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)           3up** 3pupI*
  Uto 16 30 2h s I-32  1-UIN-251/00 Propedeutika vyučovania informatiky (2)          1pUIN 1muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Uto 18 10 2h c F1-248 2-AIN-136/15 Tvorba edukačného softvéru                 1mAINv
  Str 11 30 2h v I-32  2-UXX-124/15 Metodológia pedagogického výskumu (2)           1pmupGEIT 2muMAIN_k 1mu**

Salanci Ľubomír
  Pon 12 20 2h c I-H6  2-AIN-139/14 Kompilátory a interpretre                 1mAINv 1mAINp
  Str 13 10 2h p A   1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT***
  Stv 8 10 2h p M-I  2-AIN-139/14 Kompilátory a interpretre                 1mAINv 1mAINp

Tomcsányi Peter
  Pon 18 10 2h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN2
  Uto 11 30 2h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN3
  Uto 16 30 2h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN1
  Uto 18 10 2h p I-H4  2-UIN-111/15 Operačné systémy                      1pmupGEIT 2muMAIN_k 1muI*
  Str 11 30 2h p A   1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie        1AIN*

Tomcsányiová Monika
  Uto 8 10 2h v I-H4  1-UIN-351/17 Programovanie v JavaScripte                2muMAIN_k 3upI* 3pupI*
  Uto 9 50 2h v I-H4  1-UIN-325/15 Programátorské etudy (2)                  3muMAIN_k 3upI* 3pupI*
  Uto 11 30 2h v M-III 1-UIN-343/15 Tvorba pedagogického softvéru (2)             2muMAIN_k 3upI* 3pupI*
             2-AIN-136/15 Tvorba edukačného softvéru                 1mAINv*
  Stv 9 50 2h p I-H4  2-UIN-109/15 Didaktika programovania (2)                1pmupGEIT 2pUIN 2muMAIN_k 1muI*
  Stv 11 30 2h s I-32  1-UXX-935/13 Seminár k bakalárskej práci z informatiky (2) (každý druhý 3upI* 3pupI*

Veselovská Michaela
  Uto 13 10 2h c I-H3  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1EFM*
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT** 1MMN*
  Str 11 30 2h s I-H6  1-UXX-138/15 Digitálne technológie (2)                 1up** 1k* 1pupI*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1INF* 1AIN*

Wagner Miroslav
  Str 14 50 2h v I-H4  2-UIN-143/15 Správa školskej siete                   2muMAIN 2muMAIN_k 3muMAIN_k

Winczer Michal
  Pon 9 50 2h p F2   1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN*
  Pon 11 30 2h v I-H4  2-UIN-262/15 Programátorské súťaže                   2pmupGEIT 3muMAIN_k 2muI*
  Uto 14 50 2h p A   1-INF-175/00 Spoločenské aspekty informatiky              1AIN* 2INF* 2BIN*
  Str 8 10 2h p I-32  2-UIN-144/15 Návrh a analýza algoritmov                 1muMAIN 2muMAIN_k 1pmupGEIT
  Str 9 50 2h v I-32  2-UXX-108/00 Dejiny informatiky                     1pmupGEIT 1mu** 2kM*
  Stv 11 30 2h v I-H4  2-UIN-102/15 Teoretická informatika (2)                 2muMAIN 2muMAIN_k
  Stv 18 10 2h n A   XXXPRED014 písomky (iba 5.4.)                      2AIN*

Rozvrh bol aktualizovaný: 26.5.2018