Rozvrhy učiteľov na letný semester 2017/18

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Balek Vladimír
  Uto 17 20 2h p F2-130 2-FTF-128/00 Úvod do teórie strún                    1mFTF
  Str 9 50 2h s F2-125 2-FTF-922/10 Diplomový seminár (2)                   2mFTF
  Str 15 40 3h p F2-125 2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity                1mFTF
  Pia 11 30 4h v F2-130 3-FVM-002/00 Teória gravitácie a kozmológia               fDRS

Beznák Samuel D
  Pon 13 10 1h c F2-130 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMATs*
  Str 15 40 2h c F2-130 2-UFY-102/15 Teoretická fyzika (2) (každý druhý týždeň)         1muMAFY 1muMAFY_k

Blažek Tomáš
  Uto 8 10 2h p F2-125 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Stv 9 50 2h p F2-125 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Pia 12 20 3h p F2-125 2-FTF-225/10 Vybrané kapitoly z kvantovej fyziky            2mFTF

Bóna Pavel
  Stv 17 20 3h v F2-130 2-FTF-131/00 Metódy matematickej fyziky                 1mFTF

Černý Vladimír
  Pon 11 30 2h p F1   1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1FYZ*
  Uto 9 50 2h p F2-130 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL
  Stv 11 30 2h p F2   1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1FYZ*
  Stv 14 00 2h p F2-130 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTL 1mFTF

Čevajka Jakub D
  Stv 8 10 3h s F2-126 2-UFY-115/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh              1muMAFY 1muMAFY_k

Demkanin Peter
  Uto 8 10 2h p F2-126 1-UFY-342/15 Molekulová fyzika a termodynamika             3upF*
  Uto 11 30 1h s F2-126 1-UXX-938/17 Seminár k bakalárskej práci z fyziky (2)          3upMAFY
  Str 8 10 2h p F1-149 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 2pupCHFY 2upF* 3upF*
  Str 8 10 2h p F2-126 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 2pupCHFY 2upF* 3upF*
  Str 9 50 2h c F1-149 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 2upMAFY 2pupCHFY 3upF*
  Str 9 50 2h c F2-126 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 2upMAFY 2pupCHFY 3upF*
  Str 16 30 2h p Ch1-3 N-bXDI-015/15 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika          1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupM* 1pupI*
  Stv 10 40 1h p F2-126 2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    1muMAFY 1muMAFY_k
  Stv 11 30 1h c F2-126 2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    1muMAFY 1muMAFY_k

Dubničková Anna Zuzana
  Str 14 00 2h p F2-130 2-UFY-102/15 Teoretická fyzika (2)                   1muMAFY 1muMAFY_k

Fecko Marián
  Str 9 50 2h p F2-130 3-FVM-007/10 Matematické metódy teoretickej fyziky           fDRS
  Str 12 20 2h p F2-130 3-FVM-007/10 Matematické metódy teoretickej fyziky           fDRS
  Str 14 00 2h v F2-oTF 2-FTF-129/00 Konexie a kalibračné polia                 1mFTF
  Stv 9 50 2h v F2-oTF 2-FTF-130/00 Geometrické metódy klasickej mechaniky           1mFTF

Horváth Peter
  Uto 9 50 2h l F1-151 1-UFY-351/15 Experimentálne metódy fyziky                3upMAFY
  Stv 8 10 1h p F1-151 1-UFY-132/15 Školská fyzika (1)                     1upF*
  Stv 9 00 2h k F1-151 1-UFY-132/15 Školská fyzika (1)                     1upF*

Chalupková Soňa
  Uto 16 30 1h p F2-126 1-UFY-342/15 Molekulová fyzika a termodynamika             3upMAFY
  Uto 17 20 1h s F2-126 1-UFY-343/15 Matematické metódy teoretickej fyziky           3upMAFY
  Str 16 30 2h p Ch1-3 N-bXDI-015/15 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika          1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupM* 1pupI*
  Str 18 10 2h c Ch1-3 N-bXDI-015/15 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika (každý druhý týžd 1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupM* 1pupI*

Kiss Tünde D
  Str 14 00 2h v F1-151 1-UFY-265/15 Fyzika netradične                     3upMAFY 2upMAFY 2pupCHFY

Kopnický Lukáš D
  Pon 10 40 2h c M-II  1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*
  Str 13 10 2h c M-II  1-FYZ-408/13 Matematická analýza (4)                  2FYZ*

Kováč Milan D
  Stv 10 40 1h p F2-126 2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    1muMAFY 1muMAFY_k
  Stv 11 30 1h c F2-126 2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    1muMAFY 1muMAFY_k

Lapitková Viera
  Uto 10 40 1h p F1-145 3-FVF-013/10 Technika školského experimentu (1)             1DRSFYZ
  Uto 11 30 2h c F1-145 3-FVF-013/10 Technika školského experimentu (1)             1DRSFYZ
  Stv 12 20 1h s F2-126 2-UXX-933/15 Seminár k diplomovej práci z fyziky (1)          1muMAFY 1muMAFY_k
  Stv 13 10 2h s F2-126 3-FVF-203/10 Seminár pracoviska                     fDRS

Masár Eduard
  Pon 11 30 2h p F2-125 2-UFY-253/15 Teoretická fyzika (3)                   2muMAFY 2muMAFY_k
  Pon 13 10 1h c F2-125 2-UFY-253/15 Teoretická fyzika (3)                   2muMAFY 2muMAFY_k
  Uto 9 50 2h c F2-125 1-UFY-141/15 Elektromagnetizmus                     1upF*
  Str 13 10 1h c M-I  XXXPRED000 Rezervácia (doplňujúce cvičenie)               1upF*
  Stv 10 40 3h p F2-130 1-UFY-141/15 Elektromagnetizmus                     1upF*

Maták Peter
  Stv 8 10 2h c F2-130 1-FYZ-119/16 Cvičenie z mechaniky (2)                  1FYZ*
  Pia 8 10 2h c F2-130 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Pia 9 50 2h c F2-130 1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1FYZ*

Mészáros Peter D
  Stv 8 10 2h c F2-125 2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity                1mFTF

Mojžiš Martin
  Str 11 30 3h p F2-125 2-FTF-127/00 Renormalizácia                       1mFTF
  Str 16 30 2h p F1-328 1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ*
  Stv 12 20 2h c F2-125 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF
  Stv 14 50 2h p F1-328 1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ*

Prešnajder Peter
  Pon 8 10 2h p F2-130 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF
  Pon 11 30 2h p F2-130 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF

Sárený Matej D
  Pon 16 30 2h c M-VII 1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ1

Šinská Zuzana D
  Uto 16 30 3h c M-II  1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ*

Širaň Michal
  Pon 9 50 2h p F2-130 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMATs*
  Uto 11 30 2h p F2-130 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMATs*
  Str 8 10 2h p F2-130 2-FTF-231/17 Topologické metódy v teoretickej fyzike          1mFTF

Šubjaková Mária D
  Pon 16 30 2h c M-VIII 1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ2
  Pia 8 10 2h c M-V  1-FYZ-406/13 Matematická analýza (2)                  1FYZ*

Tekel Juraj
  Pon 16 30 2h p F2-130 1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)                     3MAT*
  Pon 18 10 1h c F2-130 1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)                     3MAT*
  Uto 15 40 2h c F2-130 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL
  Stv 16 30 2h c F2-125 1-FYZ-413/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1)            2FYZ*

Velmovská Klára
  Uto 8 10 2h k M-III 1-UFY-121/15 Matematické metódy vo fyzike (2)              1upMAFY
  Uto 10 40 1h p F1-145 3-FVF-013/10 Technika školského experimentu (1)             1DRSFYZ
  Uto 11 30 2h c F1-145 3-FVF-013/10 Technika školského experimentu (1)             1DRSFYZ
  Str 14 00 2h v F1-151 1-UFY-265/15 Fyzika netradične                     3upMAFY 2upMAFY 2pupCHFY
  Stv 8 10 3h s F2-126 2-UFY-115/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh              1muMAFY 1muMAFY_k

Wannous Jarier D
  Stv 9 00 2h k F1-151 1-UFY-132/15 Školská fyzika (1)                     1upF*

Rozvrh bol aktualizovaný: 14.3.2018