Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2017/18

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Balek Vladimír
  Pon 9 50 2h v F2-130 3-FVM-209/15 Kvantová teória gravitácie                 fDRS
  Pon 11 30 2h v F2-130 2-FTF-213/00 Kozmológia                         2mFTF 2mFAA
  Stv 11 30 2h s F2-130 2-FTF-921/10 Diplomový seminár (1)                   2mFTF

Beznák Samuel D
  Str 12 20 2h c M-IV  2-UFY-101/15 Teoretická fyzika (1)                   1muMAFY
  Pia 8 10 2h c M-VIII 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3FYZ1

Blažek Tomáš
  Uto 8 10 2h p F1-109 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3OZE 3FYZ*
  Stv 9 50 2h p F1-108 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3OZE 3FYZ*
  Pia 13 10 3h v F2-125 2-FTF-224/10 Fyzika za štandardným modelom               2mFTF

Bóna Pavel
  Str 13 10 3h v F2-125 3-FVM-208/15 Vybrané kapitoly z matematickej fyziky           fDRS

Černý Vladimír
  Pon 12 20 2h p F1-109 1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika             3FYZ*
  Uto 9 50 2h p F1-109 1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika             3FYZ*
  Str 12 20 2h p F1   1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                       1FYZ*
  Pia 9 50 2h p F1   1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                       1FYZ*

Čevajka Jakub D
  Pon 9 50 2h c Ch2-201 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. B)              1pBX
  Uto 10 40 2h c Ch2-201 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. B)              1pBX

Demkanin Peter
  Pon 11 30 3h p F1-149 3-FVF-017/10 Modelovanie vo vyučovaní fyziky              1DRSFYZ
  Uto 12 20 1h s F2-126 2-UXX-934/15 Seminár k diplomovej práci z fyziky (2)          2muMAFY
  Str 8 10 2h s F1-149 1-UXX-237/15 Digitálne technológie (4)                 3upMAFY
  Str 15 40 2h k F2-126 2-UFY-104/15 Didaktika fyziky (1)                    1muMAFY
  Stv 11 30 2h k F1-149 2-UXX-105/15 Počítačom podporované prírodovedné laboratórium      1mu**

Dubničková Anna Zuzana
  Stv 9 50 2h p F2-130 2-UFY-101/15 Teoretická fyzika (1)                   1muMAFY

Fecko Marián
  Pon 9 50 2h p F2-oTF 2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2)                   1mFTF
  Uto 8 10 2h p F2-oTF 2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2)                   1mFTF
  Uto 9 50 2h c F2-oTF 2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2)                   1mFTF
  Uto 16 30 2h c F2-125 1-FYZ-677/15 Matematická fyzika                     3FYZ*
  Uto 18 10 2h p F2-125 1-FYZ-677/15 Matematická fyzika                     3FYZ*
  Str 9 50 2h p F2   1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika                    2FYZ*
  Stv 11 30 2h p F1-108 1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika                    2FYZ*
  Stv 16 30 2h p F2-125 1-FYZ-677/15 Matematická fyzika                     3FYZ*

Horváth Peter
  Uto 16 30 2h p F2-126 1-UFY-335/15 Fyzika okolo nás                      2upF* 3upF*
  Str 13 10 2h c F2-126 1-UFY-111/15 Mechanika                         1upF*
  Str 14 50 2h v F1-151 1-UFY-181/15 Doplnkové cvičenia z mechaniky               1upF*
  Stv 8 10 2h l F1-147 2-UFY-111/15 Praktikum školských pokusov z fyziky (1)          1muMAFY
  Stv 10 40 3h p F2-126 1-UFY-111/15 Mechanika                         1upF*

Chalupková Soňa
  Str 15 40 2h k F2-126 2-UFY-104/15 Didaktika fyziky (1)                    1muMAFY
  Str 17 20 2h s F2-126 2-UFY-211/15 Praktikum školských pokusov z fyziky (2)          2muMAFY

Kiss Tünde D
  Pon 9 50 2h c B1-305 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. A)               1pBX
  Uto 10 40 2h c B2-446 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. A)               1pBX

Kopnický Lukáš D
  Pon 16 30 2h c M-IX  1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika             3FYZ1
  Pia 11 30 2h c M-VI  1-FYZ-111/15 Mechanika (1) (len opakujuci)               2FYZ*

Kováč Milan D
  Pon 9 50 2h c Ch2-301 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (C-sk.B)              1pCH*
  Str 13 10 2h c Ch2-301 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (C-sk.B)              1pCH*

Kučerová Zuzana D
  Uto 16 30 2h c M-VI  1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika (3FYZ - len opakujuci)        2FYZ1 3FYZ*

Lapitková Viera
  Pon 9 50 2h p F1-145 1-UFY-360/15 Fyzika ako súčasť prírodovedného vzdelávania        2upMAFY 3upMAFY 2pupCHFY
  Pon 11 30 2h c F1-145 2-UFY-205/15 Didaktika fyziky (3)                    2muMAFY
  Uto 10 40 2h p F2-126 1-UFY-310/15 Úvod do didaktiky fyziky                  3upMAFY
  Str 11 30 2h c F1-145 1-UFY-310/15 Úvod do didaktiky fyziky                  3upMAFY
  Str 15 40 2h p F1-145 2-UFY-205/15 Didaktika fyziky (3)                    2muMAFY
  Stv 13 10 3h s F2-126 DRS001 Seminár                             

Masár Eduard
  Uto 9 50 2h v F2-125 2-FTF-125/00 Klasická teória žiarenia                  1mFTF 1mFOS
  Stv 9 50 3h p F2-125 2-FTF-132/10 Metódy počítačovej fyziky                 1mFTF 1mFAA

Maták Peter
  Str 14 50 2h c M-XI  1-FYZ-118/16 Cvičenie z mechaniky (1)                  1FYZ*
  Pia 11 30 2h c M-V  1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                       1FYZ*
  Pia 13 10 2h v F2-130 2-FTF-136/17 Vybrané kapitoly z teórie relativity            1mFTF

Mészáros Peter D
  Stv 14 00 2h c F2-125 2-FTF-213/00 Kozmológia                         2mFTF

Mojžiš Martin
  Uto 9 00 2h p F2-130 2-FTF-212/16 Štandardný model                      2mFTF
  Str 10 40 3h p F2-130 2-FTF-212/16 Štandardný model                      2mFTF
  Str 13 10 2h p F2-130 2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa                    1mFTF 1mFTL
  Stv 13 10 2h p F2-130 2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa                    1mFTF 1mFTL
  Stv 14 50 2h c F2-130 2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa                    1mFTF 1mFTL

Noga Milan
  Str 9 50 2h v F2-125 2-FTF-121/00 Metódy funkcionálneho integrálu vo fyzike         1mFTF

Pišút Ján
  Pon 9 50 2h p F1-145 1-UFY-360/15 Fyzika ako súčasť prírodovedného vzdelávania        2upMAFY 3upMAFY 2pupCHFY

Prešnajder Peter
  Str 15 40 3h v F2-125 3-FVM-004/15 Relativistická kvantová teória poľa            fDRS
  Stv 9 00 1h v F2-oTF 3-FVM-004/15 Relativistická kvantová teória poľa            fDRS

Sárený Matej D
  Uto 16 30 2h c M-VII 1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika                    2FYZ2
  Str 8 10 2h c Ch1-2 N-bZXX-001/15 Matematika (1)                      1pZIK

Šinská Zuzana D
  Pon 16 30 2h c M-X  1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika             3FYZ2
  Uto 15 40 3h c F1   1-FYZ-120/17 Matematika (1)                       1FYZ*

Širaň Michal
  Pon 16 30 3h v F2-130 2-FTF-230/16 Konformná teória poľa                   2mFTF
  Uto 15 40 2h c F2-130 2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice                   1mFTF
  Uto 17 20 2h p F2-130 2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice                   1mFTF
  Stv 16 30 2h p F2-130 2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice                   1mFTF

Šubjaková Mária D
  Pon 8 10 2h v M-VIII 1-FYZ-405/13 Matematická analýza (1)                  1FYZ*
  Pia 9 50 2h c M-VIII 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3FYZ2 3OZE

Tekel Juraj
  Pon 16 30 2h p F1-247 1-MAT-815/00 Základy fyziky (1)                     3MAT*
  Pon 18 10 2h v F1-247 1-FYZ-414/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (2)            3FYZ*
  Uto 16 30 2h c M-II  1-MAT-815/00 Základy fyziky (1)                     3MAT*

Velmovská Klára
  Pon 8 10 2h p F2-126 1-UFY-232/15 Školská fyzika (2)                     2upMAFY 2pupCHFY
  Uto 9 00 2h s F2-126 1-UXX-937/17 Seminár k bakalárskej práci z fyziky (1) (párny týždeň)  3upMAFY
  Uto 14 50 2h c F2-126 1-UFY-232/15 Školská fyzika (2)                     2upMAFY 2pupCHFY
  Str 8 10 2h v F2-126 1-UFY-160/15 Kalkulus pre učiteľov fyziky                1upF*
  Str 9 50 2h l F1-151 1-UFY-320/15 Školské pokusy z fyziky                  3upF*
  Stv 8 10 2h p M-II  1-UFY-120/15 Matematické metódy vo fyzike (1)              1upF* 1kF*
  Stv 9 50 1h c M-II  1-UFY-120/15 Matematické metódy vo fyzike (1)              1upF* 1kF*
  Pia 9 00 2h v B2-446 N-bZXX-302/15 Vybrané kapitoly z matematiky               1pZ*

Wannous Jarier D
  Str 13 10 2h c F2-126 1-UFY-111/15 Mechanika                         1upF*
  Stv 10 40 3h p F2-126 1-UFY-111/15 Mechanika                         1upF*

Rozvrh bol aktualizovaný: 6.10.2017