Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2019/20

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek Vladimír
  Str 14 50 2h c F2-125 2-UFY-101/15 Teoretická fyzika (1)                   1pmupCHFY 1muMAFY 1muMAFY_k
  Stv 14 00 2h s F2-125 2-FTF-921/10 Diplomový seminár (1)                   2mFTF
  Stv 15 40 2h v F2-125 2-FTF-213/00 Kozmológia                         2mFTF 2mFAA

Beznák Samuel D
  Pon 8 10 2h c F2-130 2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice                   1mFTF

Blažek Tomáš
  Uto 8 10 2h p F1-109 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3OZE 3FYZ*
  Stv 9 50 2h p F1-108 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3OZE 3FYZ*
  Pia 13 10 3h v F2-125 2-FTF-224/10 Fyzika za štandardným modelom               2mFTF

Bóna Pavel
  Stv 10 40 3h p F2-125 3-FVM-208/15 Vybrané kapitoly z matematickej fyziky           fDRS

Černý Vladimír
  Pon 12 20 2h p F1-109 1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika             3FYZ*
  Uto 9 50 2h p F1-109 1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika             3FYZ*
  Str 12 20 2h p F1   1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                       1TEF 1FYZ*
  Stv 9 50 2h p F1   1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                       1TEF 1FYZ*

Dubničková Anna Zuzana
  Str 9 50 2h p F2-125 2-UFY-101/15 Teoretická fyzika (1)                   1pmupCHFY 1muMAFY 1muMAFY_k
  Str 16 30 3h v F2-125 2-FTF-135/10 Úvod do fyziky elementárnych častíc            1mFTF

Fecko Marián
  Uto 8 10 2h c F2-125 2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2)                   1mFTF
  Uto 9 50 2h p F2-125 2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2)                   1mFTF
  Uto 15 40 2h c F2-130 1-FYZ-677/15 Matematická fyzika                     3FYZ* 1mMAT*
  Uto 17 20 2h p F2-130 1-FYZ-677/15 Matematická fyzika                     3FYZ* 1mMAT*
  Str 9 50 2h p F2   1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika                    2FYZ*
  Str 13 10 2h p F2-130 1-FYZ-677/15 Matematická fyzika                     3FYZ* 1mMAT*
  Stv 9 50 2h p F2-130 2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2)                   1mFTF
  Stv 13 10 2h p F1-108 1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika                    2FYZ*

Masár Eduard
  Pon 16 30 2h v F2-130 2-FTF-125/00 Klasická teória žiarenia                  1mFTF
  Str 9 50 3h v F2-130 2-FTF-132/10 Metódy počítačovej fyziky                 1mFTF

Maták Peter
  Pon 8 10 2h c B   1-FYZ-118/16 Cvičenie z mechaniky (1)                  1TEF 1FYZ*
  Str 16 30 2h c B   1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                       1TEF 1FYZ*
  Pia 9 50 2h v F2-125 2-FTF-136/17 Vybrané kapitoly z teórie relativity            1mFTF

Mészáros Peter D
  Pon 16 30 2h c M-VIII 1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika                    2FYZ*
  Stv 17 20 2h c F2-125 2-FTF-213/00 Kozmológia                         2mFAA 2mFTF
  Pia 11 30 2h p F2-125 2-FTF-121/00 Metódy funkcionálneho integrálu vo fyzike         1mFTF

Mojžiš Martin
  Pon 12 20 2h p F2-125 2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa                    1mFTF 1mFTL
  Pon 16 30 2h p F2-125 2-FTF-212/16 Štandardný model                      2mFTF
  Uto 11 30 2h p F2-125 2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa                    1mFTF 1mFTL
  Uto 15 40 3h p F2-125 2-FTF-212/16 Štandardný model                      2mFTF
  Str 13 10 2h c F2-125 2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa                    1mFTF 1mFTL

Sárený Matej D
  Str 16 30 2h c B   1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                       1TEF 1FYZ*

Šinská Zuzana D
  Pon 11 30 3h c M-IX  1-FYZ-120/17 Matematika (1)                       1FYZ2

Širaň Michal
  Uto 11 30 3h v F2-130 2-FTF-230/16 Konformná teória poľa                   2mFTF
  Str 8 10 2h p F2-130 2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice                   1mFTF
  Stv 8 10 2h p F2-130 2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice                   1mFTF

Šubjaková Mária D
  Uto 8 10 2h c F1   1-FYZ-405/13 Matematická analýza (1)                  1FYZ*
  Pia 8 10 2h c M-II  1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3OZE 3FYZ*

Tekel Juraj
  Pon 16 30 2h v M-X  1-MAT-815/00 Základy fyziky (1)                     3MAT*
  Uto 16 30 2h c M-X  1-MAT-815/00 Základy fyziky (1)                     3MAT*
  Stv 15 40 2h v M-X  1-FYZ-414/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (2)            3FYZ*

Rozvrh bol aktualizovaný: 12.9.2019