Rozvrhy učiteľov na letný semester 2019/20

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek Vladimír
  Pon 18 10 2h p F2-125 2-FTF-128/00 Úvod do teórie strún                    1mFTF
  Stv 9 50 3h p F2-oTF 2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity                1mFTF 2mFAA
  Stv 12 20 2h s F2-oTF 2-FTF-922/10 Diplomový seminár (2)                   2mFTF

Beznák Samuel D
  Stv 8 10 1h c F2-125 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMATs*
  Pia 8 10 2h c F1-328 1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1TEF 1FYZ*

Blažek Tomáš
  Str 11 30 2h p F2-272 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Stv 8 10 2h p F2-130 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Pia 13 10 3h p F2-130 2-FTF-225/10 Vybrané kapitoly z kvantovej fyziky            2mFTF

Bóna Pavel
  Uto 17 20 3h v F2-130 2-FTF-131/00 Metódy matematickej fyziky                 1mFTF

Černý Vladimír
  Pon 12 20 2h p F1-109 1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1TEF 1FYZ*
  Uto 10 40 2h p F2-125 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL
  Stv 11 30 2h p F2   1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1TEF 1FYZ*
  Stv 14 50 2h p F2-130 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL

Dubničková Anna Zuzana
  Str 14 00 2h p F2-125 2-UFY-102/15 Teoretická fyzika (2)                   1muMAFY_k 1pmupCHFY 1muF*
  Str 15 40 1h c F2-125 2-UFY-102/15 Teoretická fyzika (2)                   1muMAFY_k 1pmupCHFY 1muF*

Fecko Marián
  Str 8 10 2h v F2-130 2-FTF-130/00 Geometrické metódy klasickej mechaniky           1mFTF
  Str 11 30 2h p F2-125 3-FVM-007/10 Matematické metódy teoretickej fyziky           fDRS
  Str 14 50 2h p F2-130 2-FTF-129/00 Konexie a kalibračné polia                 1mFTF
  Stv 11 30 2h p F2-125 3-FVM-007/10 Matematické metódy teoretickej fyziky           fDRS

Masár Eduard
  Pon 10 40 2h p F2-130 2-UFY-253/15 Teoretická fyzika (3)                   2muMAFY_k 2muF*
  Pon 12 20 1h c F2-130 2-UFY-253/15 Teoretická fyzika (3)                   2muMAFY_k 2muF*
  Uto 9 50 3h p F2-130 1-UFY-141/15 Elektromagnetizmus                     1upF*
  Str 9 50 2h c F2-130 1-UFY-141/15 Elektromagnetizmus                     1upF*
  Str 16 30 3h v F2-125 2-FTF-133/10 Vybrané metódy z počítačovej fyziky            1mFTF

Maták Peter
  Str 9 50 2h n M-VI  REZER rezervácia                            
  Pia 8 10 2h c F1-328 1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1TEF 1FYZ*
  Pia 9 50 2h c F2-125 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Pia 11 30 2h c F1-328 1-FYZ-119/16 Cvičenie z mechaniky (2)                  1TEF 1FYZ*

Mészáros Peter D
  Stv 8 10 2h c F2-oTF 2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity                1mFTF 2mFAA

Mojžiš Martin
  Pon 12 20 2h p F2-125 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF 1mFJF
  Pon 16 30 2h p F2-130 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFJF 1mFTF
  Str 12 20 3h p F2-130 2-FTF-127/00 Renormalizácia                       1mFTF
  Str 16 30 2h p F1   1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ*
  Stv 12 20 2h c F2-130 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF 1mFJF
  Stv 14 50 2h p F1-328 1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ*

Sárený Matej D
  Pon 9 50 2h c M-VIII 1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ*

Šinská Zuzana D
  Stv 9 00 3h c F1-109 1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ2

Širaň Michal
  Uto 8 10 2h p F2-130 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMATs*
  Uto 12 20 2h p F2-130 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMATs*
  Stv 9 00 3h v F2-125 2-FTF-232/18 Topologická kvantová teória poľa              2mFTF

Šubjaková Mária D
  Uto 8 10 2h c M-XII 1-FYZ-406/13 Matematická analýza (2)                  1FYZ*

Tekel Juraj
  Uto 12 20 2h v F2-125 2-FTF-233/18 Maticové modely v teoretickej fyzike            2mFTF
  Uto 15 40 2h c F2-130 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL
  Uto 17 20 2h v F2-125 1-FYZ-415/18 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (3)            3FYZ*
  Str 17 20 2h p F2-130 1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)                     3MAT*
  Str 19 00 1h c F2-130 1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)                     3MAT*
  Stv 16 30 2h v F2-130 1-FYZ-413/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1)            2FYZ*

Rozvrh bol aktualizovaný: 6.3.2020