Rozvrhy učiteľov na letný semester 2019/20

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 9 50 2h p M-V  2-MMN-102/18 Numerické metódy (2)                    1mMMN*
  Pon 11 30 1h c M-V  2-MMN-102/18 Numerické metódy (2)                    1mMMN*
  Uto 9 50 2h p M-VIII 2-MPG-243/15 Numerická matematika pre grafikov             1mMPG
             2-EFM-101/15 Numerické modelovanie                   1mEMM*
             2-MAT-315/19 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovníc     1mMATn*
  Str 8 10 2h p M-224 2-MAT-341/15 Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického softvéru  2mMATn*
  Str 11 30 2h p M-XI  1-MMN-265/00 Numerické metódy (2)                    2MMN*
  Stv 9 50 2h p M-IX  1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)                  1mINFb 1mINFt 2MAT** 3PMA*

Baričák Jaroslav D
  Pon 12 20 2h c F1-328 1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  1INF2
  Stv 11 30 2h c F1-328 1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  1BIN*

Boďová Katarína
  Uto 8 10 2h c M-X  2-MMN-111/15 Algoritmy na sieťach                    1mEMM* 1mMMN*
  Uto 8 10 2h c M-208 2-MMN-111/15 Algoritmy na sieťach                    1mEMM* 1mMMN*
  Uto 11 30 2h c M-VIII 2-MAT-315/19 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovníc (každý d 1mMATn*
             2-MPG-243/15 Numerická matematika pre grafikov (každý druhý týždeň)   1mMPG
             2-EFM-101/15 Numerické modelovanie (každý druhý týždeň)         1mEMM*
  Uto 11 30 2h c M-208 2-MAT-315/19 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovníc (každý d 1mMATn*
             2-MPG-243/15 Numerická matematika pre grafikov (každý druhý týždeň)   1mMPG
             2-EFM-101/15 Numerické modelovanie (každý druhý týždeň)         1mEMM*
  Stv 8 10 2h p B   2-MMN-111/15 Algoritmy na sieťach                    1mEMM* 1mMMN*

Demetrian Michal
  Uto 9 50 2h p M-102 2-MAT-132/15 Vybrané partie z matematickej fyziky            2mMATa*
  Uto 11 30 2h c M-102 2-MAT-132/15 Vybrané partie z matematickej fyziky            2mMATa*
  Uto 14 50 2h c F2   1-BMF-261/15 Základy matematiky (4)                   2BMF 2OZE
  Str 8 10 2h p F2   1-MMN-250/17 Matematická analýza (4)                  2MMN*
  Str 12 20 3h p B   1-BMF-261/15 Základy matematiky (4)                   2BMF 2OZE

Eliašová Ivana D
  Pon 16 30 2h c M-208 1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)                  1mINFb 1mINFt 2MAT** 3PMA*
  Pon 16 30 2h c M-XII 1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)                  1mINFb 1mINFt 2MAT** 3PMA*
  Str 16 30 2h c I-H3  1-MMN-265/00 Numerické metódy (2)                    2MMN*
  Str 16 30 2h c M-XII 1-MMN-265/00 Numerické metódy (2)                    2MMN*

Fečkan Michal
  Pon 9 00 2h p M-109 1-MAT-411/15 Funkcionálna analýza (2)                  3MATa
  Str 11 30 2h p M-109 2-MAT-122/15 Nelineárna funkcionálna analýza              1mMATa* mDRS
  Str 14 00 2h c M-109 2-MAT-122/15 Nelineárna funkcionálna analýza              1mMATa* mDRS

Filo Ján
  Uto 13 10 2h p F2   1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ*
  Str 9 50 2h p M-223 1-MAT-430/00 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovní 3MATa 3MATn
  Str 14 50 3h p F2   1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ*
  Stv 9 50 2h s M-II  2-MAT-920/15 Diplomový seminár                     2mMAT*

Jakubička Adam D
  Uto 17 20 2h c M-V  1-MAT-720/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1MAT**
  Str 14 50 2h c F1-109 1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT**

Janíková Miriam D
  Pon 12 20 2h c M-I  1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  1INF1
  Stv 14 00 2h c B1-320 N-bZXX-009/15 Matematika (2)                      1pZ*

Jaroš František
  Uto 13 10 2h c M-VIII 1-MMN-570/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)       2MMN*
  Uto 16 30 2h c M-102 1-MAT-425/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)             3MATa
  Str 9 50 2h v M-VIII 1-MMN-250/17 Matematická analýza (4)                  2MMN*
  Str 13 10 2h c M-V  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN2
  Stv 10 40 1h c M-VIII 2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice              1mMMN*

Jaroš Jaroslav
  Pon 12 20 2h s M-V  2-MMN-140/15 Netradičné aplikácie matematickej analýzy         1mMMN* 2mMAT*
  Uto 9 50 2h p M-X  2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice              1mMMN*
  Stv 9 50 1h p M-VIII 2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice              1mMMN*
  Stv 13 10 2h p M-IX  1-MAT-425/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)             3MATa
  Stv 15 40 2h p M-V  1-MAT-515/00 Biomatematika (2)                     3BMF 3MAT* 3MMN*

Kačur Jozef
  Uto 8 10 2h p M-223 2-MAT-323/09 Metóda konečných prvkov (1)                1mMATn*
  Uto 13 10 2h p M-223 3-MNA-004/00 Numerické metódy zachovania                mDRS

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 50 2h c M-VI  1-UMA-132/15 Repetitórium školskej matematiky (2)            1upM* 1pupM*
  Pon 11 30 2h p F2   1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT**
             1-MMN-150/15 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Uto 13 10 2h p B   1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN*
  Str 11 30 2h p F2   1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT**
             1-MMN-150/15 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Stv 9 50 2h p A   1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  1INF**
  Stv 14 00 2h s M-III 2-UMA-212/15 Seminár z dejín matematiky (2)               2pUMA 2muM* 3kM* 2pmupM*
  Pia 14 00 2h s M-126 3-MVM-038/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1)         mDRS
             3-MVM-049/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2)         mDRS
             3-MVM-050/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3)         mDRS
             3-MVM-051/12 Odborný seminár z didaktiky matematiky (4)         mDRS

Kupka Ivan
  Pon 9 00 2h k M-VII 2-UMA-111/15 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)         1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 9 50 2h k M-VII 2-UMA-111/15 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)         1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 13 10 2h c F1-108 1-MMN-361/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)        3MMN*
  Stv 8 10 2h p F2   1-MMN-361/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)        3MMN*

Laurenčík Ján
  Stv 13 10 2h s F1-109 2-MMN-238/19 Výkonnostný marketing                   2mEMM* 2mMMN*

Medveď Milan
  Uto 9 50 2h p M-109 3-MMA-022/15 Dynamické systémy a teória bifurkácií           mDRS
  Str 9 50 2h v M-109 1-MAT-801/15 Topológia                         2MAT*

Mihala Patrik D
  Stv 9 00 3h c F1-328 1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ1

Pačuta Július
  Uto 15 40 2h v M-III 1-MAT-737/19 Cvičenie z komplexnej analýzy               2MAT*
             1-FYZ-408/13 Matematická analýza (4)                  2FYZ*
  Str 8 10 2h k F1   1-MAT-416/19 Teória funkcií komplexnej premennej            2MAT*
             1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       2FYZ*
  Stv 8 10 2h k F1   1-MAT-416/19 Teória funkcií komplexnej premennej            2MAT*
             1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       2FYZ*
  Stv 11 30 2h c M-102 1-MAT-411/15 Funkcionálna analýza (2)                  3MATa

Pospíšil Michal
  Uto 13 10 2h p M-X  1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)                  2MAT*
  Str 11 30 2h p M-X  1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)                  2MAT*
  Str 14 50 2h c M-X  1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)                  2MAT*
  Stv 11 30 2h c M-X  1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       2FYZ*

Rostás Kristína
  Pon 9 00 2h v M-IV  1-MAT-775/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)            2MAT*
  Pon 11 30 2h p B1-305 N-bZXX-009/15 Matematika (2)                      1pZ*
  Stv 8 10 2h c M-223 1-MAT-430/00 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovní 3MATa 3MATn
  Stv 14 50 2h p M-102 1-UDG-213/15 Zobrazovacie metódy (4)                  2upMADG

Rychtárik Štefan
  Pon 16 30 2h p M-I  2-MMN-128/00 Menová teória a politika                  1mMMN*
  Pon 18 10 2h c M-I  2-MMN-128/00 Menová teória a politika                  1mMMN*

Straková Andrea
  Stv 17 20 2h v M-223 1-MMN-216/14 Finančné plánovanie - osobné a rodinné financie      2MMN* 3MMN*

Švaňa Peter
  Pon 9 50 2h s I-H3  1-MAT-715/15 Proseminár z MS-Office                   1MAT* 1MMN*
  Stv 9 50 2h p F1   1-MMN-370/00 Poistná matematika                     3MMN*
  Stv 13 10 3h p B1-301 N-bBXX-080/15 Matematika (medicinska)                  1pMB
  Stv 16 30 2h s F1-248 2-MMN-130/15 Finančná a poistná matematika v MS-Exceli         1mMMN*

Toma Vladimír
  Uto 14 50 2h s M-IV  2-MMN-922/00 Diplomový seminár (3)                   2mMMN*
  Str 14 50 2h p M-XI  2-MMN-110/18 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)            1mMMN*
  Stv 8 10 2h p F1-247 1-MMN-255/00 Lineárne programovanie                   2MMN* 1mINF* 2mINF*
  Stv 9 50 2h c F1-247 1-MMN-255/00 Lineárne programovanie                   2MMN* 1mINF* 2mINF*
  Stv 13 10 2h c M-VIII 2-MMN-110/18 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)            1mMMN*
  Stv 14 00 3h n A   XXXPRED000 Rezervácia (30.4.)                      2MMN* 1mMMN*
  Stv 14 50 1h s M-VIII 2-MMN-920/15 Diplomový seminár (1)                   1mMMN*

Viszus Eugen
  Pon 9 50 2h c M-II  1-FYZ-370/15 Matematika (6)                       3FYZ*
  Pon 12 20 2h p M-IV  1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 1BMF*
  Uto 10 40 3h p M-IX  1-FYZ-370/15 Matematika (6)                       3FYZ*
  Str 10 40 2h p M-IV  1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 1BMF*
  Stv 9 50 2h s M-II  2-MAT-920/15 Diplomový seminár                     2mMAT*
  Stv 12 20 2h p M-109 3-MMA-028/15 Parciálne diferenciálne rovnice              mDRS

Rozvrh bol aktualizovaný: 27.2.2020