Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2019/20

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 9 50 1h p M-223 1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)                  3MATn
  Pon 10 40 1h c M-223 1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)                  3MATn
  Pon 12 20 2h p M-224 2-MAT-314/15 Práca s moderným softvérom v numerickej matematike     1mMATn*
  Uto 9 50 2h k F1-108 2-AIN-114/14 Viacrozmerná analýza a numerická matematika        1mAIN**
  Uto 14 50 2h v M-VIII 2-MPG-113/15 Teória aproximácie a interpolácie             2mMPG
  Str 8 10 2h k F1-109 2-AIN-114/14 Viacrozmerná analýza a numerická matematika        1mAIN**
  Stv 9 50 2h p M-VIII 2-MMN-101/18 Numerické metódy (1)                    1mMMN*
  Stv 11 30 1h c M-VIII 2-MMN-101/18 Numerické metódy (1)                    1mMMN*

Baričák Jaroslav D
  Uto 8 10 2h c M-X  1-INF-110/00 Matematická analýza (1)                  1INF3
  Stv 8 10 2h c M-V  1-INF-110/00 Matematická analýza (1)                  1INF2

Boďová Katarína
  Uto 11 30 2h p B1-320 N-mBGE-113/15 Špeciálna genetika (3) – Kvantitatívna, populačná a behav 2pmB-GE
  Stv 8 10 2h c M-208 1-MAT-733/19 Software MATLAB                      1mFBM 2MAT* 2MMN*
  Stv 8 10 2h c M-I  1-MAT-733/19 Software MATLAB                      1mFBM 2MAT* 2MMN*
  Stv 9 50 2h c M-208 1-MAT-733/19 Software MATLAB                      1mFBM
  Stv 9 50 2h c M-I  1-MAT-733/19 Software MATLAB                      1mFBM
  Stv 15 40 2h c Ch1-2 N-mBGE-113/15 Špeciálna genetika (3) – Kvantitatívna, populačná a behav 2pmB-GE

Demetrian Michal
  Pon 11 30 3h p F2   1-FYZ-215/17 Matematika (3)                       2FYZ*
  Uto 14 50 2h p F1   1-BMF-226/15 Základy matematiky (3)                   2BMF 2OZE
  Str 8 10 2h p F2   1-FYZ-215/17 Matematika (3)                       2FYZ*
  Str 15 40 2h c F2   1-BMF-226/15 Základy matematiky (3)                   2BMF 2OZE
  Str 18 10 2h v M-XI  1-FYZ-407/13 Matematická analýza (3)                  2FYZ*

Eliašová Ivana D
  Uto 14 50 2h c M-III 1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)                  1PMA*
  Stv 8 10 2h v M-223 1-MAT-710/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)            1PMA*

Fečkan Michal
  Uto 9 50 2h p M-223 3-MMA-023/15 Nelineárna funkcionálna analýza              1DRSMAT
  Uto 11 30 2h p M-223 3-MNA-003/00 Variačné metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovní mDRS
  Stv 9 50 2h p M-223 1-MAT-410/00 Funkcionálna analýza (1)                  3MATa 3MATn 3MATs

Filo Ján
  Uto 13 10 3h p F2   1-FYZ-120/17 Matematika (1)                       1FYZ*
  Str 14 00 2h p M-223 2-MAT-142/14 Transport, zákony zachovania a pohybové rovnice      2mMATa*
  Stv 8 10 2h p F2   1-FYZ-120/17 Matematika (1)                       1FYZ*

Jakubička Adam D
  Uto 8 10 2h c M-XI  1-INF-110/00 Matematická analýza (1)                  1BIN*
  Str 15 40 2h c F1-247 1-INF-110/00 Matematická analýza (1)                  1INF1

Janíková Miriam D
  Uto 15 40 2h c B1-305 N-bZXX-001/15 Matematika (1)                      1pZ*

Jaroš František
  Pon 12 20 2h c M-VIII 1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice               3MMN*
  Uto 11 30 2h c M-VI  1-MAT-310/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)             3MAT*
             1-FYZ-350/15 Matematika (5)                       3FYZ*
  Str 11 30 2h c M-109 2-MAT-111/15 Dynamické systémy                     1mMATa* mDRS
  Str 16 30 2h c M-VI  1-MMN-210/15 Matematická analýza (3)                  2MMN*
  Stv 9 50 2h p F1-328 1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice               3MMN*
  Stv 15 40 2h v M-VI  1-MMN-565/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (3)       2MMN*

Jaroš Jaroslav
  Uto 14 00 2h p M-109 3-MMA-021/15 Funkcionálne diferenciálne rovnice             mDRS
  Str 14 00 2h p M-VIII 2-MMN-103/00 Obyčajné diferenciálne rovnice               1mMMN*
  Stv 13 10 1h p M-IV  2-MMN-103/00 Obyčajné diferenciálne rovnice               1mMMN*
  Stv 14 00 1h c M-IV  2-MMN-103/00 Obyčajné diferenciálne rovnice               1mMMN*
  Stv 16 30 2h p M-IV  1-MAT-510/00 Biomatematika (1)                     3BMF 3MATa 3MMN*

Kačur Jozef
  Str 9 50 2h p M-223 2-MAT-307/11 Riešenie úloh optimálneho riadenia a inverzných úloh    1mMATn*
  Str 12 20 2h p M-223 3-MNA-005/15 Metóda konečných prvkov                  mDRS
  Stv 8 10 2h p M-109 2-MAT-334/10 Metóda konečných prvkov (2)                2mMATn*
  Stv 11 30 2h k M-223 2-MAT-327/12 Praktikum z riešenia optimalizačných úloh         2mMATn*
  Stv 11 30 2h k M-224 2-MAT-327/12 Praktikum z riešenia optimalizačných úloh         2mMATn*

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 50 2h c M-V  1-UMA-131/15 Repetitórium školskej matematiky (1)            1upM* 1pupM*
  Uto 13 10 3h s M-I  2-UMA-211/15 Seminár z dejín matematiky (1)               2pUMA 2muM* 3kM* 2pmupM*
  Uto 16 30 2h p M-102 3-MVM-045/15 Školská matematika vo svetle vyššej matematiky       mDRS
  Str 9 50 2h p F1   1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)                  1MAT**
             1-MMN-111/15 Matematická analýza (1)                  1MMN*
  Str 14 00 2h p F1   1-INF-110/00 Matematická analýza (1)                  1INF**
  Stv 9 50 2h p F2   1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)                  1MAT**
             1-MMN-111/15 Matematická analýza (1)                  1MMN*
  Stv 13 10 3h p F1-247 1-MMN-210/15 Matematická analýza (3)                  2MMN*
  Pia 14 00 2h s M-126 3-MVM-038/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1)         mDRS
             3-MVM-049/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2)         mDRS
             3-MVM-050/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3)         mDRS
             3-MVM-051/12 Odborný seminár z didaktiky matematiky (4)         mDRS

Kupka Ivan
  Pon 10 40 2h p M-VIII 1-MMN-316/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)        3MMN*
  Pon 13 10 3h k B1-305 2-UMA-112/15 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)         2muM* 3kM* 2pmupM*
  Stv 9 50 2h p M-III 1-UMA-211/15 Matematická analýza (3)                  3upM* 3pupM*
  Stv 12 20 2h s M-109 1-MAT-810/00 Seminár z reálnej analýzy                 3MAT*
  Stv 14 50 2h c M-IV  1-MMN-316/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)        3MMN*

Medveď Milan
  Uto 9 50 2h p M-109 2-MAT-111/15 Dynamické systémy                     1mMATa* mDRS
  Str 11 30 2h p M-III 1-MAT-310/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)             3MAT*
             1-FYZ-350/15 Matematika (5)                       3FYZ*

Mihala Patrik D
  Pon 11 30 1h p M-223 1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)                  3MATn
  Pon 12 20 1h c M-223 1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)                  3MATn
  Str 14 00 3h c F1-108 1-FYZ-120/17 Matematika (1)                       1FYZ1

Mizerová Hana
  Uto 13 10 2h p M-VIII 1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)                    2MMN*
  Str 11 30 2h c M-VIII 1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)                    2MMN*
  Str 11 30 2h c I-H3  1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)                    2MMN*
  Str 15 40 2h p M-223 2-MAT-325/12 Variačné metódy diferenciálnych úloh            1mMATn*

Pačuta Július
  Str 8 10 2h c M-XII 1-MAT-410/00 Funkcionálna analýza (1)                  3MATa 3MATn 3MATs
  Str 11 30 2h c F1-109 1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)                  1MAT*
  Stv 8 10 2h v F1-328 1-MAT-710/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)            1MAT*

Polesňák Lukáš
  Pon 18 10 2h v M-I  2-MMN-237/15 Zručnosti manažérskeho matematika             2mMMN*

Pospíšil Michal
  Uto 14 00 2h p M-VII 1-MAT-210/00 Matematická analýza (3)                  2MAT*
  Stv 8 10 3h c M-XI  1-FYZ-215/17 Matematika (3)                       2FYZ*
  Stv 11 30 2h p M-IX  1-MAT-210/00 Matematická analýza (3)                  2MAT*

Rostás Kristína
  Pon 9 00 2h c M-VIII 1-MAT-210/00 Matematická analýza (3)                  2MAT*
  Uto 14 00 2h p B1-305 N-bZXX-001/15 Matematika (1)                      1pZ*
  Str 8 10 2h v M-VIII 1-MAT-750/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)            2MAT*
  Str 14 00 2h p M-102 1-UDG-212/15 Zobrazovacie metódy (3)                  2upMADG 2muMADG_k

Šipőcz Tibor
  Pon 16 30 3h v M-223 2-MMN-134/17 Zručnosti manažovania ľudí                 1mMMN* 2mMMN*

Švaňa Peter
  Pon 9 50 2h c Ch1-3 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. A)               1pC
  Pon 12 20 3h p Ch1-2 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                   1pCH*
  Uto 9 00-10 20 v FM-L1 1-MMN-285/00 Obchodná grafika (1)                   3MMN*
  Uto 10 30-11 50 v FM-L1 1-MMN-285/00 Obchodná grafika (1)                   3MMN*
  Uto 12 30-13 50 v FM-L1 1-MMN-285/00 Obchodná grafika (1)                   3MMN*
  Str 8 10 2h p Ch1-2 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                   1pCH*
  Str 13 10 2h c Ch2-201 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. A)              1pC
  Stv 14 50 2h s B1-320 N-bCXX-017/15 Výberový seminár z matematiky               1pCH*

Toma Vladimír
  Str 15 40 2h c M-VIII 2-MMN-104/18 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)            1mMMN*
  Stv 8 10 2h p M-VIII 2-MMN-104/18 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)            1mMMN*
  Stv 13 10 2h s F1   2-MMN-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mMMN*
  Stv 14 50 2h p F1   2-MMN-203/00 Rozhodovacie techniky v manažmente             2mMMN*

Viszus Eugen
  Pon 8 10 2h p F1-247 1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)                   1OZE 1BMF*
  Pon 11 30 2h c M-109 1-MAT-785/15 Teória miery a integrálu                  3MATa 3MATs
  Uto 8 10 2h p M-109 2-MAT-112/15 Parciálne diferenciálne rovnice (1)            1mMATa*
  Uto 11 30 2h c M-109 2-MAT-112/15 Parciálne diferenciálne rovnice (1)            1mMATa*
  Str 9 50 2h p M-109 1-MAT-785/15 Teória miery a integrálu                  3MATa 3MATs
  Stv 9 50 2h p F1-247 1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)                   1OZE 1BMF*

Rozvrh bol aktualizovaný: 11.9.2019