Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2019/20

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Foltánová Eva
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1FYZ2 1EFM2 1AIN3 1INF3 1BMF* 1MMN*
  Pon 18 10 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1upMAFY 1MAT**
  Str 8 10 2h c M-II  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN2
  Stv 8 10 2h c F2-283 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2AIN3 2INF*
  Stv 9 50 2h c F2-283 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2AIN3
  Pia 8 10 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1upMAFY 1upMAIN 1MAT**
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN1 1BIN*

Klátiková Elena
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN3 1INF3
  Uto 9 50 2h c F1-246 1-MXX-233/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (1)           FMFI
  Uto 11 30 2h c F1-246 1-MXX-233/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (1)           FMFI
  Str 13 10 2h c F1-246 1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1)                      FMFI
  Stv 8 10 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1INF1
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN2 1INF2 1upINAN 1BIN*
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN1 1INF1 1BIN*

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1OZE 1TEF 1FYZ*
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM2 1FYZ2 1INF3 1AIN3 1TEF 1BMF* 1MAT* 1MMN*
  Str 8 10 2h c M-IX  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1FYZ1
  Str 9 50 2h c M-III 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM2
  Stv 13 10 2h c F1-246 1-MXX-133/18 Doplňujúci kurz anglického jazyka (1)           1*
  Pia 8 10 2h c M-III 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN2 1INF2 1BIN*
  Pia 9 50 2h c M-III 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN1 1INF1 1BIN*

Kožehubová Ľubomíra
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1FYZ2 1upMAFY 1AIN3 1BMF* 1MMN*
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1FYZ2 1upMATV 1AIN3 1INF3 1TEF 1BMF* 1MMN* 1PMA*
  Str 9 50 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM1
  Stv 9 50 2h c F1-246 1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)                    FMFI
  Stv 11 30 2h c F1-246 1-MXX-241/00 Francúzsky jazyk (3)                    FMFI
             1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)                    FMFI
  Pia 8 10 2h c M-VI  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1upMADG 1upMAIN 1INF3 1AIN3 1MAT** 1BIN*
  Pia 9 50 2h c M-VI  1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2EFM* 2MMN*

Maďarová Alexandra
  Pon 16 30 2h c M-III 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1INF3 1AIN3 1FYZ2 1BMF* 1MMN*
  Pon 18 10 2h c M-III 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1upMAIN 1upMAFY 1MAT**
             1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2upMAFY 2upMADG 2upMAIN 2MAT**
  Uto 9 50 2h c F2-283 1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                     FMFI
  Uto 11 30 2h c F2-283 1-MXX-251/00 Nemecký jazyk (3)                     FMFI
             1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                     FMFI
  Str 9 50 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM*
  Pia 8 10 2h c M-IV  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN3 1INF3 1upMAFY 1BIN*
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1MMN*

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c M-VI  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1FYZ1 1OZE 1TEF 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-VI  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1TEF 1OZE 1FYZ2 1BMF*
             1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2FYZ**
  Str 8 10 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1FYZ*
  Stv 13 10 2h c F2-283 3-MXX-101/15 Anglický jazyk pre doktorandov (1)             fDRS mDRS iDRS
  Stv 14 50 2h c F2-283 3-MXX-101/15 Anglický jazyk pre doktorandov (1)             fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1INF2 1AIN1 1BIN*
  Pia 11 30 2h c F2-283 3-MXX-101/15 Anglický jazyk pre doktorandov (1)             fDRS mDRS iDRS

Rozvrh bol aktualizovaný: 17.9.2019