Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2017/18

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Klátiková Elena
  Pon 8 10 2h c F1-246 1-MXX-261/00 Ruský jazyk (3)                      FMFI
  Pon 10 40 2h c F2-283 1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1)                      FMFI
  Pon 12 20 2h c F1-246 1-MXX-233/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (1)           FMFI
  Uto 8 10 2h c F1-246 1-MXX-233/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (1)           FMFI
  Stv 11 30 2h c F1-246 1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1)                      FMFI
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN2 1upMAIN 1INF**
             1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2upINBI
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN1 1INF*

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1upMAFY 1FYZ**
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM2 1upMAFY 1FYZ* 1BMF* 1MAT* 1INF*
  Uto 14 00 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1OZE 1FYZ*
  Str 8 10 2h c M-V  1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2AIN3 2BIN*
  Stv 8 10 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN2
  Pia 8 10 2h c M-IV  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN2 1INF**
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN1 1INF**

Kožehubová Ľubomíra
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM2 1upMAFY 1OZE 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1upMAIN 1AIN3 1EFM2 1upMAFY 1MMN* 1INF*
  Str 9 50 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM2
  Pia 8 10 2h c M-III 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1upMATV 1AIN3 1upMAIN 1upINBI 1PMA* 1INF**
  Pia 9 50 2h c M-III 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN3 1MMN*

Maďarová Alexandra
  Pon 12 20 2h c F2-283 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2EFM2
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM2 1AIN3 1FYZ* 1BMF* 1MMN* 1INF*
  Str 9 50 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM1
  Str 13 10 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1upMADG 1MAT*
             1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2upM* 2MAT**
  Pia 9 50 2h c M-VI  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1MMN*

Vartíková Eva
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM2 1upMATV 1AIN3 1FYZ* 1BMF* 1MAT* 1MMN*
  Pon 18 10 2h c M-V  1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2upMAFY 2upMADG 2upMAIN 2MAT**
  Str 9 50 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM1
  Str 13 10 2h c M-III 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2MMN2
  Stv 8 10 2h c F1-246 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2AIN3 2INF2
  Pia 8 10 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1upMAIN 1MAT**
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1MMN*

Vilášek Pavel
  Pon 10 40 2h c F1-246 1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                     FMFI
             1-MXX-251/00 Nemecký jazyk (3)                     FMFI
  Pon 16 30 2h c M-VI  1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)                    FMFI
             1-MXX-241/00 Francúzsky jazyk (3)                    FMFI
  Uto 13 10 2h c F1-246 1-MXX-251/00 Nemecký jazyk (3)                     FMFI
             1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                     FMFI
  Uto 16 30 2h c F1-246 1-MXX-241/00 Francúzsky jazyk (3)                    FMFI
             1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)                    FMFI
  Stv 9 50 2h c F1-246 1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                     FMFI
  Stv 11 30 2h c F2-283 1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)                    FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c M-III 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1FYZ**
  Pon 18 10 2h c M-III 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2FYZ2 2OZE 2BMF
  Stv 14 50 2h c F2-283 3-MXX-101/15 Anglický jazyk pre doktorandov (1)             fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN1
  Pia 11 30 2h c F2-283 3-MXX-101/15 Anglický jazyk pre doktorandov (1)             fDRS mDRS iDRS

Rozvrh bol aktualizovaný: 10.10.2017