Rozvrhy učiteľov na letný semester 2017/18

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Klátiková Elena
  Pon 9 50 2h c F2-283 1-MXX-262/00 Ruský jazyk (4)                      FMFI
  Uto 8 10 2h c F1-246 1-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)           FMFI
  Uto 13 10 2h c F1-246 1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)                      FMFI
  Str 9 50 2h c F1-246 1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)                      FMFI
  Str 13 10 2h c F1-246 1-MXX-262/00 Ruský jazyk (4)                      FMFI
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN2 1upMAIN 2upINBI 1INF**
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1 1INF*

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1upMAFY 1FYZ**
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1EFM2 1upMAFY 1FYZ* 1BMF* 1MAT* 1INF*
  Uto 13 10 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1OZE 1FYZ*
  Str 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2AIN3 2BIN*
  Stv 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2AIN3 2INF*
  Pia 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN2 1INF**
  Pia 9 50 2h c M-VI  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1 1INF**

Kožehubová Ľubomíra
  Pon 12 20 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1EFM1
  Pon 16 30 2h c M-III 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2MMN2
  Pon 18 10 2h c M-III 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2EFM2
  Uto 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1EFM2
  Stv 9 50 2h c F1-246 1-MXX-142/00 Francúzsky jazyk (2)                    FMFI
  Stv 11 30 2h c F1-246 1-MXX-242/00 Francúzsky jazyk (4)                    FMFI
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1MMN*

Maďarová Alexandra
  Pon 12 20 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1EFM1
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1upMADG 1MAT* 2upM* 2MAT**
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2upMAFY 2upMADG 2upMAIN 2MAT**
  Pia 8 10 2h c M-IV  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1upMAIN 1MAT**
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1MMN*

Vartíková Eva
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1EFM2 1upMAFY 1OZE 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1upMAIN 1AIN3 1EFM2 1upMAFY 1MMN* 1INF*
  Uto 8 10 2h c F2-283 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1EFM2 1AIN3 1upMATV 1FYZ* 1BMF*
  Pia 8 10 2h c M-III 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1upMATV 1upMAIN 1AIN3 1upINBI 1PMA* 1INF**
  Pia 9 50 2h c M-III 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1AIN3 1MMN*
  Pia 11 30 2h c M-III 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1AIN3 1FYZ* 1BMF* 1MMN* 1INF*

Vilášek Pavel
  Uto 9 50 2h c F1-246 1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)                     FMFI
  Str 8 10 2h c F1-246 1-MXX-252/00 Nemecký jazyk (4)                     FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1FYZ**
  Pon 18 10 2h c M-V  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2FYZ2 2BMF 2OZE
  Stv 14 50 2h c F2-283 3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1
  Pia 11 30 2h c F2-283 3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS

Rozvrh bol aktualizovaný: 14.3.2018