Rozvrhy učiteľov na letný semester 2019/20

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Barnes Aneta
  Pon 16 30 2h c M-VI  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1INF2 1AIN3 1FYZ2 1EFM2 1BMF* 1MMN*
  Pon 18 10 2h c M-VI  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1INF2 1AIN3 1FYZ2 1BMF* 1MMN*
  Uto 9 50 2h c F2-283 1-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)           FMFI
  Str 9 50 2h c F2-283 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1EFM2
  Pia 8 10 2h c M-IV  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1INF2 1AIN3 1upMAFY 1BIN*
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)           FMFI

Foltánová Eva
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1upMAFY 1MAT**
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1upMAFY 1MAT**
  Str 8 10 2h c M-I  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2AIN3 2INF*
  Stv 11 30 2h c M-IV  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN2
  Pia 8 10 2h c M-II  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1upMAFY 1upMAIN 1MAT**
  Pia 9 50 2h c M-II  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1 1BIN*

Klátiková Elena
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)                      FMFI
             1-MXX-262/00 Ruský jazyk (4)                      FMFI
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN3 1INF2
  Str 8 10 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2AIN3
  Str 11 30 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1INF1
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN2 1INF2 1BIN*
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1 1INF1 1BIN*

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c M-VII 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1OZE 1TEF 1FYZ*
  Pon 18 10 2h c M-VII 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1EFM2 1FYZ2 1INF2 1AIN3 1TEF 1BMF* 1MAT* 1MMN*
  Str 8 10 2h c M-XI  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1FYZ1
  Str 9 50 2h c M-XI  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1EFM2
  Stv 13 10 2h c F1-246 1-MXX-134/18 Doplňujúci kurz anglického jazyka (2)           1**** 2****
  Pia 8 10 2h c M-VI  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1INF2 1AIN2 1BIN*
  Pia 9 50 2h c M-VI  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1 1INF1 1BIN*

Kožehubová Ľubomíra
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1FYZ2 1upMAFY 1AIN3 1BMF* 1MMN*
  Pon 18 10 2h c M-V  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1FYZ2 1upMATV 1AIN3 1INF2 1TEF 1BMF* 1MMN* 1PMA*
  Str 9 50 2h c M-I  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1EFM1
  Stv 9 50 2h c F2-283 1-MXX-142/00 Francúzsky jazyk (2)                    FMFI
  Stv 11 30 2h c F2-283 1-MXX-242/00 Francúzsky jazyk (4)                    FMFI
  Pia 8 10 2h c M-III 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1upMADG 1upMAIN 1INF2 1AIN3 1MAT** 1BIN*
  Pia 9 50 2h c M-III 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2EFM* 2MMN*

Maďarová Alexandra
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1MMN*
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1upMAIN 1upMAFY 2upMAFY 2upMADG 2upMAIN 1MAT** 2MAT**
  Uto 9 50 2h c F1-246 1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)                     FMFI
  Uto 11 30 2h c F1-246 1-MXX-252/00 Nemecký jazyk (4)                     FMFI
  Str 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1EFM1
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1MMN*

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c M-III 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1FYZ1 1OZE 1TEF 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-III 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1TEF 1OZE 1FYZ2 1BMF* 2FYZ**
  Str 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1FYZ2
  Stv 13 10 2h c F2-283 3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS
  Stv 14 50 2h c F2-283 3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1INF2 1AIN1 1BIN*
  Pia 11 30 2h c F2-283 3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS
  Pia 11 30 2h c M-V  3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS

Rozvrh bol aktualizovaný: 6.3.2020