Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2019/20

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic Stanislav
  Uto 8 10 2h p F1-327 2-FJF-115/15 Fyzika atómového jadra                   1mFJF
  Uto 9 50 1h c F1-327 2-FJF-115/15 Fyzika atómového jadra                   1mFJF
  Str 8 10 2h p F1-327 1-FYZ-601/15 Jadrová fyzika                       3OZE 3FYZ*
  Pia 12 20 2h p F1-327 1-FYZ-601/15 Jadrová fyzika                       3OZE 3FYZ*

Astaloš Róbert
  Uto 16 30 2h c M-II  1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ*
  Stv 14 50 2h c M-IX  1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ*

Babincová Melánia
  Pon 9 50 4h p F1-326 2-FBF-150/15 Základy všeobecnej biológie                1mFBF
  Str 14 00 2h c F1-247 2-FBF-150/15 Základy všeobecnej biológie                1mFBF
  Str 17 20 3h l F1-223 1-BMF-211/16 Praktikum I                        2BMF
  Str 17 20 3h l F1-222 1-BMF-211/16 Praktikum I                        2BMF
  Stv 14 00 2h p F1-326 2-FBF-140/00 Úvod do biomechaniky                    1mFB*
  Stv 15 40 2h v F1-326 2-FBF-142/00 Fyzikálne mechanizmy procesov v ľudskom organizme     1mFBF

Babinec Peter
  Pon 8 10 2h v F1-326 2-FBF-221/00 Mnohočasticové techniky v chemickej fyzike         2mFBF
  Stv 8 10 4h p F1-326 2-FBF-108/15 Kvantová teória molekúl                  1mFB*
  Stv 11 30 2h c F1-326 2-FBF-108/15 Kvantová teória molekúl                  1mFB*
  Stv 14 00 2h p F1-111 2-FBF-222/00 Fyzika komplexných systémov                2mFBF
  Pia 8 10 4h p F1-326 1-BMF-310/00 Kvantová mechanika                     3BMF
  Pia 11 30 2h c F1-326 1-BMF-310/00 Kvantová mechanika                     3BMF

Bartoš Pavol
  Stv 9 50 1h c F1-327 2-FJF-222/15 Fyzika vysokých energií                  2mFJF

Böhm Radoslav
  Pon 8 10 2h c F1   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2OZE 2BMF
  Pon 9 50 2h p F1   1-BMF-113/16 Mechanika                         1OZE 1BMF*
  Pon 11 30 1h c F1-327 2-FJF-204/15 Aplikovaná jadrová fyzika                 2mFJF
  Uto 13 10 1h p F1-111 2-FOZ-101/10 Environmentálna fyzika                   1mEOM*
  Uto 15 40 2h p F2   1-FYZ-116/17 Matematické metódy fyziky (1)               1TEF 1FYZ**
  Str 13 10 2h p F1-109 1-BMF-113/16 Mechanika                         1OZE 1BMF*
  Str 14 50 2h c F1-109 1-BMF-113/16 Mechanika                         1OZE 1BMF*
  Str 16 30 2h c F1-109 1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)                   1OZE 1BMF*
  Stv 11 30 2h p F1   1-FYZ-116/17 Matematické metódy fyziky (1)               1TEF 1FYZ**
  Stv 14 50 2h c M-V  1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2OZE 2BMF
  Pia 9 00 2h c F1   1-FYZ-116/17 Matematické metódy fyziky (1)               1TEF 1FYZ**
  Pia 10 40 2h c F1   1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)                   1OZE 1BMF*

Breier Robert
  Uto 13 10 4h l F1-262 2-FJF-106/00 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky         1mFJF
  Stv 15 40 1h p F1-308 2-FOZ-141/15 Počítačové modelovanie environmentálnych procesov     2mEOMo
  Stv 16 30 2h c F1-308 2-FOZ-141/15 Počítačové modelovanie environmentálnych procesov     2mEOMo

Cagalinec Michal
  Stv 12 20 2h p F1-308 1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky               3BMF
  Stv 14 00 2h s F1-308 1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky               3BMF

Garaiová Zuzana
  Pon 8 10 2h p M-IX  1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*
             N-bBXX-087/17 Základy biofyziky                     3pB
  Pon 9 50 2h p M-IX  N-bBXX-087/17 Základy biofyziky                     3pB
             1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*
  Str 8 10 2h p F1-326 2-FBF-105/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (1)   1mFBF
  Str 14 50 2h p F1-326 2-FBM-101/00 Medicínska biofyzika (1)                  1mFBM

Hianik Tibor
  Uto 9 50 4h n F1-oBMF 2-FBF-911/15 Diplomová práca                      2mFBF
  Uto 15 40 1h s F1-247 2-FBF-115/00 Odborný seminár (1)                    1mFBF
  Str 8 10 6h n F1-oBMF 2-FBF-911/15 Diplomová práca                      2mFBF
  Pia 14 00 6h n F1-oBMF 2-FBF-911/15 Diplomová práca                      2mFBF

Holý Karol
  Pon 10 40 1h p F1-327 2-FJF-204/15 Aplikovaná jadrová fyzika                 2mFJF
  Pon 16 30 2h p F1-111 2-FBM-215/15 Aplikácie ionizujúceho žiarenia a rádionuklidov v medicíne 2mFBM
  Uto 10 40 2h p F1-327 2-FJF-204/15 Aplikovaná jadrová fyzika                 2mFJF
  Uto 16 30 2h p F1-327 2-FBM-214/15 Základy dozimetrie                     2mFBM

Chorvát Dušan
  Uto 16 30 4h p F1-326 2-FBM-135/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (1)  1mFB*

Ješkovský Miroslav
  Pon 9 00 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III                       3FYZ*
  Uto 8 10 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III                       3BMF
  Str 9 00 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III                       3OZE
  Stv 13 10 3h p F1-327 2-FJF-221/15 Neutrónová fyzika a reaktorové systémy           2mFJF

Kaizer Jakub
  Uto 9 50 1h p F2-s168 3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu              2DRSFYZ
  Uto 10 40 2h s F2-s168 3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu              2DRSFYZ

Kontuľ Ivan D
  Uto 13 10 4h l F1-262 2-FJF-106/00 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky         1mFJF

Kvasnička Peter
  Pia 14 50 2h p F1-308 2-FBM-112/15 Matematicko-fyzikálne rozbory meraní v medicíne      1mFBM

Mach Pavel
  Str 8 10 2h k F1-111 1-OZE-241/10 Všeobecná chémia                      2OZE
  Pia 10 40 2h p F1-247 2-FBF-102/00 Fyzikálna chémia a elektrochémia              2mFFP 1mEOM* 1mFB*

Masarik Jozef
  Str 9 50 2h s F1-327 2-FJF-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mFJF

Melicherčík Milan
  Stv 9 00 2h p F1-308 2-FBF-226/15 Molekulárno dynamické simulácie              2mFB*
  Stv 10 40 2h c F1-308 2-FBF-226/15 Molekulárno dynamické simulácie              2mFB*
  Pia 10 40 3h k F1-308 1-BMF-521/15 Počítačové modelovanie                   2BMF

Mereš Michal
  Str 11 30 2h v F1-327 2-FJF-236/00 Detekčné metódy fyziky vysokých energií          2mFJF
  Stv 12 20 2h v F1-111 2-FJF-132/00 Urýchľovače častíc                     1mFJF

Mlynárik Vladimír
  Pia 13 10 2h p F1-308 2-FBM-121/00 Základy magneticko-rezonančnej spektrometrie a tomografie 1mFB*

Morvová Marcela
  Uto 13 10 2h p F1-308 2-FBM-111/15 Zdravotnícka a medicínska informatika           1mFBM
  Str 8 10 2h p F1-326 2-FBF-105/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (1)   1mFBF
             2-FBM-103/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)         1mFBM
  Str 9 50 2h p F1-326 2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie         1mFB*
  Str 11 30 1h c F1-326 2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie         1mFB*
  Stv 12 20 2h p F1-308 1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky               3BMF
  Stv 14 00 2h s F1-308 1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky               3BMF
  Pia 9 00 2h p F1-247 2-FBM-127/19 Experimentálne metódy v praxi               1mFBM
  Pia 14 00 3h l F2-s109 2-FBF-111/00 Špeciálne praktikum (1)                  1mFBF
              2-FBM-105/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1)      1mFBM

Müllerová Monika
  Pon 9 50 1h p F1-327 2-FOZ-202/10 Jadrová energetika a environment              2mEOMo
  Str 9 00 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III                       3OZE

Ostatná Veronika
  Pia 13 10 2h p F1-111 2-FBM-128/19 Bioelektrochémia                      1mFBM

Pikna Miroslav
  Pon 9 00 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III                       3FYZ*

Povinec Pavel
  Uto 10 40 1h s F1-111 2-FOZ-920/10 Diplomový seminár (1)                   2mEOM*

Rybár Peter
  Str 16 30 2h p F1-326 2-FBF-223/00 Aplikačné programy v biofyzike               1mFBM 2mFBF
  Str 18 10 1h c F1-326 2-FBF-223/00 Aplikačné programy v biofyzike               1mFBM 2mFBF
  Stv 17 20 2h v F1-326 2-FBF-145/00 Základy akustiky                      1mFBF

Staníček Jaroslav
  Pon 9 00 1h p F1-327 2-FOZ-202/10 Jadrová energetika a environment              2mEOMo
  Pon 16 30 5h l F1-oJF 2-FJF-209/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)         2mFJF
  Uto 8 10 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III                       3BMF

Sýkora Ivan
  Pon 9 50 2h p F1-111 2-FJF-114/15 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)         1mFJF
  Pon 12 20 2h p F1-111 2-FJF-121/00 Spracovanie jadrovo-fyzikálnych údajov           1mFJF
  Pon 16 30 5h l F1-oJF 2-FJF-209/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)         2mFJF
  Uto 12 20 1h p F1-111 2-FOZ-101/10 Environmentálna fyzika                   1mEOM*
  Uto 14 00 2h p F1-111 2-FOZ-242/15 Metódy monitorovania rádionuklidov             2mEOMo
  Str 9 50 2h p F1-111 2-FJF-114/15 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)         1mFJF
  Stv 9 00 3h p F1-111 2-FOZ-108/15 Metódy analýzy údajových súborov              1mEOM*

Šikurová Libuša
  Pon 8 10 4h n F1-oBMF 2-FBM-910/00 Diplomová práca (1)                    2mFBM
  Uto 8 10 5h s M-XII 2-FBM-920/00 Diplomový seminár (1)                   2mFBM
  Uto 8 10 2h s M-XII 2-FBF-920/00 Diplomový seminár (1)                   2mFBF
  Str 9 50 2h p F1-326 2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie         1mFB*
  Str 11 30 1h c F1-326 2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie         1mFB*
  Str 14 00 3h p F1-327 2-FBM-213/00 Fotobiofyzika a fototerapia                2mFB*

Šimkovic Fedor
  Pon 16 30 1h p F1-327 2-FJF-128/16 Kvantová teória pre jadrových fyzikov           1mFJF
  Stv 15 40 2h p F1-327 2-FJF-128/16 Kvantová teória pre jadrových fyzikov           1mFJF

Štefánik Dušan
  Pon 17 20 1h c F1-327 2-FJF-128/16 Kvantová teória pre jadrových fyzikov           1mFJF
  Uto 16 30 2h v F1-111 1-FYZ-601/15 Jadrová fyzika                       3OZE 3FYZ*

Šubjaková Veronika D
  Pon 14 00 2h c F1-247 1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*
             N-bBXX-087/17 Základy biofyziky                     3pB

Tokár Stanislav
  Stv 8 10 2h p F1-327 2-FJF-222/15 Fyzika vysokých energií                  2mFJF

Urban Ján
  Uto 8 10 4h p F1-326 2-FBF-107/15 Organická chémia a biochémia                1mFBF
  Uto 11 30 2h c F1-326 2-FBF-107/15 Organická chémia a biochémia                1mFBF
  Str 11 30 2h c M-X  2-FBF-107/15 Organická chémia a biochémia                1BIN*
  Stv 8 10 4h p M-XII 2-FBF-107/15 Organická chémia a biochémia                1BIN*

Vitovič Pavol
  Pon 16 30 2h p F1-247 2-FBF-224/00 Koloidy a surfaktanty                   2mFBF
  Str 8 10 2h p F1-326 2-FBF-105/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (1)   1mFBF

Waczulíková Iveta
  Pon 11 30 2h k F1-308 2-FBM-206/15 Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami v 2mFB*
  Uto 14 00 3h p F1-326 2-FBF-202/00 Bioenergetika                       2mFBF 1mEOM*
  Str 8 10 2h p F1-326 2-FBF-105/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (1)   1mFBF
  Str 12 20 2h p F1-308 2-FBM-236/15 Špecifiká práce interdisciplinárnych tímov         2mFBM
  Pia 14 00 3h l F1-oBMF 1-BMF-910/15 Projekt bakalárskej práce                 3BMF

Zvarík Milan
  Str 8 10 2h p F1-326 2-FBM-103/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)         1mFBM
  Str 17 20 3h l F1-223 1-BMF-211/16 Praktikum I                        2BMF
  Str 17 20 3h l F1-222 1-BMF-211/16 Praktikum I                        2BMF
  Stv 8 10 2h c F1-247 1-BMF-181/15 Doplnkové cvičenia z mechaniky               1BMF*
  Pia 9 00 2h p F1-247 2-FBM-127/19 Experimentálne metódy v praxi               1mFBM
  Pia 14 00 3h l F2-s109 2-FBF-111/00 Špeciálne praktikum (1)                  1mFBF
              2-FBM-105/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1)      1mFBM

Ženiš Tibor
  Str 8 10 3h l F2-T3 1-OZE-141/10 Princípy počítačov a aplikačný softvér           1OZE
  Str 12 20 2h p F1-111 2-FJF-122/00 Jadrová elektronika                    1mFJF
  Pia 9 00 2h p F1-308 2-FJF-230/15 Počítačové siete                      2OZE 2mFJF

Rozvrh bol aktualizovaný: 11.9.2019