Rozvrhy učiteľov na letný semester 2019/20

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic Stanislav
  Stv 8 10 2h p F1-327 2-FJF-202/00 Jadrové reakcie                      1mFJF
  Stv 14 00 2h v F1-327 2-FJF-142/15 Metódy štúdia jadrovej štruktúry              1mFJF

Babincová Melánia
  Uto 9 00 3h l F1-222 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*
  Uto 14 00 2h p F1-247 2-FBF-146/00 Lipozómy v biofyzike a medicíne              1mFB*
  Str 8 10 3h l F1-222 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*

Babinec Peter
  Pon 8 10 2h p F1-326 2-FBF-130/15 Teória medzimolekulových systémov             1mFBF
  Uto 11 30 2h c F1-328 2-FBF-130/15 Teória medzimolekulových systémov             1mFBF

Bartoš Pavol
  Uto 11 30 2h p M-I  1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Str 9 50 1h c F1-327 2-FJF-103/15 Fyzika elementárnych častíc                1mFJF
  Stv 10 40 1h v F1-327 2-FJF-143/16 Štandardný model z pohľadu experimentátora         1mFJF

Böhm Radoslav
  Pon 9 00 2h c F1   1-FYZ-117/17 Matematické metódy fyziky (2)               1TEF 1FYZ**
  Pon 10 40 2h c F1-108 1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 1BMF*
  Pon 16 30 1h p F1-111 1-OZE-954/15 Základy environmentálnej fyziky              2OZE
  Uto 9 00 2h p M-I  1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Uto 10 40 1h c M-I  1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Uto 14 50 2h p F1   1-FYZ-117/17 Matematické metódy fyziky (2)               1TEF 1FYZ**
  Str 13 10 2h p F1   1-FYZ-117/17 Matematické metódy fyziky (2)               1TEF 1FYZ**
  Str 14 50 2h c M-II  1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 1BMF*
  Str 16 30 2h p M-II  1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2BMF 2upF*
  Pia 9 00 1h p M-I  1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2BMF 2upF*
  Pia 13 10 1h p F1-327 2-FBM-141/00 Radiačná biofyzika                     1mFB*

Bulko Martin
  Stv 11 30 1h p F1-111 2-FOZ-203/10 Izotopové metódy v environmentálnej fyzike         2mEOMo

Garaiová Zuzana
  Pon 16 30 2h p F1-326 2-FBF-121/00 Biofyzika membrán                     1mFBF
  Str 14 00 2h p F1-328 2-FBM-109/00 Medicínska biofyzika (2)                  1mFBM
  Stv 9 00 3h l F2-s109 2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM
  Stv 13 10 2h p F1-326 2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF

Hianik Tibor
  Pon 16 30 2h p F1-326 2-FBF-121/00 Biofyzika membrán                     1mFBF
  Uto 15 40 2h p F1-326 2-FBF-143/15 Biosenzory a nanotechnológie                1mFB*
  Str 14 50 6h n F1-oBMF 2-FBF-125/15 Semestrálny projekt                    1mFBF
  Str 15 40 2h p B2-404 2-FBF-120/00 Molekulárna biofyzika                   
  Stv 14 50 2h p F1-326 2-FBF-120/00 Molekulárna biofyzika                   1mFB*
  Stv 16 30 2h p F1-326 3-FBF-001/00 Molekulárna biofyzika                   1DRSFYZ
  Pia 14 00 1h s F1-326 2-FBF-225/15 Odborný seminár (2)                    1mFBF

Holý Karol
  Pon 10 40 1h s F1-327 2-FOZ-213/15 Seminár z environmentálnej fyziky, obnoviteľných zdrojov e 2mEOM*
  Pon 12 20 2h v F1-111 1-OZE-610/15 Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením      2BMF 2OZE
  Uto 12 20 2h p F1-327 2-FJF-126/00 Radiačná environmentálna fyzika              1mEOMo 1mFJF
  Stv 10 40 1h p F1-111 2-FOZ-203/10 Izotopové metódy v environmentálnej fyzike         2mEOMo
  Stv 13 10 2h s F1-111 1-OZE-920/10 Seminár k bakalárskej práci                3OZE

Chmelík Marek D
  Str 16 30 2h p F1-247 2-FBM-131/00 Biomedicínske aplikácie magnetickej rezonancie       1mFB*

Kaizer Jakub
  Pon 9 00 2h v F1-111 2-FJF-133/15 Jadrová energetika                     2mFJF

Kontuľ Ivan
  Pia 14 00 1h l F1-oJF 2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu             2mEOMo

Kopáni Martin
  Pia 9 00 2h p F1-326 1-BMF-531/15 Medicínske prístroje                    3BMF

Mach Pavel
  Pon 11 30 2h c F1-326 1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Pon 13 10 1h p F1-326 1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Str 8 10 2h c F1-326 2-FBF-141/11 Teoretické základy molekulovej spektroskopie        1mFBF 2mFFP 2mFAA
  Str 11 30 3h p F1-326 2-FBF-132/15 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na 1mFBF 2mFFP
  Stv 9 50 3h p F1-326 1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*

Masarik Jozef
  Pon 12 20 2h v F1-108 1-FYZ-401/15 Smery fyzikálneho výskumu                 3BMF 2FYZ*
  Uto 9 00 2h s F1-111 2-FJF-922/00 Diplomový seminár (3)                   2mFJF
  Uto 10 40 2h s F1-111 2-FJF-203/00 Seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky          2mFJF
  Uto 14 00 2h v F1-327 2-FJF-138/00 Nukleárna geofyzika a astrofyzika             1mFJF 2mEOMo
  Str 8 10 2h p F1-327 2-FJF-103/15 Fyzika elementárnych častíc                1mFJF
  Str 13 10 1h s F1-327 2-FJF-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mFJF

Melicherčík Milan
  Pon 8 10 2h c B1-225 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
  Uto 9 50 2h v F1-327 2-FJF-124/00 Numerické metódy v jadrovej fyzike             1mFJF
  Uto 13 10 2h c B1-225 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
  Stv 9 00 2h c B1-225 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
  Stv 13 10 2h c B1-225 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB

Morvová Marcela
  Str 9 50 3h p F2-s168 2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov  2mEOMo
  Stv 9 00 3h l F2-s109 2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM
              2-FBF-112/00 Špeciálne praktikum (2)                  1mFBF
  Stv 13 10 2h p F1-326 2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF

Müllerová Monika
  Str 10 40 2h p F1-111 1-OZE-305/15 Jadrová energia a jej environmentálne aspekty       3OZE
  Stv 15 40 1h l F1-262 1-OZE-372/10 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie          3OZE 3BMF
  Pia 13 10 1h l F1-oJF 2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu             2mEOMo

Pikna Miroslav
  Str 10 40 2h p F1-327 2-FJF-105/00 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)         1mFJF

Povinec Pavel
  Pon 12 20 2h s F1-327 2-FOZ-921/10 Diplomový seminár (2)                   2mEOM*

Rybár Peter
  Stv 9 00 3h l F2-s109 2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM

Staníček Jaroslav
  Stv 14 50 1h l F1-262 1-OZE-372/10 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie          3OZE 3BMF
  Pia 9 50 1h c M-I  1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2BMF 2upF*

Sýkora Ivan
  Pon 17 20 1h p F1-111 1-OZE-954/15 Základy environmentálnej fyziky              2OZE
  Uto 13 10 2h p F1-111 1-OZE-151/15 Spracovanie experimentálnych dát              1OZE
  Stv 16 30 1h l F1-262 1-OZE-372/10 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie          3OZE 3BMF
  Pia 10 40 2h v F1-111 1-OZE-244/15 Rádiometrické merania                   2BMF
  Pia 14 50 1h l F1-oJF 2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu             2mEOMo

Szarka Imrich
  Pon 8 10 4h l F1-262 2-FJF-109/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)         1mFJF

Šikurová Libuša
  Uto 8 10 5h s F1-326 2-FBM-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mFBM
  Uto 8 10 2h s F1-326 2-FBM-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mFBF
  Uto 13 10 3h s F1-326 2-FBM-240/15 Seminár k ročníkovému projektu               2mFB*
  Str 8 10 6h n F1-oBMF 2-FBM-912/15 Diplomová práca (2)                    2mFBM

Šimkovic Fedor
  Stv 15 40 1h p F1-327 2-FJF-107/00 Teória jadra                        1mFJF

Štefánik Dušan
  Stv 16 30 1h p F1-327 2-FJF-107/00 Teória jadra                        1mFJF

Šubjaková Veronika D
  Uto 15 40 2h p F1-326 2-FBF-143/15 Biosenzory a nanotechnológie                1mFB*

Tokár Stanislav
  Uto 8 10 2h p F1-327 2-FJF-125/00 Modelovanie experimentu                  1mFJF
  Str 8 10 2h v F1-111 2-FJF-249/16 Modelovanie interakcie žiarenia s látkou          2mFJF
  Stv 9 50 1h v F1-327 2-FJF-143/16 Štandardný model z pohľadu experimentátora         1mFJF

Urban Ján
  Pon 11 30 2h c F1-326 1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Pon 13 10 1h p F1-326 1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Uto 8 10 2h p F1-247 2-FBF-122/00 Atómové a molekulové zrážky                1mFBF
  Str 8 10 2h c F1-326 2-FBF-141/11 Teoretické základy molekulovej spektroskopie        1mFBF 2mFFP 2mFAA
  Str 11 30 3h p F1-326 2-FBF-132/15 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na 1mFBF 2mFFP
  Stv 8 10 2h p F1-108 1-OZE-243/10 Organická chémia                      2OZE
  Stv 9 50 3h p F1-326 1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*

Vitovič Pavol
  Stv 13 10 2h p F1-326 2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF
             2-FBM-104/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)         1mFBM
  Pia 9 00 2h p F1-326 1-BMF-531/15 Medicínske prístroje                    3BMF

Waczulíková Iveta
  Pon 8 10 2h p F1-328 3-FBF-012/15 Metodika prípravy a realizácie výskumných projektov    2DRSFYZ
  Pon 9 50 2h s F1-247 1-BMF-930/00 Seminár k bakalárskej práci                3BMF
  Uto 12 20 3h k F1-308 1-BMF-167/15 Spracovanie textových a dátových súborov          1BMF*
  Str 14 50 2h p Ch1-2 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2BMF 2pMB
  Stv 13 10 2h p F1-326 2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF
             2-FBM-104/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)         1mFBM
  Pia 8 10 1h c F1-308 1-BMF-331/18 Úvod do bioštatistiky                   2BMF
  Pia 9 00 2h p F1-326 1-BMF-531/15 Medicínske prístroje                    3BMF

Zeman Jakub D
  Pon 8 10 4h l F1-262 2-FJF-109/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)         1mFJF

Zvarík Milan
  Pon 9 50 2h p F1-326 2-FBM-136/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (2)  1mFB*
  Uto 9 00 3h l F1-223 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*
  Uto 12 20 3h k F1-308 1-BMF-167/15 Spracovanie textových a dátových súborov          1BMF*
  Str 8 10 3h l F1-223 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*
  Stv 9 00 3h l F2-s109 2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM
              2-FBF-112/00 Špeciálne praktikum (2)                  1mFBF

Rozvrh bol aktualizovaný: 26.2.2020