Rozvrhy učiteľov na letný semester 2017/18

Katedra informatiky
(KI)

Anderle Michal
  Uto 12 20 2h c F1-247 1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov               2INF* 2BIN*
  Str 8 10 2h c M-213 2-INF-187/15 Úvod do teórie programovania (každý druhý týždeň)     1mINFp 2mINFp 3INF*

Brejová Bronislava
  Pon 9 00 2h p F1-247 1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF**
  Uto 9 50 2h p M-V  2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr             1mINFb 1mINFt 2mINFt 2mINFb
  Uto 17 20 2h s M-X  N-mBXX-002/15 Seminár z bioinformatiky 2                1pmC-BX 2pmC-BX 1pmB-GE 2pmB-GE
             2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)                1mINFb 2mINFb
             2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)                2mINFb 1mINFb
  Str 11 30 2h s F1-328 1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
             1-BIN-922/15 Bakalársky seminár (2)                   3BIN*
  Stv 9 00 2h p M-VI  2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr             2mINFt 1mINFb 1mINFt 2mINFb
  Stv 12 20 2h c M-217 2-INF-269/15 Genomika                          1mINFb 2mINFb
  Stv 14 50 3h k F1-248 2-INF-185/15 Integrácia dátových zdrojov                1mINFb 2mINFb 1mINFs 2BIN*
  Pia 14 00 2h s M-217 1-BIN-105/15 Výzvy súčasnej bioinformatiky               1BIN*

Ďuriš Pavol
  Pon 11 30 3h p F1-328 1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov               2INF* 2BIN*

Forišek Michal
  Pon 11 30 2h p M-213 2-INF-121/15 Teória vypočítateľnosti                  1mINF* 2mINF*
  Uto 13 10 2h p M-213 2-INF-121/15 Teória vypočítateľnosti                  1mINF* 2mINF*
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-815/15 Rýchlostné programovanie (2)                1INF* 1AIN*
             1-INF-825/15 Rýchlostné programovanie (4)                2INF*

Hudec Roman
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-INF-283/15 Počítačové siete (1) (každý druhý týždeň)         1AIN* 2INF* 2BIN*

Illek Ľubor
  Str 9 00 2h p M-V  2-INF-106/00 Informatika a spoločnosť                  2mINF*

Janáček Jaroslav
  Uto 12 20 2h p F1-109 1-INF-526/15 Systémové programovanie                  1INF**
  Uto 14 50 3h k M-217 2-INF-266/15 Pokročilá administrácia Linuxu               1mINFs 1mINFp 1mINFt 2mINFs 2mINFp 2mINFt
  Str 9 50 2h p A   1-INF-283/15 Počítačové siete (1)                    1AIN* 2INF* 2BIN*
  Stv 9 00 2h p M-V  2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs*
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-INF-283/15 Počítačové siete (1) (každý druhý týždeň)         1AIN* 2INF* 2BIN*

Katreniaková Jana
  Pon 9 00 2h p F1-247 1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF**
  Str 8 10 2h c I-H6  1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF**
  Str 11 30 2h s F1-328 1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
             1-BIN-922/15 Bakalársky seminár (2)                   3BIN*
  Stv 16 30 2h c I-H3  2-INF-145/15 Tvorba internetových aplikácií               1mINFb 1mINFp 1mAINp 3INF*

Kompišová Anna D
  Uto 16 30 2h c M-XI  1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF**

Kostolányi Peter
  Uto 11 30 2h p M-V  2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov              2mINF*
  Str 8 10 2h c I-H6  1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF**
  Str 10 40 2h p M-V  2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov              2mINF*

Košinár Peter
  Stv 13 10 2h p FIT  1-INF-315/14 Základy reverzného inžinierstva              3INF* 1mINF* 2mINF*
  Stv 14 50 2h c FIT  1-INF-315/14 Základy reverzného inžinierstva              3INF* 1mINF* 2mINF*

Kováč Jakub
  Uto 9 50 2h p M-V  2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr             1mINFb 1mINFt 2mINFt 2mINFb
  Stv 9 00 2h p M-VI  2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr             2mINFt 1mINFb 1mINFt 2mINFb

Královič Rastislav
  Pon 8 10 2h p M-XI  2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy               1mINF* 2mINF*
  Str 11 30 2h s F1-247 2-INF-166/15 Magisterský projekt                    1mINF*
  Stv 10 40 2h p M-VI  2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy               1mINF* 2mINF*

Lipovský Robert
  Stv 13 10 2h p FIT  1-INF-315/14 Základy reverzného inžinierstva              3INF* 1mINF* 2mINF*
  Stv 14 50 2h c FIT  1-INF-315/14 Základy reverzného inžinierstva              3INF* 1mINF* 2mINF*

Lukoťka Robert
  Uto 9 00 2h c M-217 1-INF-526/15 Systémové programovanie                  1INF*
  Uto 10 40 2h c M-217 1-INF-526/15 Systémové programovanie                  1INF**
  Str 15 40 2h c F1-108 1-INF-516/15 Princípy tvorby softvéru                  2INF* 2BIN*
  Stv 13 10 3h p M-V  1-INF-516/15 Princípy tvorby softvéru                  2INF* 2BIN*

Mačajová Edita
  Pon 10 40 2h p F1-247 1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF**
  Uto 10 40 2h c F1-247 1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF*

Mazák Ján
  Uto 9 50 3h p M-IV  2-INF-500/11 Databázy                          1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Uto 13 10 1h c M-217 2-INF-500/11 Databázy                          1mINFs 1mINFp 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Uto 13 10 1h c M-IV  2-INF-500/11 Databázy                          1mINFs 1mINFp 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Uto 14 50 2h k M-V  1-INF-616/14 Matematická propedeutika (2)                1INF**
  Uto 18 10 1h c M-217 1-INF-171/15 Operačné systémy                      2INF* 2BIN*
  Stv 14 00 4h k M-VI  1-INF-420/15 Kombinatorická analýza (1)                 3INF*

Neurath Peter
  Uto 15 40 2h v M-IV  2-INF-165/00 Manažment softvérových projektov              1mINF* 2mINF*

Olejár Daniel
  Uto 8 10 2h p M-IV  2-INF-225/15 Teória informácie a teória kódovania (2)          1mINFs 2mINFs
  Uto 14 00 3h p F2   1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti              3INF* 3AIN*

Ostertág Richard
  Str 9 50 2h p M-IX  2-INF-145/15 Tvorba internetových aplikácií               1mAINp 1mINFp 3INF* 1mINFb*
  Str 13 10 3h p F1-108 1-INF-171/15 Operačné systémy                      2INF* 2BIN*
  Stv 9 00 2h p M-V  2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs*
  Stv 12 20 2h p M-II  2-INF-184/15 Programovacie jazyky                    1mINFp 1mINFb 2mINFb 2mINFp 3INF*

Pardubská Dana
  Pon 9 50 2h p M-213 2-INF-135/15 Pravdepodobnostné algoritmy                2mINFb 2mINFt 1mINFt
  Pon 13 10 2h n M-IV  XXXPRED000 Rezervácia                          
  Str 11 30 2h s F1-328 1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
             1-BIN-922/15 Bakalársky seminár (2)                   3BIN*
  Stv 8 10 2h c M-VII 1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN1
  Stv 15 40 2h p M-213 2-INF-135/15 Pravdepodobnostné algoritmy                1mINFt 2mINFt 2mINFb

Plachetka Tomáš
  Uto 9 50 3h p M-IV  2-INF-500/11 Databázy                          1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Uto 13 10 1h c M-217 2-INF-500/11 Databázy                          1mINFs 1mINFp 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Uto 13 10 1h c M-IV  2-INF-500/11 Databázy                          1mINFs 1mINFp 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Str 9 00 1h l M-217 1-INF-265/00 Ročníkový projekt (2)                   2INF*
  Str 11 30 4h k M-IV  2-INF-180/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (2)  1mINF* 2mINF*

Prívara Igor
  Pon 11 30 3h p M-VIII 2-INF-187/15 Úvod do teórie programovania                1mINFp 2mINFp 3INF*

Rjaško Michal
  Uto 14 00 3h p F2   1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti              3INF* 3AIN*
  Stv 9 00 2h p M-V  2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs*

Rovan Branislav
  Pon 9 00 3h p M-III 2-INF-186/15 Formálne jazyky a automaty (2)               1mINFt 2INF* 3INF*
  Uto 11 30 2h p M-V  2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov              2mINF*
  Str 9 00 2h p M-V  2-INF-106/00 Informatika a spoločnosť                  2mINF*
  Str 10 40 2h p M-V  2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov              2mINF*

Sádovský Šimon D
  Pon 16 30 2h c M-217 2-INF-184/15 Programovacie jazyky                    1mINFb 1mINFp 2mINFb 2mINFp 3INF*
  Uto 16 30 2h c F1-109 2-INF-186/15 Formálne jazyky a automaty (2)               1mINFt 2INF* 3INF*

Skok Andrej
  Stv 16 30 2h c I-H3  2-INF-145/15 Tvorba internetových aplikácií               1mINFb 1mINFp 1mAINp 3INF*

Stanek Martin
  Stv 9 00 2h p M-V  2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs*
  Stv 14 00 4h k M-VI  1-INF-420/15 Kombinatorická analýza (1)                 3INF*

Škoviera Martin
  Pon 10 40 2h p F1-247 1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF**
  Str 11 30 2h s M-XII 2-INF-922/00 Diplomový seminár (3)                   2mINF*
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-611/09 Seminár z teórie grafov (2)                1mMATs* iDRS

Toman Eduard
  Uto 8 10 2h p F1-109 2-INF-133/00 Pravdepodobnostné metódy                  1mINFt 2mINFt
  Str 8 10 2h p M-VII 2-INF-114/00 Matematická logika                     1mINFt 1mINFp
  Str 14 50 2h p M-XII 2-INF-114/00 Matematická logika                     1mINFp 1mINFt
  Str 16 30 2h p M-XII 2-INF-133/00 Pravdepodobnostné metódy                  1mINFt 2mINFt

Rozvrh bol aktualizovaný: 26.5.2018