Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2017/18

Katedra informatiky
(KI)

Anderle Michal
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**

Brejová Bronislava
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Uto 17 20 2h s M-VIII 2-AIN-251/10 Seminár z bioinformatiky (3)                1mINF* 2mINF*
             N-mBXX-001/15 Seminár z bioinformatiky 1                1pmB-GE 1pmC-BX 2pmB-GE 2pmC-BX
             2-AIN-505/10 Seminár z bioinformatiky (1)                1mINFb 2mINFb
  Str 9 50 2h p F1-328 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Str 11 30 2h s M-II  1-BIN-921/15 Bakalársky seminár (1)                   3BIN*
             1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1)                   3INF*
  Stv 14 00 2h c F1-328 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mAINu 1mINFb 3INF* 3BIN*
  Stv 15 40 2h p F1-328 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX 1mINFb 1mAINu 3INF* 3BIN*
             1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX 1mINFb 1mAINu 3INF* 3BIN*
  Stv 17 20 2h c M-217 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX
  Stv 17 20 2h c F1-328 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX

Ďuriš Pavol
  Uto 9 50 3h p M-I  1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť           3INF* 3BIN*
  Uto 13 10 2h c M-VI  1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť           3INF* 3BIN*
  Str 11 30 2h p M-I  3-INF-001/15 Teoretické základy informatiky               1DRSINF

Forišek Michal
  Uto 14 50 2h p M-II  1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry                2INF* 2BIN*
  Stv 9 50 3h p M-VII 2-INF-267/15 Pokročilé efektívne algoritmy               1mINF* 2mINF*
  Stv 14 00 2h p M-VII 1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry                2INF* 2BIN*
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-810/15 Rýchlostné programovanie (1)                1INF***
             1-INF-820/15 Rýchlostné programovanie (3)                2INF*
             1-INF-830/00 Rýchlostné programovanie (5)                3INF*

Hudec Roman
  Str 9 50 2h c M-217 2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov                  2mINFb 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Str 11 30 2h c M-217 2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov                  1mINFb 1mINFp 1mINFs 3AIN*

Janáček Jaroslav
  Str 14 50 2h v F1-328 1-MAT-230/15 Operačné systémy a počítačové siete            2MAT* 2MMN*
  Stv 9 50 2h p B   2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov                  1mINFs 1mINFb 1mINFp 2mINFp 2mINFb 3INF* 3AIN* 2mINFs*
  Stv 14 00 2h p A   2-INF-183/15 Počítačové siete (2)                    1mINFp 2mINFp 3INF* 3AIN* 1mINFs* 2mINFs*
  Stv 15 40 2h c M-T1  2-INF-183/15 Počítačové siete (2)                    1mINFp 2mINFp 3INF* 3AIN* 1mINFs* 2mINFs*

Katreniaková Jana
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Pon 12 20 2h c F1-248 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Str 9 50 2h p F1-328 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Str 11 30 2h s M-II  1-BIN-921/15 Bakalársky seminár (1)                   3BIN*
             1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1)                   3INF*
  Str 13 10 2h c I-H6  1-INF-225/15 Programovanie (3)                     2INF* 2BIN*

Kompišová Anna D
  Pon 12 20 2h c F1-328 1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky                2INF2
  Uto 16 30 2h c F1-108 1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky                2INF1 3BIN*

Kostolányi Peter
  Pon 9 50 3h p M-II  1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)               2INF* 2BIN*
  Uto 11 30 2h c M-VI  2-INF-144/15 Kompilátory                        1mINFp 2mINFp
  Uto 11 30 2h c M-217 2-INF-144/15 Kompilátory                        2mINFp 1mINFp
  Uto 13 10 2h p M-V  2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov                1mINFt 2mINFt
  Str 9 50 2h p M-VII 2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov                1mINFt 2mINFt
  Str 14 50 2h c M-VIII 1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)               2INF1
  Stv 9 50 3h p M-VIII 2-MPG-106/00 Algoritmy a dátové štruktúry                1mMPG

Kováč Jakub
  Uto 11 30 2h s F1-247 2-INF-169/00 Proseminár z informatiky (1)                1mINF* 2mINF*

Královič Rastislav
  Uto 8 10 2h p M-IV  2-INF-221/15 Aproximácia optimalizačných problémov           1mINFt 2mINFt 2mINFb 1mINFb*
  Uto 9 50 2h p M-VII 2-INF-132/15 Úvod do distribuovaných algoritmov             2mINFt*
  Str 9 50 2h p M-KI  2-INF-132/15 Úvod do distribuovaných algoritmov             2mINFt*
  Stv 8 10 2h p M-VIII 2-INF-221/15 Aproximácia optimalizačných problémov           1mINFt 2mINFt 2mINFb 1mINFb*

Lukoťka Robert
  Uto 8 10 2h c M-VI  1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr                1INF*
  Uto 13 10 2h c F1-328 1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr (pre 1BIN, studenti 1INF pres 1INF**
  Uto 15 40 2h c F1-328 2-INF-222/00 Objektová analýza a modelovanie              1mINFp 2mINFp
  Str 16 30 3h p F1-108 2-INF-222/00 Objektová analýza a modelovanie              2mINFp 1mINFp

Mačajová Edita
  Pon 9 50 3h p M-III 2-INF-174/15 Teória grafov                       1mINFt 1mINFb 2mINFb 2mINFt 3INF*
  Pon 13 10 1h c M-IV  2-INF-174/15 Teória grafov                       1mINFt 1mINFb 2mINFb 2mINFt 3INF*

Mazák Ján
  Pon 12 20 2h c M-217 1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov               2INF1
  Pon 12 20 2h c M-II  1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov               2INF1
  Pon 16 30 2h c M-VII 1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov               2INF2
  Pon 16 30 2h c M-217 1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov               2INF2 3BIN*
  Str 8 10 2h k M-II  1-INF-615/10 Matematická propedeutika (1)                1INF**
  Str 9 50 2h p F1-247 1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov               2INF* 3BIN*
  Stv 8 10 2h c M-217 1-INF-270/15 Databázové praktikum                    2INF1

Olejár Daniel
  Pon 16 30 2h p M-I  2-INF-224/15 Teória informácie a teória kódovania (1)          1mINFt 2mINFt 1mINFb 2mINFb 1mINFs 2mINFs
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-INF-130/00 Princípy počítačov                     1INF*
  Uto 13 10 2h p M-VII 2-INF-223/15 Riadenie IT bezpečnosti                  1mINFs 2mINFs
  Uto 15 40 2h p M-IV  2-INF-113/00 Kombinatorická analýza (2)                 1mINFt 2mINF*
  Str 8 10 2h p M-VII 2-INF-113/00 Kombinatorická analýza (2)                 1mINFt 2mINF*
  Str 11 30 2h p F1-108 1-INF-130/00 Princípy počítačov                     1INF*
  Str 14 50 2h p M-III 2-INF-223/15 Riadenie IT bezpečnosti                  1mINFs 2mINFs

Ostertág Richard
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-INF-130/00 Princípy počítačov                     1INF*
  Uto 13 10 2h p M-II  1-INF-225/15 Programovanie (3)                     2INF* 2BIN*
  Str 11 30 2h p F1-108 1-INF-130/00 Princípy počítačov                     1INF*
  Str 14 00 3h p M-IV  2-INF-144/15 Kompilátory                        1mINFp 2mINFp

Pardubská Dana
  Uto 13 10 2h c M-VI  1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť           3INF* 3BIN*
  Str 11 30 2h s M-II  1-BIN-921/15 Bakalársky seminár (1)                   3BIN*
             1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1)                   3INF*
  Stv 9 50 3h p M-VIII 2-MPG-106/00 Algoritmy a dátové štruktúry                1mMPG
  Stv 14 00 3h p M-IV  2-INF-163/00 Kolmogorovská zložitosť                  1mINF* 2mINF*
             2-INF-151/17 Biologicky motivovaná teória jazykov            3INF*

Plachetka Tomáš
  Uto 18 10 1h s M-217 1-INF-235/00 Ročníkový projekt (1)                   2INF*
  Str 9 50 2h p F1-247 1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov               2INF* 3BIN*
  Stv 11 30 2h p M-III 2-INF-179/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (1)  3INF* 1mINF* 2mINF*
  Stv 14 50 2h p M-III 2-INF-179/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (1)  3INF* 1mINF* 2mINF*

Prívara Igor
  Pon 9 50 3h p M-216 2-INF-123/15 Formálna sémantika a teória správnosti           1mINFp* 2mINFp*

Rjaško Michal
  Pon 8 10 2h c M-217 1-INF-270/15 Databázové praktikum                    2INF2 3BIN*

Rovan Branislav
  Pon 9 50 3h p M-II  1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)               2INF* 2BIN*
  Uto 9 50 2h s M-II  2-INF-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mINF*
  Uto 13 10 2h p M-V  2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov                1mINFt 2mINFt
  Str 9 50 2h p M-VII 2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov                1mINFt 2mINFt

Sádovský Šimon D
  Uto 16 30 2h c F1-247 1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)               2INF2 2BIN*
  Str 13 10 2h c I-H6  1-INF-225/15 Programovanie (3)                     2INF* 2BIN*

Stanek Martin
  Str 16 30 2h p M-III 2-INF-178/15 Kryptológia (1)                      1mINFs 1mINFt 2mINFs 3INF*
             1-INF-640/00 Kryptológia (1)                      2mMATs*
  Stv 12 20 2h p M-VII 2-INF-178/15 Kryptológia (1)                      1mINFs 2mINFs 1mINFt 3INF*
             1-INF-640/00 Kryptológia (1)                      2mMATs*

Škoviera Martin
  Str 11 30 2h s M-VII 2-INF-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mINF*
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-602/09 Seminár z teórie grafov (1)                1mMATs* mDRS

Toman Eduard
  Str 8 10 2h p F1-328 1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky                2INF* 3BIN*
  Stv 8 10 2h p F1-109 1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr                1INF**

Withalm Josef
  Uto 13 10 3h p M-IV  2-INF-261/11 IT Based Supply Networks                  1mINF* 2mINF*
             2-INF-130/00 Architektúry orientované na služby - princípy a technológi 1mINF* 2mINF*
  Uto 13 10 3h p M-217 2-INF-261/11 IT Based Supply Networks                  1mINF* 2mINF*

Rozvrh bol aktualizovaný: 23.10.2017