Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2019/20

Katedra informatiky
(KI)

.KIUcitel1 
  Str 9 50 2h c M-217 2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov                  2mINFb 2mINFp 1mINFb 1mINFp 3INF* 3AIN* 1mINFs* 2mINFs*

Anderle Michal
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Uto 13 10 2h c I-H3  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Pia 13 10 2h c I-H6  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**

Brejová Bronislava
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Uto 13 10 2h c I-H3  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Uto 17 20 2h s M-VIII N-mBXX-001/15 Seminár z bioinformatiky 1                1pmB-GE 1pmC-BX 2pmB-GE 2pmC-BX
             2-AIN-505/10 Seminár z bioinformatiky (1)                2mINFb 1mINFb
             2-AIN-251/10 Seminár z bioinformatiky (3)                1mINFb 2mINFb
  Str 9 50 2h p F1-328 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Str 11 30 2h s M-IV  1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1)                   3INF* 3BIN*
  Stv 14 00 2h c F1-328 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mAINu 1mINFb 3INF* 3BIN*
  Stv 15 40 2h p F1-328 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mAINu 2mFBF 1mFBM 1mINFb 3BMF 3INF* 3BIN*
             2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX
  Stv 17 20 2h c F1-328 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mFBM 2mFBF
  Stv 17 20 2h c M-217 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX
  Stv 17 20 2h c F1-328 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX 3BMF
  Stv 17 20 2h c M-217 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX 3BMF

Ďuriš Pavol
  Uto 9 50 3h p M-II  1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť           3INF* 3BIN*
  Uto 15 40 2h c M-I  1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť (každý druhý týždeň) 3INF* 3BIN*
  Str 9 50 2h s M-213 3-MAMmu-017/14 Teoretické základy informatiky              iDRS

Ferko Michal
  Stv 14 00 2h k FIT  2-INF-263/15 Tvorba a dizajn počítačových hier             1mINF* 2mINF*
  Stv 15 40 3h k A   2-INF-263/15 Tvorba a dizajn počítačových hier             1mINF* 2mINF*

Forišek Michal
  Uto 16 30 2h p F1-109 1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry                2INF* 2BIN*
  Stv 9 50 3h p M-VII 2-INF-267/15 Pokročilé efektívne algoritmy               1mINF* 2mINF*
  Stv 14 00 2h p M-VII 1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry                2INF* 2BIN*
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-810/15 Rýchlostné programovanie (1)                1INF* 1AIN*
             1-INF-820/15 Rýchlostné programovanie (3)                2INF*
             1-INF-830/00 Rýchlostné programovanie (5)                3INF*

Gafurov Askar D
  Pon 16 30 2h c I-H3  1-INF-225/15 Programovanie (3)                     2INF* 2BIN*
  Stv 14 00 2h c F1-328 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mAINu 1mINFb 3INF* 3BIN*
  Stv 15 40 2h p F1-328 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX

Janáček Jaroslav
  Stv 9 50 2h p A   2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov                  1mINFb 1mINFp 2mINFp 2mINFb 3INF* 3AIN* 1mINFs* 2mINFs*
  Stv 14 00 2h p M-VI  2-INF-183/15 Počítačové siete (2)                    1mINFp 2mINFp 3INF* 3AIN* 1mINFs* 2mINFs*
  Stv 15 40 2h c M-T1  2-INF-183/15 Počítačové siete (2)                    1mINFp 2mINFp 3INF* 3AIN* 1mINFs* 2mINFs*
  Pia 8 10 2h p M-I  1-MAT-230/15 Operačné systémy a počítačové siete            2MAT* 2MMN*

Kompišová Anna D
  Pon 12 20 2h c M-XI  1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky (sk. A)            2INF* 3BIN*
  Stv 15 40 2h c M-VII 1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky (sk. B)            2INF* 3BIN*

Kostičová Jana
  Uto 9 00 2h c M-V  2-INF-144/15 Kompilátory                        1mINFp 2mINFp*

Kostolányi Peter
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Pon 16 30 2h c M-VII 2-INF-277/18 Komplexná analýza pre informatikov             3INF* 1mINFt* 2mINFt*
  Uto 9 00 2h c M-V  2-INF-144/15 Kompilátory                        1mINFp 2mINFp*
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Uto 13 10 2h c I-H3  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Uto 15 40 3h v M-IX  2-INF-277/18 Komplexná analýza pre informatikov             3INF* 1mINF* 2mINF*
  Str 9 50 2h p F1-328 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**

Kováč Jakub
  Str 8 10 2h p M-III 2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr             1mINFb 1mINFt 2mINFt
  Stv 8 10 2h p M-III 2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr             1mINFt 1mINFb 2mINFt

Královič Rastislav
  Uto 11 30 2h k M-IV  2-INF-221/15 Aproximácia optimalizačných problémov           1mINFb 1mINFt 2mINF*
  Str 8 10 2h p M-XI  2-INF-132/15 Úvod do distribuovaných algoritmov             1mINF* 2mINF*
  Str 9 50 2h k M-IV  2-INF-221/15 Aproximácia optimalizačných problémov           1mINFb 1mINFt 2mINF*
  Stv 8 10 2h p M-II  2-INF-132/15 Úvod do distribuovaných algoritmov             1mINF* 2mINF*
  Pia 10 40 2h s M-213 3-INF-601/15 Seminár pracoviska                     iDRS

Lukoťka Robert
  Uto 14 50 2h c M-X  1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr                1INF2
  Str 14 00 3h p M-III 2-INF-222/00 Objektová analýza a modelovanie              1mINFp* 2mINFp*
  Stv 12 20 2h c M-VIII 2-INF-222/00 Objektová analýza a modelovanie              1mINFp* 2mINFp*

Mačajová Edita
  Pon 9 50 3h p M-IV  2-INF-174/15 Teória grafov                       1mINFt 2mINFt 3INF* 1mINFb* 2mINFb*
  Pon 13 10 1h p M-I  2-INF-174/15 Teória grafov                       1mINFt 1mINFb 2mINFb 2mINFt 3INF*
  Uto 9 50 2h c M-XI  1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr                1BIN*

Mazák Ján
  Uto 14 50 2h c M-II  1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov (sk. B)           2INF*
  Uto 16 30 2h s F1-108 1-INF-615/10 Matematická propedeutika (1)                1INF**
  Stv 12 20 2h c M-217 1-INF-270/15 Databázové praktikum                    2INF* 3BIN*
  Stv 17 20 2h c M-VII 1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov (sk. A)           2INF* 3BIN*

Olejár Daniel
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-INF-130/00 Princípy počítačov                     1INF*
  Uto 16 30 2h p M-III 2-INF-224/15 Teória informácie a teória kódovania (1)          1mINFt 2mINFt 1mINFb 2mINFb 1mINFs* 2mINFs*
  Str 11 30 2h p F1-328 1-INF-130/00 Princípy počítačov                     1INF*

Ostertág Richard
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-INF-130/00 Princípy počítačov                     1INF*
  Uto 13 10 2h p M-X  1-INF-225/15 Programovanie (3)                     2INF* 2BIN*
  Str 11 30 2h p F1-328 1-INF-130/00 Princípy počítačov                     1INF*
  Str 16 30 3h p M-V  2-INF-144/15 Kompilátory                        1mINFp 2mINF*

Pardubská Dana
  Str 11 30 2h s M-IV  1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1)                   3INF* 3BIN*
  Stv 14 50 3h k M-XII 2-MPG-106/00 Algoritmy a dátové štruktúry                1mMPG

Plachetka Tomáš
  Pon 18 10 2h n M-217 1-INF-235/00 Ročníkový projekt (1)                   2INF*
  Uto 10 40 2h k M-VIII 2-INF-179/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (1)  1mINFp 2mINFp
  Uto 13 10 2h k A   2-INF-179/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (1)  1mINFp 2mINFp
  Str 9 50 2h p F1-109 1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov               2INF* 3BIN*
  Str 11 30 2h s M-IV  1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1)                   3INF* 3BIN*

Plesch Martin
  Str 13 10 2h p M-I  2-INF-173/13 Kvantové spracovanie informácie              1mINFt 3INF* 2mINF*

Prívara Igor
  Uto 10 40 3h p M-213 2-INF-123/15 Formálna sémantika a teória správnosti           1mINFp 2mINFp

Rajník Jozef D
  Pon 16 30 2h c M-I  1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr                1INF1
  Str 16 30 2h c M-I  1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr                1INF3

Rjaško Michal
  Str 11 30 2h c M-217 1-INF-270/15 Databázové praktikum                    2INF*

Rovan Branislav
  Pon 9 50 3h p M-II  1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)               2INF* 2BIN*
  Uto 13 10 2h p M-XI  2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov                1mINFt 2mINFt
  Str 11 30 2h s M-I  2-INF-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mINF*
  Stv 12 20 2h p M-XI  2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov                1mINFt 2mINFt

Sádovský Šimon D
  Stv 15 40 2h c M-VIII 1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1) (sk. A)           2INF* 2BIN*
  Stv 17 20 2h c M-VIII 1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1) (sk. B)           2INF*

Stanek Martin
  Str 14 50 2h p F1-328 1-INF-640/00 Kryptológia (1)                      2mMATs*
             2-INF-178/15 Kryptológia (1)                      1mINFt 3INF* 1mINFs* 2mINFs*
  Stv 12 20 2h p M-VII 2-INF-178/15 Kryptológia (1)                      1mINFt 3INF* 1mINFs* 2mINFs*
             1-INF-640/00 Kryptológia (1)                      2mMATs*

Škoviera Martin
  Pon 9 50 3h p M-IV  2-INF-174/15 Teória grafov                       1mINFt 2mINFt 3INF* 1mINFb* 2mINFb*
  Str 8 10 2h p F1-328 1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr                1INF**
  Str 11 30 2h s M-VII 2-INF-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mINF*
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-602/09 Seminár z teórie grafov (1)                1mMATs* mDRS

Toman Eduard
  Str 8 10 2h p A   1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky                2INF* 3BIN*

Rozvrh bol aktualizovaný: 17.9.2019