Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2019/20

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Stv 8 10 4h l F2-KEF 2-FFP-915/15 Diplomová práca (2)                    2mFFP
  Pia 13 10 4h l F2-KEF 2-FFP-123/15 Semestrálny projekt                    1mFFP

Berta Miklós
  Pon 9 00 4h p F2-051 3-FFP-002/15 Vysokoteplotná plazma                   1DRSFYZ

Čermák Peter
  Pon 9 00 4h p F2-s168 3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum                 1DRSFYZ

Greguš Ján
  Pon 9 00 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III                       3FYZ*
  Uto 14 50 4h l F2-288 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (každý druhý týždeň)     1AIN3
  Str 11 30 2h p B   1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér                1AIN*

Hlubina Richard
  Pon 9 00 2h p F2-223 2-FTL-205/15 Fyzika mnohých častíc                   2mFTF 2mFTL
  Str 9 50 2h p F2-223 2-FTL-205/15 Fyzika mnohých častíc                   2mFTF 2mFTL

Horňáčková Michaela
  Str 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-211/15 Špeciálne praktikum z fyziky laserov            1mFOS
  Stv 9 50 1h c F2-167 1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                      2upF*
  Stv 10 40 3h k F2-167 2-FOL-101/15 Fyzika laserov                       1mFOS

Kavický Dušan D
  Pon 16 30 2h c M-II  1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika             3FYZ*

Klas Matej
  Stv 8 10 3h l F2-288 2-FOL-116/15 Základy elektroniky                    3BMF
  Pia 9 50 3h l F2-288 2-FOL-116/15 Základy elektroniky                    3FYZ*

Kováčik Dušan
  Str 15 40 2h v F2-051 2-FFP-234/15 Plazmochemické metódy povrchových úprav          2mFFP
  Stv 16 30 3h l F1-222 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ*

Kundracik František
  Pon 9 50 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**
  Uto 13 10 2h p F1   1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2FYZ**
  Uto 15 40 3h p F2-223 2-FOL-116/15 Základy elektroniky                    1mFOS 3FYZ**
  Str 14 00 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**
  Stv 8 10 2h p F2-223 2-UFY-212/15 Elektronika a komunikácia pre učiteľov           2muMAFY 2muMAFY_k
  Stv 11 30 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**

Kúš Peter
  Pon 8 10 2h p F2-272 2-FTL-109/15 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok         1mFTL
  Pon 9 50 1h c F2-272 2-FTL-109/15 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok         1mFTL

Maheľ Michal
  Pon 10 40 2h p F2-223 2-FTL-203/15 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť     2mFTL
  Uto 10 40 2h p F2-223 2-FTL-203/15 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť     2mFTL
  Stv 9 50 2h c F2-223 2-FTL-203/15 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť     2mFTL

Markoš Peter
  Pon 9 50 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**
  Uto 14 00 3h p F2-272 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
  Str 14 00 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**
  Stv 11 30 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**
  Pia 9 50 3h l F2-T3 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*

Martoňák Roman
  Pon 10 40 2h p F2-272 2-FTL-107/15 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok       1mFTL 1mFTF 1mEOMo
  Uto 14 00 3h p F2-272 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
  Str 9 50 2h p F2-272 2-FTL-107/15 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok       1mFTL 1mFTF 1mEOMo

Matejčík Štefan
  Uto 10 40 2h p F2-051 2-FFP-104/00 Elementárne procesy v plazme                2mFFP
  Uto 14 50 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Uto 16 30 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Str 14 00 2h s F2-051 2-FFP-231/10 Diplomový seminár (1)                   2mFFP
  Stv 9 00 2h p F2-051 2-FFP-109/15 Vákuová fyzika a technika                 1mFFP 1mFTL
  Stv 10 40 1h c F2-051 2-FFP-109/15 Vákuová fyzika a technika                 1mFFP 1mFTL
  Stv 14 00 1h s F2-051 3-FFP-012/15 Seminár pracoviska (1)                   1DRSFYZ

Medvecká Veronika
  Str 10 40 3h l F1-223 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2OZE
  Str 15 40 2h v F2-051 2-FFP-234/15 Plazmochemické metódy povrchových úprav          2mFFP
  Stv 16 30 3h l F1-223 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ*

Melicherová Dominika D
  Pia 9 50 3h l F2-T3 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*

Mesároš Vladimír
  Stv 10 40 3h k F2-167 2-FOL-101/15 Fyzika laserov                       1mFOS

Moravský Ladislav
  Uto 14 50 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Uto 16 30 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Str 14 00 4h l F2-288 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (každý druhý týždeň)     1AIN1 1AIN2
  Pia 9 00 3h l F1-223 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ*

Moško Martin
  Pon 12 20 2h p F2-223 2-FTL-224/15 Mezoskopická fyzika a kvantová elektronika         2mFTF 2mFTL
  Str 13 10 2h p F2-223 2-FTL-224/15 Mezoskopická fyzika a kvantová elektronika         2mFTF 2mFTL

Országh Juraj
  Stv 11 30 3h l F2-288 2-FOL-116/15 Základy elektroniky                    3OZE 3FYZ*
  Pia 9 00 3h l F1-222 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ*

Papp Peter
  Str 10 40 2h p F2-051 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP
  Str 12 20 1h c F2-051 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP

Plecenik Andrej
  Uto 9 00 2h p F2-272 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL
  Stv 14 00 2h p F2-272 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL

Plecenik Tomáš
  Uto 14 50 4h l F2-288 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (každý druhý týždeň)     1AIN3
  Str 8 10 2h p F2-223 2-FTL-114/00 Meracie metódy vo fyzike tuhých látok           1mFTL 2mEOMo
  Str 14 00 4h l F2-288 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (každý druhý týždeň)     1AIN1 1AIN2

Roch Tomáš
  Pon 14 50 3h p B1-320 N-bCXX-018/15 Základy fyziky                      1pCH*
             N-bBXX-081/15 Fyzika                          2pMB
  Str 8 10 2h p F2-272 2-FOZ-106/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (1)            1mEOMo

Rynik Marián D
  Pon 11 30 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2BMF 2OZE
  Uto 14 50 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2FYZ*
  Str 11 30 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2FYZ*

Stano Michal
  Uto 12 20 2h p F2-051 2-FFP-101/15 Fyzika plazmy (1)                     1mFFP 1mFOS
  Uto 14 00 1h c F2-051 2-FFP-101/15 Fyzika plazmy (1)                     1mFFP 1mFOS

Šiffalovič Peter
  Str 9 00 2h p F2-s168 3-FOS-008/15 Fyzika ultrarýchlych dejov                2DRSFYZ

Tóth Ondrej D
  Str 14 50 2h p F2-223 2-FEL-203/00 Mikroprocesorové systémy                  2mFTL
  Stv 12 20 2h c F2-272 2-FTL-107/15 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok       1mFTL 1mFTF 1mEOMo

Veis Pavel
  Pon 9 50 2h p F2-167 3-FOS-022/15 Laserové procesy a chemické reakcie            2DRSFYZ
  Pon 11 30 3h p F2-167 1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                      2upF*
  Uto 9 50 2h p F2-167 REZER rezervácia                            1mFOS
  Uto 13 10 2h p F2-167 3-FOS-021/10 Laserová spektroskopia                   1DRSFYZ
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-111/00 Diagnostika plazmy                     1mFFP
  Str 9 00 3h p F2-167 1-FYZ-804/15 Úvod do optiky a laserov                  3FYZ*
  Str 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-211/15 Špeciálne praktikum z fyziky laserov            1mFOS
  Str 14 00 3h p F2-167 2-FOL-115/15 Optika a lasery                      1mFFP
  Stv 10 40 3h k F2-167 2-FOL-101/15 Fyzika laserov                       1mFOS
  Stv 14 00 2h s F2-167 3-FOS-102/15 Seminár pracoviska (1)                   fDRS
  Pia 14 00 3h c F2-167 1-FYZ-804/15 Úvod do optiky a laserov                  3FYZ*

Vojtek Pavel
  Uto 8 10 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III                       3BMF
  Pia 10 40 4h n F2-167 REZER rezervácia                            

Zábudlá Zuzana
  Str 9 00 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III                       3OZE

Zahoran Miroslav
  Pon 9 00 6h l F2-KEF 2-FFP-211/00 Špeciálne praktikum z fyziky plazmy            2mFFP
  Uto 9 00 2h p F2-272 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL
  Uto 14 50 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Uto 16 30 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Stv 11 30 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 13 10 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 14 00 2h p F2-272 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL
  Stv 15 40 2h p F2-051 3-FFP-011/15 Moderné plazmové technológie                2DRSFYZ
  Pia 9 00 2h v F2-051 3-FFP-009/15 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou        2DRSFYZ
  Pia 10 40 2h l F2-KEF 3-FFP-009/15 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou        2DRSFYZ

Zahoranová Anna
  Uto 14 50 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Uto 16 30 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Str 10 40 3h l F1-222 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2OZE
  Str 14 00 2h s F2-051 2-FFP-231/10 Diplomový seminár (1)                   2mFFP
  Str 15 40 2h v F2-051 2-FFP-234/15 Plazmochemické metódy povrchových úprav          2mFFP
  Stv 11 30 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 13 10 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 14 00 1h s F2-051 3-FFP-012/15 Seminár pracoviska (1)                   1DRSFYZ
  Stv 15 40 2h p F2-051 3-FFP-011/15 Moderné plazmové technológie                2DRSFYZ

Rozvrh bol aktualizovaný: 18.9.2019