Rozvrhy učiteľov na letný semester 2019/20

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Pia 13 10 4h n F2-KEF 2-FFP-916/15 Diplomová práca (3)                    2mFFP

.KEFUcitel10 
  Pia 13 10 4h n F2-KEF 2-FFP-914/15 Diplomová práca (1)                    1mFFP

Černák Mirko
  Stv 8 10 3h p F2-051 2-FFP-110/15 Výboje v plynoch                      1mFFP

Grajcar Miroslav
  Uto 14 00 2h p F2-223 1-FYZ-805/15 Kvantová optika, nanoelektronika a informatika       3FYZ*
  Str 14 50 2h p F1   1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*
  Stv 9 50 2h p B   1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*
  Pia 8 10 2h p F2-272 1-FYZ-805/15 Kvantová optika, nanoelektronika a informatika       3FYZ*
  Pia 12 20 2h c F2-272 1-FYZ-805/15 Kvantová optika, nanoelektronika a informatika       3FYZ*

Gregor Maroš
  Stv 9 50 2h p F2-T3 1-TEF-111/19 Technické kreslenie CAD                  1TEF

Greguš Ján
  Pon 11 30 3h l F2-272 2-FTL-117/15 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok       1mFTL 1mFFP

Hlubina Richard
  Uto 9 00 2h p F2-223 2-FOZ-109/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mEOMo
             1-FYZ-452/18 Úvod do fyziky tuhých látok                3FYZ*
  Str 9 50 2h p F2-223 2-FTL-108/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTF 1mFTL
  Stv 9 50 2h p F2-223 2-FTL-108/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTF 1mFTL
  Stv 13 10 2h p F2-272 2-FOZ-109/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mEOMo
             1-FYZ-452/18 Úvod do fyziky tuhých látok                3FYZ*

Horňáčková Michaela
  Uto 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP 1mFOS

Kavický Dušan D
  Pon 9 50 2h c F2-223 2-FTL-108/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTL 1mFTF

Klas Matej
  Stv 8 10 3h p F2-051 2-FFP-110/15 Výboje v plynoch                      1mFFP

Kováčik Dušan
  Uto 15 40 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Stv 8 10 3h p F2-051 2-FFP-110/15 Výboje v plynoch                      1mFFP
  Stv 15 40 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Pia 9 50 2h c F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*

Kundracik František
  Uto 8 10 3h p F2-272 3-FVF-020/15 Experimentálna fyzika                   fDRS
  Uto 12 20 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP
  Str 13 10 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP
  Stv 13 10 2h c F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP

Kúš Peter
  Uto 13 10 2h s F2-272 2-FTL-920/15 Diplomový seminár                     2mFTL

Maheľ Michal
  Pon 11 30 3h l F2-272 2-FTL-117/15 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok       1mFTL 1mFFP
  Uto 12 20 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP
  Str 13 10 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP
  Stv 13 10 2h c F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP
  Pia 9 00 2h c M-VII 1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*

Markoš Peter
  Pon 9 50 3h p Ch1-2 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                     1pCH*
  Uto 13 10 1h p F2-T3 1-FYZ-232/15 Pokročilé programovanie                  2OZE 2FYZ*
  Uto 14 00 2h c F2-T3 1-FYZ-232/15 Pokročilé programovanie                  2OZE 2FYZ*
  Str 8 10 2h p Ch1-2 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                     1pCH*
  Str 14 50 2h p F1   1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*
  Stv 9 50 2h p B   1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*

Matejčík Štefan
  Uto 12 20 2h p F2-051 3-FFP-006/15 Hmotnostná a iónová pohyblivostná spektrometria      1DRSFYZ
  Str 9 50 2h v F2-051 2-FFP-112/00 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia       2mFFP
  Str 14 50 2h s F2-051 2-FFP-232/10 Diplomový seminár (2)                   2mFFP
  Stv 14 00 2h s F2-051 3-FFP-013/15 Seminár pracoviska (2)                   1DRSFYZ
             3-FFP-015/15 Seminár pracoviska (4)                   2DRSFYZ

Miškovičová Júlia D
  Uto 13 10 2h c Ch2-201 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pCH*
  Uto 13 10 2h c Ch2-301 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pC
  Str 9 50 2h c Ch2-201 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pBX

Moravský Ladislav
  Uto 12 20 2h p F2-051 3-FFP-006/15 Hmotnostná a iónová pohyblivostná spektrometria      1DRSFYZ
  Uto 13 10 2h c Ch2-201 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pCH*
  Uto 13 10 2h c Ch2-301 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pC
  Str 9 50 2h c Ch2-201 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pBX
  Str 9 50 2h v F2-051 2-FFP-112/00 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia       2mFFP

Neilinger Pavol
  Str 11 30 2h c M-V  1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2FYZ*
  Pia 9 00 2h c M-VII 1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*

Omasta Samuel D
  Uto 13 10 2h c Ch2-201 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pCH*
  Uto 13 10 2h c Ch2-301 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pC
  Str 9 50 2h c Ch2-201 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pBX

Országh Juraj
  Str 9 50 2h v F2-051 2-FFP-112/00 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia       2mFFP

Pánek Radomír
  Pon 12 20 2h v F2-051 2-FFP-230/10 Vybrané kapitoly z vysokoteplotnej plazmy         2mFFP

Papp Peter
  Pon 11 30 2h c F1-326 1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Pon 13 10 1h p F1-326 1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Str 11 30 3h p F1-326 2-FBF-132/15 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na 1mFBF 2mFFP
  Stv 9 50 3h p F1-326 1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*

Plecenik Andrej
  Uto 12 20 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP
  Str 13 10 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP
  Stv 13 10 2h c F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP

Roch Tomáš
  Uto 10 40 2h p F2-223 2-FOZ-115/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (2)            1mEOMo
  Str 9 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2BMF
  Str 11 30 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2FYZ*
  Stv 13 10 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2BMF 2OZE
  Pia 8 10 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2FYZ*

Roldán Alicia Marín
  Uto 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP 1mFOS
  Uto 9 50 2h p F2-167 2-FOL-239/15 Plazma generovaná laserom                 1mFOS

Rynik Marián D
  Str 8 10 2h c F2-223 1-FYZ-452/18 Úvod do fyziky tuhých látok                3FYZ*
             2-FOZ-109/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mEOMo

Stano Michal
  Uto 15 40 3h l F2-082 2-FFP-115/15 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy        1mFFP
  Stv 15 40 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Pia 9 50 2h c F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*

Surovčík Juraj D
  Uto 13 10 2h c Ch2-201 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pCH*
  Uto 13 10 2h c Ch2-301 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pC
  Str 9 50 2h c Ch2-201 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pBX

Veis Pavel
  Uto 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP 1mFOS
  Uto 9 50 2h p F2-167 2-FOL-239/15 Plazma generovaná laserom                 1mFOS
  Str 9 50 2h p F2-167 3-FOS-024/10 Optická spektroskopia plynov a plazmy           fDRS
             2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP 1mFOS
  Stv 13 10 1h s F2-167 3-FOS-103/15 Seminár pracoviska (2)                   1DRSFYZ

Vojtek Pavel
  Str 8 10 2h v F2-167 1-OZE-271/10 Laserová technika                     3BMF 2OZE
  Pia 10 40 3h n F2-167 XXXPRED032 Rezervácia                          

Zahoranová Anna
  Uto 14 00 2h p F2-051 2-FOL-112/15 Žiarenie plazmy                      1mFFP 1mFOS
  Str 14 50 2h s F2-051 2-FFP-232/10 Diplomový seminár (2)                   2mFFP
  Stv 10 40 2h p F2-051 3-FOS-023/15 Nové trendy využitia laserov pri modifikácii povrchov   2DRSFYZ
  Stv 14 00 2h s F2-051 3-FFP-013/15 Seminár pracoviska (2)                   1DRSFYZ
             3-FFP-015/15 Seminár pracoviska (4)                   2DRSFYZ

Rozvrh bol aktualizovaný: 5.2.2020