Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2017/18

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Uto 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-211/15 Špeciálne praktikum z fyziky laserov            2mFOS
  Stv 9 00 4h l F2-KEF 2-FFP-123/15 Semestrálny projekt                    1mFFP

.KEFUcitel2 
  Uto 12 20 4h l F2-KEF 2-FFP-915/15 Diplomová práca (2)                    2mFFP

Anguš Michal
  Uto 9 50 2h k F2-167 2-FOL-113/15 Stavba atómov a molekúl                  1mFOS
  Str 8 10 3h c F2-167 2-FOL-225/15 Experimentálne metódy v optike a spektroskopii       1mFOS
  Stv 9 00 1h c F2-167 2-FOL-113/15 Stavba atómov a molekúl                  1mFOS
  Stv 14 00 3h p F2-s168 2-FOL-225/15 Experimentálne metódy v optike a spektroskopii      1mFOS

Čermák Peter
  Pon 10 40 3h l F2-167 2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                     1mFOS
  Pon 11 30 2h p F2-167 1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                      2upMAFY 2pupCHFY
  Pon 13 10 4h p F2-s168 3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum                 1DRSFYZ
  Pia 11 30 1h p F2-126 1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                      2upMAFY 2pupCHFY
  Pia 12 20 1h c F2-126 1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                      2upMAFY 2pupCHFY

Danko Marián
  Pon 16 30 3h l F1-222 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ1

Dvoranová Mária D
  Str 14 00 4h l F2-288 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (skupiny sa striedajú)    1AIN2

Gregor Maroš
  Str 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (skupiny sa striedajú)    1AIN1

Greguš Ján
  Pon 10 40 3h l F2-167 2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                     1mFOS
  Uto 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (rozdelené na 2 skupiny, stri 1AIN3
  Str 8 10 3h l F1-225 1-OZE-311/15 Praktikum III (optika v F1-225 a atomova a jadrova v F1-26 3FYZ*
  Str 11 30 2h p A   1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér                1AIN*
  Stv 12 20 3h l F1-225 1-OZE-311/15 Praktikum III (optika v F1-225 a atomova a jadrova fv F1-2 3FYZ**

Hlubina Richard
  Str 9 00 2h p F2-272 2-FTL-205/15 Fyzika mnohých častíc                   2mFTL 2mFTF
  Stv 13 10 2h p F2-223 2-FTL-205/15 Fyzika mnohých častíc                   2mFTL 2mFTF

Horňáčková Michaela
  Uto 9 50 2h k F2-167 2-FOL-113/15 Stavba atómov a molekúl                  1mFOS
  Stv 9 00 1h c F2-167 2-FOL-113/15 Stavba atómov a molekúl                  1mFOS
  Stv 9 50 3h p F2-167 2-FOL-101/15 Fyzika laserov                       1mFOS

Klas Matej
  Pia 9 50 3h l F2-295 2-FOL-116/15 Základy elektroniky                    3FYZ1 3BMF

Kocifaj Miroslav
  Uto 14 50 2h p F2-167 2-FOL-202/13 Rozptyl svetla malými časticami              2mFOS

Kohulák Oto D
  Pon 8 10 3h l F2-T3 1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
             2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
  Pon 18 10 2h p F2-KEF 2-FEL-203/00 Mikroprocesorové systémy                  2mFTL
  Str 12 20 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2FYZ1
  Str 15 40 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2FYZ1

Kováčik Dušan
  Stv 14 50 2h v F2-051 2-FFP-234/15 Plazmochemické metódy povrchových úprav          2mFFP
  Stv 17 20 3h l F1-222 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ1
  Pia 9 00 3h l F1-223 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ2

Kundracik František
  Pon 9 50 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**
  Uto 9 50 2h k F2-272 2-UFY-212/15 Elektronika a komunikácia pre učiteľov           2muMAFY
  Uto 13 10 2h p F2   1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2FYZ**
  Str 10 40 3h p F2-223 2-FOL-116/15 Základy elektroniky                    1mFOS 3FYZ**
  Str 14 00 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**
  Stv 13 10 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**

Kúš Peter
  Uto 11 30 2h p F2-272 2-FTL-109/15 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok         1mFTL
  Uto 13 10 1h c F2-272 2-FTL-109/15 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok         1mFTL

Maheľ Michal
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-203/15 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť     2mFTF 2mFTL
  Uto 10 40 2h p F2-223 2-FTL-203/15 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť     2mFTF 2mFTL
  Str 13 10 2h c F2-223 2-FTL-203/15 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť     2mFTF 2mFTL

Markoš Peter
  Pon 9 50 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**
  Uto 14 00 3h p F2-272 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTF 1mFTL
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
  Str 14 00 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**
  Stv 13 10 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**

Martoňák Roman
  Pon 12 20 2h p F2-272 2-FTL-107/15 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok       1mEOMo 1mFTF 1mFTL
  Uto 14 00 3h p F2-272 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTF 1mFTL
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
  Str 11 30 2h p F2-272 2-FTL-107/15 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok       1mEOMo 1mFTF 1mFTL

Matejčík Štefan
  Pon 16 30 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Pon 18 10 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Uto 9 00 2h p F2-051 2-FFP-109/15 Vákuová fyzika a technika                 1mFFP 1mFTL
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-104/00 Elementárne procesy v plazme                2mFFP
  Stv 12 20 2h s F2-051 2-FFP-231/10 Diplomový seminár (1)                   2mFFP
  Stv 14 00 1h s F2-051 3-FFP-012/15 Seminár pracoviska (1)                   fDRS

Medvecká Veronika
  Pon 11 30 3h l F1-223 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2OZE

Melicherová Dominika D
  Str 12 20 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2FYZ1
  Str 15 40 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2FYZ1

Mesároš Vladimír
  Str 14 00 3h p F2-167 2-FOL-115/15 Optika a lasery                      1mFFP 1mFOS
  Stv 9 50 3h p F2-167 2-FOL-101/15 Fyzika laserov                       1mFOS

Moravský Ladislav
  Pon 11 30 3h l F1-222 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2OZE
  Uto 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (rozdelené na 2 skupiny, stri 1AIN3

Moško Martin
  Pon 8 10 2h p F2-223 2-FTL-224/15 Mezoskopická fyzika a kvantová elektronika         2mFTF 2mFTL
  Stv 9 00 2h p F2-223 2-FTL-224/15 Mezoskopická fyzika a kvantová elektronika         2mFTL 2mFTF

Omasta Samuel D
  Uto 10 40 1h c F2-051 2-FFP-109/15 Vákuová fyzika a technika                 1mFFP 1mFTL
  Stv 9 00 3h l F1-222 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ2

Országh Juraj
  Pon 8 10 3h l F2-295 2-FOL-116/15 Základy elektroniky                    3FYZ2 3OZE 1mFOS
  Pon 16 30 3h l F1-223 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ1
  Stv 9 00 3h l F1-223 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ2

Papp Peter
  Pon 9 50 2h p F2-051 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP
  Pon 11 30 1h c F2-051 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP
  Str 9 50 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2OZE
  Stv 9 50 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2FYZ2

Plecenik Andrej
  Uto 9 00 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mFFP 2mEOMo
  Stv 10 40 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mFFP 2mEOMo

Plecenik Tomáš
  Str 8 10 2h p F2-223 2-FTL-114/00 Meracie metódy vo fyzike tuhých látok           1mFTL 2mEOMo
  Str 14 00 4h l F2-288 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (skupiny sa striedajú)    1AIN2

Plesch Martin
  Pon 16 30 2h p M-II  2-INF-173/13 Kvantové spracovanie informácie              3INF* 1mINF* 2mINF*

Roch Tomáš
  Pon 14 50 3h p Ch1-2 N-bCXX-018/15 Základy fyziky                      1pCH*
             N-bBXX-081/15 Fyzika                          2pMB
  Stv 13 10 2h p M-201 2-FOZ-106/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (1)            1mEOMo

Sabo Martin
  Pon 16 30 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Pon 18 10 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP

Senderáková Dagmar
  Pon 13 10 1h s F2-167 2-FOL-921/15 Diplomový seminár (1)                   2mFOS
  Str 10 40 2h p F2-167 2-FOL-208/15 Fotonika                          2mFOS
  Str 12 20 1h c F2-167 2-FOL-208/15 Fotonika                          2mFOS
  Str 14 00 3h p F2-167 2-FOL-115/15 Optika a lasery                      1mFFP 1mFOS

Staňo Ľubomír D
  Uto 10 40 1h c F2-051 2-FFP-109/15 Vákuová fyzika a technika                 1mFFP 1mFTL

Stano Michal
  Uto 14 00 2h p F2-051 2-FFP-101/15 Fyzika plazmy (1)                     1mFFP 1mFOS
  Uto 15 40 1h c F2-051 2-FFP-101/15 Fyzika plazmy (1)                     1mFFP 1mFOS

Šiffalovič Peter
  Stv 15 40 2h p F2-167 2-FOL-217/15 Analýza povrchov a tenkých vrstiev pomocou elektromagnetic 2mFOS
  Pia 8 10 2h p F2-167 3-FOS-008/15 Fyzika ultrarýchlych dejov                 2DRSFYZ

Štefík Ondrej D
  Str 17 20 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2BMF
  Pia 10 40 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2FYZ2

Tóth Ondrej D
  Pon 16 30 2h c F2-223 2-FTL-107/15 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok       1mFTL 1mFTF 1mEOMo
  Pon 18 10 2h p F2-KEF 2-FEL-203/00 Mikroprocesorové systémy                  2mFTL

Veis Pavel
  Pon 11 30 2h p F2-167 1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                      2upMAFY 2pupCHFY
  Pon 13 10 1h s F2-167 2-FOL-921/15 Diplomový seminár (1)                   2mFOS
  Uto 11 30 2h p F2-167 3-FOS-021/10 Laserová spektroskopia                   1DRSFYZ
  Uto 13 10 2h s F2-167 3-FOS-102/15 Seminár pracoviska (1)                   2DRSFYZ
  Str 10 40 2h p F2-051 2-FFP-111/00 Diagnostika plazmy                     1mFFP
  Str 14 00 3h p F2-167 2-FOL-115/15 Optika a lasery                      1mFFP 1mFOS
  Stv 9 00 4h n F2-KEF 2-FFP-915/15 Diplomová práca (2)                    2mFOS
  Stv 9 50 3h p F2-167 2-FOL-101/15 Fyzika laserov                       1mFOS
  Stv 13 10 3h p F2-167 1-FYZ-804/15 Úvod do optiky a laserov                  3FYZ*
  Pia 11 30 1h p F2-126 1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                      2upMAFY 2pupCHFY
  Pia 12 20 1h c F2-126 1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                      2upMAFY 2pupCHFY
  Pia 13 10 3h c F2-167 1-FYZ-804/15 Úvod do optiky a laserov                  3FYZ*

Vojtek Pavel
  Pon 9 00 2h p F2-167 2-FOL-233/00 Laserová technika                     2mFOS
  Pon 10 40 3h l F2-167 2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                     1mFOS
  Str 8 10 3h l F1-225 1-OZE-311/15 Praktikum III (optika v F1-225 a atomova a jadrova v F1-26 3FYZ*
  Stv 12 20 3h l F1-225 1-OZE-311/15 Praktikum III (optika v F1-225 a atomova a jadrova fv F1-2 3FYZ**
  Pia 9 50 4h s F2-167 XXXPRED002 XRezerva2                          

Volkov Serhii D
  Str 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (skupiny sa striedajú)    1AIN1

Zábudlá Zuzana
  Pon 10 40 3h l F2-167 2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                     1mFOS
  Str 8 10 3h l F1-225 1-OZE-311/15 Praktikum III (optika v F1-225 a atomova a jadrova v F1-26 3FYZ*
  Stv 12 20 3h l F1-225 1-OZE-311/15 Praktikum III (optika v F1-225 a atomova a jadrova fv F1-2 3FYZ**

Zahoran Miroslav
  Pon 9 00 6h l F2-KEF 2-FFP-211/00 Špeciálne praktikum z fyziky plazmy            2mFFP
  Pon 16 30 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Pon 18 10 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Uto 9 00 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mFFP 2mEOMo
  Uto 12 20 2h p F2-051 3-FFP-011/15 Moderné plazmové technológie                2DRSFYZ
  Str 12 20 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Str 14 00 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 9 50 2h p F2-051 3-FFP-009/15 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou        2DRSFYZ
  Stv 10 40 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mFFP 2mEOMo
  Stv 12 20 2h l F2-KEF 3-FFP-009/15 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou        2DRSFYZ

Zahoranová Anna
  Pon 16 30 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Pon 18 10 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Uto 12 20 2h p F2-051 3-FFP-011/15 Moderné plazmové technológie                2DRSFYZ
  Str 12 20 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Str 14 00 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 9 00 3h l F1-222 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ2
  Stv 12 20 2h s F2-051 2-FFP-231/10 Diplomový seminár (1)                   2mFFP
  Stv 14 00 1h s F2-051 3-FFP-012/15 Seminár pracoviska (1)                   fDRS
  Stv 14 50 2h v F2-051 2-FFP-234/15 Plazmochemické metódy povrchových úprav          2mFFP

Rozvrh bol aktualizovaný: 24.10.2017