Rozvrhy učiteľov na letný semester 2019/20

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
(KDMFI)

.KDMFIUcitel1 
  Pia 14 50 4h k I-32  XXXPRED000 Rezervácia (6.3., 13.3., 27.3., 17.4., 24.4.)        
  Pia 14 50 4h k F1-149 XXXPRED000 Rezervácia (6.3.)                      

.KDMFIUcitel10 
  Pia 14 50 4h k M-VIII XXXPRED000 Rezervácia (6.3., 13.3., 27.3., 17.4., 24.4.)        
  Pia 14 50 4h k F1-145 XXXPRED000 Rezervácia (13.3., 27.3., 17.4., 24.4.)           

Bartošovič Lukáš
  Pon 9 00 2h k F2-126 2-UFY-256/15 Hodnotenie výsledkov prírodovedného vzdelávania      2muMAFY 2pUFY 2muMAFY_k
  Str 8 10 1h s F2-126 3-FVM-007/10 Matematické metódy teoretickej fyziky           3upF*
  Str 9 00 3h p F2-126 1-UFY-342/15 Molekulová fyzika a termodynamika             3upF*
  Str 18 10 2h c B1-305 N-bXDI-015/15 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika          1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupM* 1pupI*

Bezáková Daniela
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1TEF 1AIN*
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1TEF 1AIN*
  Uto 13 10 2h c M-IX  1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN2 3AIN*
  Str 8 10 2h p M-II  1-UIN-102/15 Matematika pre učiteľov informatiky (2)          1upI*
  Str 9 50 2h c M-II  1-UIN-102/15 Matematika pre učiteľov informatiky (2)          1upI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN1 1AIN2 1BIN*

Budinská Lucia D
  Uto 14 50 2h c M-IX  1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN1
  Stv 15 40 2h c I-32  1-UXX-331/18 Školský manažment                     2pUFY 2pUMA 1pUIN 3up** 2kM*

Čevajka Jakub D
  Stv 9 50 3h s F2-126 2-UFY-115/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh              1muMAFY_k 1pUFY 1muMAFY 1pmupCHFY

Čujdíková Mária D
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1EFM*
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1PMA*

Demkanin Peter
  Uto 10 40 1h p F2-126 3-FVF-013/10 Technika školského experimentu (1)             fDRS
  Uto 11 30 2h c F2-126 3-FVF-013/10 Technika školského experimentu (1)             fDRS
  Str 12 20 2h p F2-126 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 1pUFY 2upF*
  Str 14 00 2h c F2-126 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 1pUFY 2upF*
  Str 16 30 2h p Ch1-3 N-bXDI-015/15 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika          1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupM* 1pupI*
  Stv 11 30 1h s F1-149 1-UXX-938/17 Seminár k bakalárskej práci z fyziky (2)          3upF*
  Stv 13 10 2h s F2-126 DRS001 Seminár                             fDRS
  Pia 11 30 2h k F2-126 1-UFY-336/15 Tvorba textov a úloh pre fyzikálne vzdelávanie       3upF*

Dillingerová Monika
  Pon 14 50 2h v B2-404 1-UMA-126/19 Proseminár z matematickej analýzy             1upM* 1pupM*
  Uto 11 30 3h k M-VII 2-UMA-283/15 Kapitoly z vyučovania matematiky (1)            1muM* 2kM* 1pmupM*
  Str 13 10 2h s M-115 1-UXX-341/15 Digitálne technológie (5)                 3upINBI 3upFYIN 3upM* 3kM* 3pupM*
  Stv 8 10 2h v M-112 1-MAT-186/00 Metódy riešenia matematických úloh (2)           1MAT*
  Stv 14 00 3h k M-VII 2-UMA-258/15 Metódy riešenia matematických úloh (2)           1muM* 2kM* 1pmupM*

Fraasová Jana D
  Stv 15 40 2h s M-III 2-UMA-260/15 Didaktika matematiky v praxi (2)              2muM* 3kM* 2pmupM*

Haverlíková Viera
  Str 12 20 2h p F2-126 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 1pUFY 2upF*
  Str 14 00 2h c F2-126 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 1pUFY 2upF*
  Str 16 30 2h p Ch1-3 N-bXDI-015/15 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika          1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupM* 1pupI*
  Pia 8 10 1h p F2-126 2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    1muMAFY_k 2pUFY 1muMAFY 1pmupCHFY
  Pia 9 00 1h c F2-126 2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    1muMAFY_k 2pUFY 1muMAFY 1pmupCHFY

Horváth Peter
  Pon 18 10 2h s F1-147 2-UFY-165/15 Praktikum školských pokusov z fyziky (3)          2muMAFY_k 2muF*
  Str 16 30 2h l F1-147 2-UFY-165/15 Praktikum školských pokusov z fyziky (3)          1pmupCHFY 2muMAFY_k 1muF* 2muF*
  Stv 8 10 1h p F1-151 1-UFY-132/15 Školská fyzika (1)                     1upF*
  Stv 9 00 2h k F1-151 1-UFY-132/15 Školská fyzika (1)                     1upF*
  Stv 17 20 2h l F1-151 1-UFY-351/15 Experimentálne metódy fyziky                3upF*

Hrušecká Andrea
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1TEF 1AIN*
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1TEF 1AIN*
  Uto 9 50 2h c I-H4  1-UIN-141/15 Programovanie (2)                     1upI* 1kI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN1 1AIN2 1BIN*
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN3 1INF*
  Stv 13 10 2h s F1-248 1-UXX-236/15 Digitálne technológie (3)                 2up** 2kM*
  Stv 14 50 2h c F1-248 1-UIN-246/10 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie     2upI* 1kI*

Hrušecký Roman
  Pon 9 50 2h p F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Uto 8 10 2h v I-H4  1-UIN-349/15 Programovanie aplikácií pre web              3upI*
  Uto 9 50 2h p B   1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1INF***
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN1 1AIN2 1BIN*
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN3 1INF*
  Stv 13 10 2h s F1-248 1-UXX-236/15 Digitálne technológie (3)                 2up** 2kM*

Jašková Ľudmila
  Pon 9 50 2h v I-H4  2-UIN-268/15 Informačné systémy                     2muI* 2pmupI*
  Pon 11 30 2h c F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT* 1MMN*
  Str 8 10 2h v I-H4  2-UIN-280/19 Didaktický seminár z informatiky (1)            1muI* 2kI*
             2-UIN-281/19 Didaktický seminár z informatiky (2)            2muI* 3kI* 2pmupI*
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN3 1INF*
  Stv 16 30 2h s I-H4  1-UXX-342/15 Digitálne technológie pre žiakov so špeciálnymi vzdelávací 2up**

Kalaš Ivan
  Pon 11 30 2h p I-32  1-UIN-246/10 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie     2upI* 1kI*
  Pon 16 30 2h p I-32  2-UIN-120/00 Didaktika informatiky (1)                 1pUIN 1muI* 2kI*

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p F1-248 1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2upI* 2kI*
  Pon 8 10 2h p I-32  1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2upI* 2kI*
  Pon 9 50 2h c I-32  1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2upI* 2kI*
  Pon 9 50 2h c F1-248 1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2upI* 2kI*
  Pon 11 30 2h c F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Pon 18 10 2h v I-32  2-UXX-936/15 Seminár k diplomovej práci z informatiky (3)        2muI* 2kI* 2pmupI*
             2-UXX-932/13 Seminár k diplomovej práci z informatiky (1)        1muI* 1kI*
  Uto 8 10 2h p M-II  1-UIN-141/15 Programovanie (2)                     1upI* 1kI*
  Stv 9 50 2h v I-32  2-UIN-272/15 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (2)      1muI*
             2-UIN-274/17 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (4)      2muI* 2pmupI*

Miková Karolína
  Uto 9 50 2h v I-H3  1-UIN-354/00 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)           3up**
  Uto 14 50 2h s I-32  1-UIN-251/00 Propedeutika vyučovania informatiky (2)          2pUIN 2upI* 1kI*
  Str 9 50 2h k I-32  2-UXX-124/15 Metodológia pedagogického výskumu (2)           1mu** 2kM*
  Str 11 30 2h s I-H3  1-UXX-138/15 Digitálne technológie (2)                 1up** 1kM*
  Stv 14 50 1h p I-9  1-UXX-331/18 Školský manažment                     2pUFY 2pUMA 1pUIN 3up** 2kM*
  Stv 15 40 2h c I-9  1-UXX-331/18 Školský manažment                     2pUMA 2pUFY 1pUIN 3up** 2kM*

Salanci Ľubomír
  Uto 8 10 2h p A   1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT***
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1EFM*
  Stv 9 50 2h p M-XII 2-AIN-139/14 Kompilátory a interpretre                 1mAINp 1mAINv
  Stv 11 30 2h c I-H3  2-AIN-139/14 Kompilátory a interpretre                 1mAINp 1mAINv

Skačanová Ľudmila
  Uto 8 10 2h p M-VII 2-UXX-121/18 Pedagogická diagnostika                  1mu** 2kM*
  Pia 9 50 2h p F1-108 1-UXX-142/15 Psychológia pre učiteľov (2)                1upINBI 1upINAN 1upMAIN 1upMADG 1upMATV 1pUFY 1pUIN 1pUMA 1upF* 1kM*
  Pia 11 30 2h c F1-108 1-UXX-142/15 Psychológia pre učiteľov (2)                1upINBI 1upINAN 1upMAIN 1upMADG 1upMATV 1pUMA 1pUIN 1pUFY 1upF* 1kM*

Slavíčková Mária
  Uto 13 10 2h p M-VI  1-UMA-105/15 Matematická analýza (2)                  2upM* 2pupM*
  Uto 16 30 2h c Ch1-3 1-UMA-105/15 Matematická analýza (2)                  2upM* 2pupM*
  Str 9 50 2h k I-32  2-UXX-124/15 Metodológia pedagogického výskumu (2)           1mu** 2kM*
  Str 13 10 2h p M-II  3-MVM-039/15 Design didaktického výskumu                1DRSMAT
  Pia 9 50 2h v M-IX  2-UMA-253/19 Problematické časti základoškolskej matematiky       1muM* 2kM* 1pmupM*

Tomcsányi Peter
  Pon 12 20 2h p B   1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie        1AIN*
  Pon 16 30 2h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie ((druhá polov 1AIN2
  Pon 18 10 2h p I-H4  2-UIN-111/15 Operačné systémy                      1muI* 2kI*
  Str 13 10 2h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN1
  Str 14 50 2h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN3

Tomcsányiová Monika
  Uto 8 10 2h k M-VI  1-UIN-343/15 Tvorba pedagogického softvéru (2)             3upI* 2kI*
             2-AIN-136/15 Tvorba edukačného softvéru                 1mAINv
  Uto 11 30 2h v I-H4  1-UIN-325/15 Programátorské etudy (2)                  3upI*
  Str 11 30 2h k I-H4  2-pUINx-203/19 Didaktika programovania (2)               1pUIN 1muI* 2kI*
  Str 18 10 2h k F1-248 2-AIN-136/15 Tvorba edukačného softvéru                 1mAINv
  Stv 11 30 1h s I-H4  1-UXX-935/13 Seminár k bakalárskej práci z informatiky (2)       3upI* 3pupI*
  Stv 13 10 2h v I-H4  1-UIN-351/17 Programovanie v JavaScripte                3upI* 2kI*

Vankúš Peter
  Uto 18 10 2h p Ch1-3 1-UMA-118/15 Seminár zo školskej matematiky (2)             2upM* 2pupM*
  Str 13 10 2h c M-X  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN3
  Str 16 30 2h c F1-109 1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN1
  Stv 11 30 1h s M-112 1-UXX-919/17 Seminár k bakalárskej práci z matematiky (2)        3upM* 3pupM*
  Pia 15 40 2h v B2-304 1-UMA-125/19 Postoje ako hybná sila matematickej edukácie        1upM* 1pupM*

Vargová Michaela
  Pon 13 10 2h c M-VII 1-MMN-520/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)       1MMN*
  Uto 11 30 2h c M-VI  1-MMN-150/15 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Uto 14 50 4h k M-VII 2-UMA-105/15 Didaktika matematiky (1)                  1pUMA 1muM* 2kM* 1pmupM*
  Stv 10 40 2h v M-VI  1-UMA-214/19 Doplnkové cvičenia k matematickej analýze (2)       2upM* 2pupM*

Velmovská Klára
  Uto 8 10 2h v F1-109 1-UFY-121/15 Matematické metódy vo fyzike (2)              1upF*
  Str 9 50 2h v F1-151 1-UFY-265/15 Fyzika netradične                     2upF*
  Stv 9 50 3h s F2-126 2-UFY-115/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh              1muMAFY_k 1pUFY 1muMAFY 1pmupCHFY
  Stv 12 20 1h s F2-126 2-UXX-933/15 Seminár k diplomovej práci z fyziky (1)          1pmupCHFY 1muMAFY_k 1muF*

Wannous Jarier D
  Str 16 30 2h l F1-147 2-UFY-165/15 Praktikum školských pokusov z fyziky (3)          1pmupCHFY 2muMAFY_k 1muF* 2muF*
  Stv 8 10 1h p F1-151 1-UFY-132/15 Školská fyzika (1)                     1upF*
  Stv 9 00 2h k F1-151 1-UFY-132/15 Školská fyzika (1)                     1upF*

Winczer Michal
  Pon 8 10 2h v I-H4  2-UIN-262/15 Programátorské súťaže                   2muI* 2pmupI*
  Pon 9 50 2h p F2   1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN*
  Pon 11 30 2h v I-H4  2-UIN-102/15 Teoretická informatika (2)                 2muI* 2kI* 2pmupI*
  Uto 14 50 2h p B   1-INF-175/00 Spoločenské aspekty informatiky              1BMF* 1AIN* 2INF* 2BIN*
  Str 8 10 2h v I-H4  2-UIN-144/15 Návrh a analýza algoritmov                 1muI* 2kI*
  Str 9 50 2h v I-H4  2-UXX-108/00 Dejiny informatiky                     1mu** 2kM*

Rozvrh bol aktualizovaný: 5.3.2020