Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2019/20

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
(KDMFI)

Babinská Martina
  Pon 11 30 2h s B2-304 2-UMA-257/15 Metódy riešenia matematických úloh (1)           1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 8 10 2h p F1-108 2-IKVa-102/18 Mathematics for Cognitive Science             1mIKV
  Stv 8 10 2h s M-112 1-UXX-918/17 Seminár k bakalárskej práci z matematiky (1) (každý druhý 3upM* 3pupM*
  Stv 11 30 2h c M-III 2-IKVa-102/18 Mathematics for Cognitive Science             1mIKV

Bartošovič Lukáš
  Str 11 30 2h k F1-151 1-UXX-237/15 Digitálne technológie (4)                 3muMAFY_k 3upF*
  Str 11 30 2h k F2-126 1-UXX-237/15 Digitálne technológie (4)                 3muMAFY_k 3upF*
  Stv 8 10 2h c F1-149 1-UFY-232/15 Školská fyzika (2)                     2upF*

Bezáková Daniela
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1TEF 1AIN*
  Uto 11 30 2h c M-I  1-UIN-101/15 Matematika pre učiteľov informatiky (1)          1upI*
             1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN3
  Str 8 10 2h v M-I  1-UIN-161/15 Cvičenie z matematiky pre učiteľov             1upI*
             1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN3
  Str 9 50 2h c F1-248 2-AIN-117/18 Interaktívne programovanie a výpočtová zvedavosť      1mAINv
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1TEF 1AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN*

Budinská Lucia D
  Stv 9 50 2h c I-H3  2-AIN-115/15 Softvér pre vzdelávanie                  1mAINv

Čevajka Jakub D
  Pon 8 10 2h l F1-151 1-UFY-320/15 Školské pokusy z fyziky                  2pUFY 3upF*
  Uto 14 00 2h l F1-151 1-UFY-320/15 Školské pokusy z fyziky                  2pUFY 3upF*

Čujdíková Mária D
  Pon 12 20 2h c I-H3  1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1MMN*
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1MAT**
             1-UIN-350/15 Programovanie v C#                     3upI* 3pupI*

Demkanin Peter
  Pon 9 50 2h p F1-149 2-UFY-205/15 Didaktika fyziky (3)                    2muMAFY_k 2muF*
  Uto 8 10 3h k F2-126 3-FVF-017/10 Modelovanie vo vyučovaní fyziky              fDRS
  Uto 11 30 1h s F2-126 2-UXX-934/15 Seminár k diplomovej práci z fyziky (2)          2muMAFY 2muMAFY_k
  Str 8 10 2h k F2-126 2-UFY-104/15 Didaktika fyziky (1)                    1muMAFY 1pmupCHFY 1muMAFY_k 2pUFY
  Str 11 30 2h k F1-149 2-UXX-105/15 Počítačom podporované prírodovedné laboratórium      2pUFY 1mu** 2kM*
  Str 14 00 2h p F1-149 1-UFY-232/15 Školská fyzika (2)                     2upF*
  Stv 8 10 2h c F1-149 1-UFY-232/15 Školská fyzika (2)                     2upF*
  Stv 9 50 2h c F1-149 2-UFY-205/15 Didaktika fyziky (3)                    2muMAFY_k 2muF*
  Stv 11 30 2h s F1-149 2-pUFY-901/19 Projekt záverečnej práce                 2pUFY
  Stv 13 10 3h s F2-126 DRS001 Seminár                             fDRS

Dillingerová Monika
  Uto 14 00 2h s M-115 2-UMA-151/15 Didaktika vyučovania matematiky v digitálnom prostredí   1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 18 10 2h s B2-304 1-UMA-113/15 Seminár zo školskej matematiky (1)             2upM* 1kM* 2pupM*
  Str 9 50 2h p I-H3  1-UXX-137/15 Digitálne technológie (1)                 1upINBI 1upINAN 1upMAIN 1upMADG 1upMATV 1upF* 1kM*
  Str 14 00 2h c M-XI  1-MAT-185/00 Metódy riešenia matematických úloh (1)           1MAT*
  Stv 11 30 2h v M-112 1-UMA-303/19 Konštruktívne vyučovanie matematiky v praxi        3upM* 3pupM*
  Stv 15 40 3h s B2-304 2-UMA-114/15 Nové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen matematiky  2pUMA 2muM* 3kM* 2pmupM*

Fraasová Jana D
  Stv 15 40 3h s B2-446 2-UMA-259/15 Didaktika matematiky v praxi (1)              2muM* 3kM* 2pmupM*

Gorčáková Simona D
  Str 8 10 2h c F1-145 1-UFY-310/15 Úvod do didaktiky fyziky                  3upF*

Haverlíková Viera
  Pon 11 30 2h k F1-145 1-UFY-360/15 Fyzika ako súčasť prírodovedného vzdelávania        3upF*
  Str 8 10 2h k F2-126 2-UFY-104/15 Didaktika fyziky (1)                    1muMAFY 1pmupCHFY 1muMAFY_k 2pUFY

Horváth Peter
  Uto 9 50 2h s F1-147 2-UFY-211/15 Praktikum školských pokusov z fyziky (2)          2muMAFY 2muMAFY_k
  Uto 15 40 2h k F2-126 1-UFY-335/15 Fyzika okolo nás                      3upF*
  Str 14 50 2h c F2-126 1-UFY-111/15 Mechanika                         1upF*
  Str 16 30 2h s F1-147 2-UFY-111/15 Praktikum školských pokusov z fyziky (1)          1pmupCHFY 1muMAFY 1muMAFY_k 1pUFY
  Stv 8 10 2h s F1-147 2-UFY-111/15 Praktikum školských pokusov z fyziky (1)          1muMAFY 1muMAFY_k 1pUFY
  Stv 10 40 3h p F2-126 1-UFY-111/15 Mechanika                         1upF*

Hrušecká Andrea
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1TEF 1AIN*
  Uto 14 50 2h c F1-248 1-UIN-241/15 Programovanie (3)                     2upMAIN 2upFYIN 2upINBI 2pupI*
  Str 11 30 2h c F1-248 1-UIN-140/15 Programovanie (1)                     1upI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1TEF 1AIN*
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1AIN1 1AIN2
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1AIN3 1INF**

Hrušecký Roman
  Pon 12 20 2h p B   1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1INF***
  Str 8 10 2h v I-H4  2-UIN-236/15 Programovanie aplikácií pre web (2)            1muI* 2kI* 1pmupI*
  Str 11 30 2h p M-XI  2-AIN-224/15 Webové programovanie                    2mAINv
  Stv 8 10 2h c F1-248 2-AIN-224/15 Webové programovanie                    2mAINv
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1AIN1 1AIN2
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1AIN3 1INF**

Jakubičková Jana D
  Pia 9 00 2h v B2-446 N-bZXX-302/15 Vybrané kapitoly z matematiky               1pZ*

Jašková Ľudmila
  Pon 12 20 2h c I-H3  1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1MMN*
  Str 8 10 2h c I-H6  1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1EFM*
  Str 9 50 2h p I-H4  2-UIN-108/15 Didaktika programovania (1)                2muMAIN_k 1pUIN 1muI* 1pmupI*
  Str 14 50 2h p I-32  3-IVI-031/19 Didaktika pre doktorandov                 fDRS mDRS iDRS
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1AIN1 1AIN2
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1AIN3 1INF**
  Stv 16 30 2h c F1-248 1-UIN-355/10 Úvod do tvorby webových dokumentov             3upINBI 3upMAIN 3upFYIN 3pupI*

Kalaš Ivan
  Pon 8 10 2h s I-32  2-UIN-219/10 Didaktika informatiky (2)                 2pUIN 3muMAIN_k 2pmupGEIT 2muI*
  Pon 12 20 2h p M-II  2-AIN-117/18 Interaktívne programovanie a výpočtová zvedavosť      1mAINv
  Str 10 40 3h p I-oDI 3-IVI-507/15 Návrh a realizácia dizertačného projektu (1)        1DRSINF

Kiss Tünde D
  Pon 8 10 2h l F1-151 1-UFY-320/15 Školské pokusy z fyziky                  2pUFY 3upF*
  Uto 14 00 2h l F1-151 1-UFY-320/15 Školské pokusy z fyziky                  2pUFY 3upF*

Klinovská Lucia D
  Pon 9 50 2h c Ch2-301 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. B)              1pBX
  Uto 10 40 2h c Ch2-301 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. B)              1pBX

Kováč Milan D
  Pon 9 50 2h c B1-305 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. B)               1pC
  Str 13 10 2h c Ch2-301 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. B)              1pC

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p I-32  1-UIN-241/15 Programovanie (3)                     2upMAIN 2upFYIN 2upINBI 2pupI*
  Pon 9 50 2h p I-H4  2-UIN-117/10 Princípy databáz                      2muMAIN 2pmupGEIT
  Pon 11 30 2h c I-H4  2-UIN-117/10 Princípy databáz (kazdy druhy tyzden)           2pmupGEIT 2muMAIN
  Pon 18 10 2h s I-32  2-UIN-273/17 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (3)      2pmupCHIT 1muI* 2muI* 1pmupI*
             2-UIN-271/15 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (1)      2pmupCHIT 1muI* 2muI* 1pmupI*
  Uto 8 10 2h p I-32  1-UIN-140/15 Programovanie (1)                     1upI*
  Uto 15 40 2h c I-32  2-UXX-934/13 Seminár k diplomovej práci z informatiky (2) (I-43)    2pmupGEIT 2muI*
  Str 16 30 2h s I-32  2-UIN-247/15 Webové technológie vo vyučovaní              2pmupGEIT 2muFYIN_k 3muMAFY_k 2mu* 2kM*

Mayerová Karolína
  Uto 16 30 2h s I-32  1-UIN-250/00 Propedeutika vyučovania informatiky (1)          2upMAIN 2upFYIN 2upINBI 2pUIN 1kI* 2pupI*
  Str 8 10 2h v I-H3  2-UXX-202/00 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (2)           1muI* 2kI* 1pmupI*
  Str 11 30 2h p I-9  1-UXX-134/19 Všeobecná didaktika                    2muFYIN_k 1pUFY 1pUIN 2pUMA 2up** 2kM*
  Str 14 50 2h p I-32  3-IVI-031/19 Didaktika pre doktorandov                 fDRS mDRS iDRS
  Stv 9 50 2h p M-112 2-UXX-123/15 Metodológia pedagogického výskumu (1)           2muFYIN_k 2pUMA 2pUFY 2pUIN 1mu** 2kM*
  Stv 13 10 1h c M-V  1-UXX-134/19 Všeobecná didaktika                    2muFYIN_k 1pUFY 1pUIN 2pUMA 2up** 2kM*
  Stv 14 00 1h c M-V  1-UXX-134/19 Všeobecná didaktika                    2muFYIN_k 1pUFY 1pUIN 2pUMA 2up** 2kM*

Mendelová Elena
  Pia 11 30 2h k M-II  1-MXX-491/15 Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých       2upFYIN 2upINBI FMFI 2upM* 1k* 2pupI*

Salanci Ľubomír
  Pon 12 20 2h c I-H6  1-AIN-302/17 Programovanie (5)                     3AIN*
  Uto 8 10 2h p A   1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1MAT***
  Uto 11 30 2h c I-H6  2-AIN-225/15 Tvorba multimédiálnych aplikácií a počítačových hier    2mAINv
  Str 8 10 2h p M-V  2-AIN-225/15 Tvorba multimédiálnych aplikácií a počítačových hier    2mAINv
  Str 11 30 2h c I-H6  1-AIN-302/17 Programovanie (5)                     3AIN*

Skačanová Ľudmila
  Stv 11 30 1h p I-9  1-UXX-132/18 Teoretické základy výchovy                 2up** 1k*
  Stv 12 20 1h c I-9  1-UXX-132/18 Teoretické základy výchovy                 2up** 1k*
  Pia 9 50 2h p F1-108 1-UXX-141/15 Psychológia pre učiteľov (1)                1upINBI 1upINAN 1upMAIN 1upMADG 1upMATV 1pUFY 1pUMA 1pUIN 1upF* 1k*
  Pia 11 30 2h c F1-108 1-UXX-141/15 Psychológia pre učiteľov (1)                1upINBI 1upINAN 1upMAIN 1upMADG 1upMATV 1pUFY 1pUIN 1pUMA 1upF* 1k*

Slavíčková Mária
  Pon 9 00 3h s B1-567 2-UMA-104/15 Úvod do didaktiky matematiky                1pUMA 1muM* 2kM* 1pmupM*
  Str 14 50 2h p I-32  3-IVI-031/19 Didaktika pre doktorandov                 fDRS mDRS iDRS
  Stv 9 50 2h p M-112 2-UXX-123/15 Metodológia pedagogického výskumu (1)           2muFYIN_k 2pUMA 2pUFY 2pUIN 1mu** 2kM*
  Stv 14 50 2h p B2-404 1-UMA-101/15 Matematická analýza (1)                  2upM* 2pupM*
  Stv 18 10 2h v B2-304 2-UMA-218/11 Matematické pozadie hudby                 2muM* 3kM* 2pmupM*
  Pia 9 50 2h c M-XII 1-UMA-101/15 Matematická analýza (1)                  2upM* 2pupM*

Tomcsányi Peter
  Pon 12 20 2h p A   1-AIN-180/15 Princípy počítačov - operačné systémy           2AIN*
  Pon 16 30 2h c I-H6  1-AIN-180/15 Princípy počítačov - operačné systémy           2AIN2
  Pon 18 10 2h c I-H3  1-AIN-180/15 Princípy počítačov - operačné systémy           2AIN3
  Uto 14 50 2h c I-H3  1-AIN-180/15 Princípy počítačov - operačné systémy           2AIN1
  Str 14 50 2h v I-H4  2-UIN-238/15 Programovanie pre mobilné platformy pre SŠ         3muMAIN_k 2pmupGEIT 2muI*

Tomcsányiová Monika
  Uto 8 10 2h p M-II  1-UIN-341/15 Tvorba pedagogického softvéru (1)             2muMAIN_k 3upINBI 3upMAIN 3upFYIN 2pUIN 3pupI*
             2-AIN-115/15 Softvér pre vzdelávanie                  1mAINv
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1MAT**
             1-UIN-350/15 Programovanie v C#                     3upI* 3pupI*
  Str 8 10 3h p I-oDI 3-IVI-808/15 Tvorba metodických materiálov               1DRSINF
  Stv 8 10 2h s I-32  1-UXX-936/13 Seminár k bakalárskej práci z informatiky (1) (kazdy 2. ty 3upI* 3pupI*
             2-pUIN-901/19 Projekt záverečnej práce (kazdy 2. tyzden)        2pUIN
  Stv 11 30 2h s I-H4  2-pUIN-002/15 Programovacie jazyky vo vyučovaní             1pUIN
  Stv 14 50 2h s I-H4  1-UXX-237/15 Digitálne technológie (4)                 2muFYIN_k 3upI* 2kM* 3pupI*

Trúsiková Anna D
  Uto 10 40 2h v M-IX  1-UFY-160/15 Kalkulus pre učiteľov fyziky                1upF*

Vankúš Peter
  Pon 12 20 2h p B1-320 N-bXDI-011/15 Podporné prírodovedné predmety – Matematika        1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupCHFY 1pupI*
  Pon 14 00 1h s B1-320 N-bXDI-011/15 Podporné prírodovedné predmety – Matematika        1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupCHFY 1pupI*
  Uto 15 40 2h s M-112 2-UXX-937/10 Seminár k diplomovej práci z matematiky          2muM* 2pmupM*
  Uto 17 20 2h s Ch1-3 2-UMA-231/10 Matematické súťaže a semináre               2muM* 2kM* 3kM* 2pmupM*
  Str 14 50 2h c M-VII 1-MMN-111/15 Matematická analýza (1) (sk. A)              1MMN*
  Stv 8 10 2h v M-VI  1-MMN-510/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1) (sk. A)   1MMN*

Vargová Michaela
  Pon 15 40 3h s M-112 2-UMA-106/15 Didaktika matematiky (2)                  2pUMA 2muM* 3kM* 2pmupM*
  Str 14 50 2h c M-IX  1-MMN-111/15 Matematická analýza (1) (sk. B)              1MMN*
  Stv 8 10 2h v M-VII 1-MMN-510/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1) (sk. B)   1MMN*
  Stv 14 00 1h c B2-404 1-UMA-211/15 Matematická analýza (3)                  3upM* 3pupM*
  Stv 16 30 2h c B2-404 1-UMA-213/19 Doplnkové cvičenia k matematickej analýze (1)       2upM* 2pupM*

Velmovská Klára
  Pon 9 50 2h p F2-126 1-UFY-310/15 Úvod do didaktiky fyziky                  3upF*
  Str 8 10 2h c F1-145 1-UFY-310/15 Úvod do didaktiky fyziky                  3upF*
  Str 9 50 2h s F2-126 1-UXX-937/17 Seminár k bakalárskej práci z fyziky (1) (každý druhý týžd 3upF*
  Str 14 50 2h p I-32  3-IVI-031/19 Didaktika pre doktorandov                 fDRS mDRS iDRS
  Stv 8 10 2h p M-X  1-UFY-120/15 Matematické metódy vo fyzike (1)              1upF*
  Stv 9 50 1h c M-X  1-UFY-120/15 Matematické metódy vo fyzike (1)              1upF*

Wagner Miroslav
  Uto 9 50 2h v I-H4  2-UIN-143/18 Správa školskej siete                   2pmupGEIT 2muI*
  Uto 15 40 2h p I-H4  2-UIN-107/10 Počítačové systémy                     1muI* 1pmupI*

Wannous Jarier D
  Str 13 10 2h v F2-126 1-UFY-181/15 Doplnkové cvičenia z mechaniky               1upF*

Winczer Michal
  Pon 9 50 2h p M-VI  1-UIN-201/15 Matematika pre učiteľov informatiky (3)          2upMAIN 2upFYIN 2upINBI 2pupI*
  Uto 11 30 2h v I-H4  1-UIN-327/15 Programátorské etudy (1)                  3muMAIN_k 3upI* 3pupI*
  Str 8 10 2h v I-32  1-UXX-332/10 Sociálne aspekty informatizácie              2upFYIN 2upINBI 2muFYIN_k 2upM* 2kM* 2pupI*
  Str 9 50 2h p M-V  1-UIN-230/00 Seminár z matematických štruktúr              2upMAIN 2upFYIN 2upINBI 2pupI*
  Str 11 30 2h p M-VI  2-UIN-101/15 Teoretická informatika (1)                 2muMAIN_k 3muMAIN_k 1muI* 1pmupI*

Rozvrh bol aktualizovaný: 23.9.2019