Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2019/20

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Boďa Ján
  Uto 13 10 3h k M-201 2-FFZa-203/15 Geodynamics                        2mFPE
  Uto 16 30 2h s M-IV  2-EFM-115/15 Seminár z ekonómie                     1mEMM*
  Str 11 30 3h p F2   1-EFM-120/17 Ekonómia (1)                        1EFM* 1MMN* 1PMA*
  Stv 13 10 2h p M-II  2-EFM-238/17 Politická ekonómia                     2mEMM*
  Stv 14 50 2h p M-III 2-FOZ-106/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (1)            1mEOMo

Bokes Pavol
  Pon 9 50 2h c F1-108 2-PMS-118/10 Markovovské procesy (1)                  1mPMS 1mMAT* 1mEMM*
  Str 8 10 2h p F1-108 2-EFM-236/15 Modelovanie biologických procesov             2mFBM 2mEMM*
  Stv 8 10 2h p M-IX  1-BMF-227/15 Pravdepodobnosť a štatistika                2BMF 2OZE
  Stv 9 50 2h c M-IX  1-BMF-227/15 Pravdepodobnosť a štatistika                2OZE 2BMF

Çelik Candan D
  Pon 9 50 2h c F1-108 2-PMS-118/10 Markovovské procesy (1)                  1mPMS 1mMAT* 1mEMM*

Fila Marek
  Stv 9 50 2h p M-VI  2-MAT-114/15 Integrálne transformácie a špeciálne funkcie        2mPMS 1mMATa* 2mMATn* 2mEMM*

Filová Lenka
  Pon 8 10 2h p M-II  2-INF-175/18 Pravdepodobnosť a štatistika                3INF* 3AIN* 3BIN* 1mINF*
  Stv 8 10 2h p F1-109 2-EFM-151/15 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)            1mEMM*
             2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy              1mPMS
  Stv 9 50 2h c F1-109 2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy              1mPMS
             2-EFM-151/15 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)            1mEMM*
  Stv 14 00 2h c M-VIII 2-PMS-107/15 Regresné modely                      1mPMS

Fulová Terézia D
  Uto 14 50 2h c M-V  1-EFM-220/00 Lineárne programovanie                   2EFM*
             1-MAT-466/10 Lineárne programovanie                   3MATn 3MATs
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     1DRSMAT
  Pia 11 30 2h c M-VIII 1-EFM-321/00 Cvičenia z nelineárneho programovania           3EFM*

Gašpar Pavel
  Uto 9 50 2h s I-H3  2-EFM-143/17 Vybrané techniky v aktuárstve               1mEMM* 2mEMM* 12mPMS

Guba Peter
  Str 15 40 2h p M-125 2-EFM-152/15 Princípy matematického modelovania v prírodných a technick 1mPMS 1mEMM* 2mMATa*
  Str 17 20 2h p M-125 3-MAM-009/15 Modely prúdenia tekutín                  2DRSMAT

Halická Margaréta
  Uto 14 00 2h s F1-108 1-EFM-911/15 Seminár k bakalárskej práci                3EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     1DRSMAT
  Stv 11 30 2h p M-II  2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)                   1mEMM*
  Stv 14 00 2h c M-I  2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)                   1mEMM*
  Pia 10 40 2h s M-IX  2-EFM-219/19 Seminár z DEA modelov                   2mEMM*

Harman Radoslav
  Uto 14 00 2h p F1-247 2-PMS-107/15 Regresné modely                      1mPMS
  Str 13 10 2h s M-VI  2-PMS-125/00 Seminár z matematickej štatistiky (1)           2mPMS
  Str 14 50 2h p M-VI  2-PMS-129/10 Stochastické optimalizačné metódy             2mPMS 2mEMM*
  Stv 15 40 2h p F2   2-PMS-123/10 Stochastické simulačné metódy               1mEMM* 2mMAT* 12mPMS

Hurtiš Radoslav D
  Uto 9 50 2h c M-VII 1-EFM-515/00 Cvičenie z algebry a geometrie (1)             1EFM1
  Pia 10 40 2h c F1-109 1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1EFM1

Chladná Zuzana
  Str 11 30 2h p M-V  1-EFM-350/00 Mikroekonómia                       3EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     1DRSMAT
  Stv 9 50 2h c M-V  1-EFM-350/00 Mikroekonómia                       3EFM*
  Stv 14 00 2h c M-I  2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)                   1mEMM*

Janková Katarína
  Uto 9 50 2h p M-III 1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení                3PMA*
  Uto 12 20 1h c M-II  1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení                3PMA*
  Str 9 50 2h p M-X  1-PMA-760/00 Teória náhodného výberu                  3PMA**
  Str 14 00 2h p M-II  2-PMS-118/10 Markovovské procesy (1)                  1mPMS 1mMAT* 1mEMM*
  Stv 9 50 2h p B   1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2MAT***

Jašurková Tatiana D
  Pon 9 00 2h c M-208 1-MMN-331/10 Finančná matematika                    3MMN*
  Pon 9 00 2h c M-III 1-MMN-331/10 Finančná matematika                    3MMN*
  Pia 9 50 2h c M-208 1-EFM-370/00 Finančná matematika                    3EFM*
  Pia 9 50 2h c M-VIII 1-EFM-370/00 Finančná matematika                    3EFM*

Jurča Pavol
  Pon 16 30 2h p F1-108 1-EFM-280/00 Peniaze a bankovníctvo                   2EFM*

Kollár Martin
  Uto 14 50 2h p A   1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)                  1EFM*
  Uto 16 30 2h c M-V  1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)                  1EFM1
  Str 14 50 2h p B   1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)                  1EFM*
  Str 16 30 2h c M-III 1-EFM-510/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)            1EFM1

Kollár Richard
  Pon 12 20 2h p M-VII 1-TEF-101/19 Matematika (1) - Diferenciálny a integrálny počet     1TEF
  Uto 9 50 2h p M-I  1-TEF-101/19 Matematika (1) - Diferenciálny a integrálny počet     1TEF
  Uto 12 20 2h c M-IX  1-TEF-101/19 Matematika (1) - Diferenciálny a integrálny počet     1TEF

Kossaczká Ľubica
  Pon 8 10 2h c M-IV  1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)            2PMA* 2EFM*
  Uto 9 50 2h c M-VI  1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)                  1EFM2
  Str 8 10 2h c F1-247 1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)                  2PMA* 2EFM*
  Pia 9 00 2h c M-IX  1-EFM-510/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)            1EFM2

Kováč Jozef
  Pon 8 10 2h k I-H3  2-PMS-222/15 Programovanie v softvéri SAS                1mEMM* 2mEMM* 12mPMS
  Pon 12 20 2h p M-III 2-PMS-213/00 Bayesovská štatistika                   2mPMS
  Stv 12 20 2h p M-VI  2-PMS-101/00 Náhodné procesy (1)                    1mPMS

Krajčovič Dušan
  Pon 9 50 2h k F1-247 1-EFM-230/15 Maticový počet                       2EFM*
  Pon 11 30 2h s F1-247 1-EFM-235/15 Seminár z maticového počtu                 2EFM*
  Stv 11 30 2h p F1-328 1-EFM-511/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)           1EFM*
  Pia 9 00 2h c M-XI  1-EFM-511/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)           1EFM1
  Pia 10 40 2h c M-XI  1-EFM-511/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)           1EFM2

Leššová Lívia D
  Uto 14 00 2h c M-IX  2-INF-175/18 Pravdepodobnosť a štatistika                3INF* 3AIN* 3BIN* 1mINF*
  Str 13 10 1h c M-IV  1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2MAT**
  Str 14 00 1h c M-IV  1-PMA-754/16 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (1)        2MAT**

Macková Petra D
  Uto 16 30 2h c F1-247 1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1EFM2
  Stv 8 10 2h c B   1-EFM-515/00 Cvičenie z algebry a geometrie (1)             1EFM2

Mačutek Ján
  Pon 9 00 2h c F1-248 2-MMN-106/15 Počítačová štatistika                   1mMMN*
  Pon 10 40 2h p M-III 2-PMS-130/10 Analýza kategoriálnych dát                 2mPMS
  Str 9 50 2h p M-VIII 2-PMS-218/13 Teória spoľahlivosti                    1mPMS
  Pia 8 10 2h p M-X  1-UMA-302/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)        3upM* 3pupM*

Melicherčík Igor
  Pon 11 30 2h p M-I  2-EFM-104/17 Stochastický kalkulus a aplikácie             1mEMM*
  Uto 11 30 1h p M-III 2-EFM-104/17 Stochastický kalkulus a aplikácie             1mEMM*
  Uto 12 20 1h c M-III 2-EFM-104/17 Stochastický kalkulus a aplikácie             1mEMM*
  Stv 11 30 2h p A   1-EFM-370/00 Finančná matematika                    3EFM*
             1-MMN-331/10 Finančná matematika                    3MMN*
  Stv 15 40 2h s M-II  2-EFM-920/00 Diplomový seminár                     2mEMM*

Náther Andrej
  Str 8 10 2h p M-X  1-PMA-510/00 Základy matematickej štatistiky              3PMA**
  Stv 8 10 2h p F1-108 1-PMA-510/00 Základy matematickej štatistiky              3PMA**
  Stv 9 50 2h p M-201 1-PMA-520/00 Teória pravdepodobnosti (1)                3PMA**

Pastor Karol
  Uto 8 10 2h p M-III 2-EFM-127/00 Matematické modely v demografii              1mEMM*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS

Pekár Ján
  Str 13 10 2h p M-X  2-EFM-105/00 Teória nekooperatívnych hier                2mEMM*

Potocký Rastislav
  Pon 9 50 2h p M-X  1-PMA-310/00 Poistná matematika (1)                   3PMA*
             2-EFM-201/15 Poisťovníctvo                       2mEMM*
             1-EFM-553/18 Základy poisťovníctva                   3EFM*
  Str 9 50 2h p M-IX  1-PMA-210/00 Finančná matematika (1)                  2PMA*

Quittner Pavol
  Str 8 10 2h p M-201 2-MAT-115/12 Funkcionálna analýza                    1mMATa*
  Str 9 50 2h c M-201 2-MAT-115/12 Funkcionálna analýza                    1mMATa*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Rosa Samuel
  Str 8 10 2h p M-VII 2-PMS-142/19 Redukcia dimenzie dát                   1mPMS 1mEMM*
  Str 13 10 1h c M-VII 1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2EFM*
  Str 14 00 1h c M-VII 1-PMA-754/16 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (1)        2EFM*
  Stv 12 20 2h p M-X  1-PMA-215/15 Maticová algebra pre štatistikov              2PMA*
  Stv 14 00 2h c M-X  1-PMA-215/15 Maticová algebra pre štatistikov              2PMA*

Rychtárik Štefan
  Pon 16 30 2h p F1-109 1-EFM-552/17 Finančný systém a finančná stabilita            3EFM*

Somorčík Ján
  Uto 9 50 2h p F1-247 1-EFM-330/00 Štatistické metódy                     3EFM*
  Uto 12 20 2h p F1-247 2-PMS-141/15 Teória pravdepodobnosti                  1mPMS
  Str 9 50 2h p F1-247 1-EFM-340/13 Počítačová štatistika                   3EFM* 2mINF*
  Str 12 20 2h c F1-247 2-PMS-141/15 Teória pravdepodobnosti                  1mPMS

Stehlíková Beáta
  Str 11 30 2h c M-II  2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM*
  Str 11 30 2h c M-208 2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM*
  Str 15 40 2h c M-208 2-EFM-102/15 Časové rady (sk. A)                    1mEMM*
  Str 17 20 2h p M-II  2-EFM-102/15 Časové rady                        1mEMM*
  Stv 17 20 2h c M-208 2-EFM-102/15 Časové rady (sk. B)                    1mEMM*

Szolgayová Jana
  Str 9 50 2h k M-208 1-EFM-565/15 Matematický software (sk. A)                2EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     1DRSMAT
  Stv 11 30 2h k M-208 1-EFM-565/15 Matematický software (sk. B)                2EFM*

Szűcs Gábor
  Pon 11 30 2h p M-X  1-PMA-530/00 Všeobecná teória poistenia                 3PMA*
             2-EFM-201/15 Poisťovníctvo                       2mEMM*
             1-EFM-553/18 Základy poisťovníctva                   3EFM*
  Uto 8 10 2h c M-VII 1-PMA-310/00 Poistná matematika (1)                   3PMA*
  Uto 14 50 2h c M-IV  1-PMA-210/00 Finančná matematika (1)                  2PMA*
  Uto 16 30 2h c M-XI  2-EFM-217/11 Cvičenia z poisťovníctva                  2mEMM*
             1-EFM-553/18 Základy poisťovníctva                   3EFM*
             1-PMA-530/00 Všeobecná teória poistenia (1x za 2 týždne)        3PMA*

Ševčovič Daniel
  Uto 13 10 2h p M-III 1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)                  2PMA* 2EFM*
  Str 9 50 2h p M-VII 2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     1DRSMAT
  Str 14 50 2h p M-I  1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)                  2PMA* 2EFM*
  Stv 15 40 2h s M-II  2-EFM-920/00 Diplomový seminár                     2mEMM*

Tóth Ján
  Uto 13 10 4h p NBS  2-EFM-218/16 Makroekonomický vývoj a hospodárske politiky na Slovensku 1mEMM* 2mEMM*

Trnovská Mária
  Uto 11 30 2h p M-VII 1-EFM-320/15 Nelineárne programovanie                  3EFM*
             2-MAT-311/15 Nelineárne programovanie                  1mMATn*
  Uto 14 50 2h c M-V  1-EFM-220/00 Lineárne programovanie                   2EFM*
             1-MAT-466/10 Lineárne programovanie                   3MATn 3MATs
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     1DRSMAT
  Stv 14 00 2h p F1-109 1-EFM-220/00 Lineárne programovanie                   2EFM*
             1-MAT-466/10 Lineárne programovanie                   3MATn 3MATs
  Pia 11 30 2h c M-VIII 1-EFM-321/00 Cvičenia z nelineárneho programovania           3EFM*
             2-MAT-311/15 Nelineárne programovanie                  1mMATn*

Turošíková Michaela D
  Stv 17 20 1h c M-VI  1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2MMN*
  Stv 18 10 1h c M-VI  1-PMA-754/16 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (1)        2MMN*
  Pia 9 50 2h c M-X  1-UMA-302/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)        3upM* 3pupM*

Rozvrh bol aktualizovaný: 11.9.2019