Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2017/18

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Barančok Peter D
  Pon 9 50 2h c M-208 1-EFM-370/00 Finančná matematika                    3EFM1
  Pon 9 50 2h c M-XI  1-EFM-370/00 Finančná matematika                    3EFM1
  Stv 10 40 2h c M-208 1-EFM-370/00 Finančná matematika                    3EFM2
  Stv 10 40 2h c M-II  1-EFM-370/00 Finančná matematika                    3EFM2

Boďa Ján
  Pon 8 10 3h p B   1-EFM-120/17 Ekonómia (1)                        1EFM* 1MMN* 1PMA*
  Uto 15 40 3h k M-201 2-FFZa-203/15 Geodynamics                        1mFPE
  Stv 8 10 2h p F1-247 2-EFM-238/17 Politická ekonómia                     2mEMM*
  Stv 13 10 2h p M-201 2-FOZ-106/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (1)            1mEOMo

Bokes Pavol
  Uto 8 10 2h c M-III 2-PMS-118/10 Markovovské procesy (1)                  1mPMS 1mMAT* 1mEMM*
  Str 8 10 2h p F1   2-EFM-236/15 Modelovanie biologických procesov             2mFBM 1mEMM*
  Stv 9 00 2h p M-IX  1-BMF-227/15 Pravdepodobnosť a štatistika                2BMF 2OZE
  Stv 10 40 2h c M-IX  1-BMF-227/15 Pravdepodobnosť a štatistika                2BMF 2OZE

Brunovský Pavol
  Pon 12 20 2h p F1-108 1-EFM-350/00 Mikroekonómia                       3EFM*

Fila Marek
  Pon 9 50 2h p M-VIII 2-MAT-114/15 Integrálne transformácie a špeciálne funkcie        2mPMS 1mMATa* 2mMATn* 2mEMM*

Filová Lenka
  Stv 8 10 2h p F1   2-EFM-151/15 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)            1mEMM*
  Stv 14 00 2h c M-217 2-EFM-151/15 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)            1mEMM2
  Stv 15 40 2h c M-217 2-EFM-151/15 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)            1mEMM1
  Pia 13 10 3h p M-IX  2-INF-175/15 Pravdepodobnosť a štatistika                1mINFb 1mINFt 1mIKV 3INF* 3AIN* 3BIN*

Guba Peter
  Uto 16 30 2h p F1-218 1-FYZ-476/15 Fyzika kontinua                      3FYZ*
  Str 9 50 2h p M-II  2-EFM-152/15 Princípy matematického modelovania v prírodných a technick 2mMATa 1mPMS 1mEMM*
  Str 13 10 2h p F1-218 1-FYZ-476/15 Fyzika kontinua                      3FYZ*

Halická Margaréta
  Pon 12 20 2h p F1-247 2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)                   1mEMM*
  Uto 14 00 2h s F1-109 1-EFM-911/15 Seminár k bakalárskej práci                3EFM*
  Stv 12 20 2h c F1-328 2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)                   1mEMM*

Hojčka Michal D
  Pon 11 30 2h c M-IV  1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)                  2PMA*
  Str 9 50 2h c M-201 1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)            2PMA*

Hurban Martin D
  Uto 15 40 2h c M-III 1-EFM-321/00 Cvičenia z nelineárneho programovania           3EFM1
             2-MAT-311/15 Nelineárne programovanie                  1mMATn*
  Uto 17 20 2h c M-III 1-EFM-321/00 Cvičenia z nelineárneho programovania           3EFM2

Janková Katarína
  Uto 9 50 2h p M-X  2-PMS-118/10 Markovovské procesy (1)                  1mPMS 1mMAT* 1mEMM*
  Uto 14 50 2h p M-X  1-PMA-760/00 Teória náhodného výberu                  3PMA**
  Str 9 50 2h s M-IX  2-PMS-125/00 Seminár z matematickej štatistiky (1)           2mPMS
  Stv 9 50 2h p A   1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2MAT***
  Stv 14 50 2h p M-XI  1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení                3EFM* 3PMA*
  Stv 16 30 1h c M-XI  1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení                3EFM* 3PMA*

Jurča Pavol
  Pon 16 30 2h p F2   1-EFM-280/00 Peniaze a bankovníctvo                   2EFM*

Kilianová Soňa
  Str 13 10 2h p M-208 1-EFM-565/15 Matematický software                    2EFM1
  Str 14 50 2h p M-208 1-EFM-565/15 Matematický software                    2EFM2
  Stv 12 20 2h c M-208 2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)                   1mEMM*

Kollár Martin
  Uto 14 50 2h p A   1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)                  1EFM*
  Uto 16 30 2h c F1-109 1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)            2EFM1
  Str 14 50 2h p B   1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)                  1EFM*
  Str 16 30 2h c M-IV  1-EFM-510/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)            1EFM1
  Pia 9 50 2h c M-I  1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)                  1EFM1
  Pia 11 30 2h c M-I  1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)                  2EFM1

Kollár Richard
  Uto 11 30 2h c M-IV  1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice               3MMN2

Komadel Ján D
  Pon 8 10 2h c M-IV  1-MMN-331/10 Finančná matematika                    3MMN1
  Pon 8 10 2h c M-208 1-MMN-331/10 Finančná matematika                    3MMN1
  Stv 16 30 2h c M-I  1-MMN-331/10 Finančná matematika                    3MMN2
  Stv 16 30 2h c I-H3  1-MMN-331/10 Finančná matematika                    3MMN2

Kossaczká Ľubica
  Str 8 10 2h c M-IX  1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)                  1EFM2
  Str 9 50 2h c M-III 1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)            2EFM2
  Pia 8 10 2h c M-II  1-EFM-510/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)            1EFM2
  Pia 10 40 2h c M-IX  1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)                  2EFM2

Kováč Jozef D
  Stv 8 10 2h v I-H3  2-PMS-222/15 Programovanie v softvéri SAS                2mEMM* 12mPMS
  Stv 12 20 1h c M-XI  1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2EFM1
  Stv 13 10 1h c M-IV  1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2EFM2

Krajčovič Dušan
  Pon 10 40 2h k F1-108 1-EFM-230/15 Maticový počet                       2EFM*
  Pon 12 20 2h c M-III 1-EFM-511/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)           1EFM2
  Pon 16 30 2h c F1-328 1-EFM-511/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)           1EFM1
  Uto 9 50 2h p F1-247 1-EFM-511/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)           1EFM*
  Str 11 30 2h s F1-247 1-EFM-235/15 Seminár z maticového počtu                 2EFM*

Leššová Lívia D
  Stv 11 30 1h c F1-328 1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2MMN1
  Stv 12 20 1h c M-IX  1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2MMN2
  Stv 13 10 1h c M-IX  1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2MAT**
  Stv 18 10 1h c M-XII 2-INF-175/15 Pravdepodobnosť a štatistika                1mINFb 1mINFt 1mIKV 3INF* 3AIN* 3BIN*

Mačutek Ján
  Pon 9 00 2h c I-H3  2-MMN-106/15 Počítačová štatistika                   1mMMN*
  Pon 10 40 2h p M-IX  2-PMS-101/00 Náhodné procesy (1)                    1mPMS
  Pon 12 20 2h p M-IX  2-PMS-218/13 Teória spoľahlivosti                    1mPMS
  Str 8 10 2h p M-216 2-PMS-130/10 Analýza kategoriálnych dát                 2mPMS
  Stv 9 50 2h p B2-304 1-UMA-302/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)        3upM* 3pupM*

Melicherčík Igor
  Pon 9 50 2h p F1-247 2-EFM-104/17 Stochastický kalkulus a aplikácie             1mEMM*
  Uto 9 50 2h s F1-108 2-EFM-920/00 Diplomový seminár                     2mEMM*
  Str 16 30 1h p F1-109 2-EFM-104/17 Stochastický kalkulus a aplikácie             1mEMM*
  Str 17 20 1h c F1-109 2-EFM-104/17 Stochastický kalkulus a aplikácie             1mEMM*
  Stv 13 10 2h p F1   1-EFM-370/00 Finančná matematika                    3EFM*
             1-MMN-331/10 Finančná matematika                    3MMN*

Mikulová Miroslava
  Pon 16 30 2h p M-XI  2-PMS-161/12 Vybrané aspekty z legislatívy poisťovníctva        12mPMS

Náther Andrej
  Uto 8 10 2h p M-XI  1-PMA-510/00 Základy matematickej štatistiky              3PMA**
  Uto 13 10 2h p M-X  1-PMA-520/00 Teória pravdepodobnosti (1)                3PMA**
  Str 8 10 2h p M-XI  1-PMA-510/00 Základy matematickej štatistiky              3PMA**
  Str 9 50 2h p M-XI  1-PMA-530/00 Všeobecná teória poistenia                 3PMA*
             2-EFM-201/15 Poisťovníctvo                       2mEMM*
  Str 11 30 2h p M-X  2-PMS-141/15 Teória pravdepodobnosti                  1mPMS

Noška Rastislav
  Pon 16 30 2h p M-XI  2-PMS-161/12 Vybrané aspekty z legislatívy poisťovníctva        12mPMS

Pastor Karol
  Uto 15 40 2h p M-XII 2-EFM-127/00 Matematické modely v demografii              1mPMS 1mEMM*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS
  Uto 11 30 2h p M-VII 2-PMS-107/15 Regresné modely (1)                    1mPMS
  Str 11 30 2h p M-VIII 2-PMS-213/00 Bayesovská štatistika                   2mPMS

Pekár Ján
  Stv 14 00 2h p F1-109 2-EFM-105/00 Teória nekooperatívnych hier                1mEMM* 2mEMM*

Potocký Rastislav
  Str 13 10 2h s M-216 DRS001 Seminár                             mDRS
  Str 14 50 2h p M-X  2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)            1mPMS
  Stv 9 50 2h p M-X  2-EFM-201/15 Poisťovníctvo                       2mEMM*
             1-PMA-310/00 Poistná matematika (1)                   3PMA*

Priesol Richard D
  Uto 16 30 2h c M-X  1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1EFM1
  Uto 18 10 2h c M-X  1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1EFM2

Quittner Pavol
  Stv 8 10 2h p M-201 2-MAT-115/12 Funkcionálna analýza                    1mMATa*
  Stv 9 50 2h c M-201 2-MAT-115/12 Funkcionálna analýza                    1mMATa*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Rosa Samuel D
  Uto 8 10 2h c M-IX  1-EFM-350/00 Mikroekonómia                       3EFM2
  Uto 9 50 2h c M-IX  1-EFM-350/00 Mikroekonómia                       3EFM1
  Str 14 50 2h p M-XII 1-PMA-215/15 Maticová algebra pre štatistikov              2PMA*
  Str 16 30 2h c M-XII 1-PMA-215/15 Maticová algebra pre štatistikov              2PMA*

Rošťáková Zuzana D
  Pia 8 10 2h c M-X  1-UMA-302/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)        3upM* 3pupM*

Somorčík Ján
  Pon 8 10 2h c M-IX  2-PMS-141/15 Teória pravdepodobnosti                  1mPMS
  Uto 8 10 2h p M-208 1-EFM-340/13 Počítačová štatistika                   3EFM1
  Uto 9 50 2h p M-208 1-EFM-340/13 Počítačová štatistika                   3EFM2 2mINFb
  Str 8 10 2h p F1-247 1-EFM-330/00 Štatistické metódy                     3EFM*

Stehlíková Beáta
  Pon 16 30 2h c M-208 2-EFM-102/15 Časové rady                        1mEMM2
  Uto 12 20 2h c M-208 2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM1
  Uto 12 20 2h c M-XI  2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM1
  Uto 14 00 2h c M-208 2-EFM-102/15 Časové rady                        1mEMM1
  Stv 9 50 2h p F1-109 2-EFM-102/15 Časové rady                        1mEMM*
  Stv 15 40 2h c M-208 2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM2
  Stv 15 40 2h c M-VII 2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM2

Sternműllerová Katarína D
  Uto 14 00 2h c M-III 2-PMS-107/15 Regresné modely (1)                    1mPMS

Szűcs Gábor
  Uto 13 10 2h p F1-247 1-PMA-210/00 Finančná matematika (1)                  2PMA*
  Uto 14 50 2h c F1-247 1-PMA-210/00 Finančná matematika (1)                  2PMA*
  Uto 16 30 2h c F2   2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)            1mPMS
  Str 11 30 2h c M-XI  1-PMA-530/00 Všeobecná teória poistenia                 3PMA*
             2-EFM-217/11 Cvičenia z poisťovníctva                  2mEMM*
  Str 13 10 2h s B   2-EFM-153/17 Finančníctvo a poisťovníctvo v praxi (1)          1mEMM* 2mEMM* 12mPMS
  Stv 11 30 2h c F1-109 1-PMA-310/00 Poistná matematika (1)                   3PMA*

Ševčovič Daniel
  Pon 8 10 2h p A   1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)                  2PMA* 2EFM*
  Uto 9 50 2h s F1-108 2-EFM-920/00 Diplomový seminár                     2mEMM*
  Str 8 10 2h p B   1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)                  2PMA* 2EFM*
  Str 11 30 2h p F1-109 2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM*

Tóth Ján
  Uto 12 20 4h s NBS  2-EFM-218/16 Makroekonomický vývoj a hospodárske politiky na Slovensku 1mEMM* 2mEMM*

Trnovská Mária
  Uto 11 30 2h p F1-108 1-EFM-320/15 Nelineárne programovanie                  3EFM*
             2-MAT-311/15 Nelineárne programovanie                  1mMATn*
  Pia 8 10 2h c M-I  1-EFM-515/00 Cvičenie z algebry a geometrie (1)             1EFM1
  Pia 9 50 2h c M-II  1-EFM-515/00 Cvičenie z algebry a geometrie (1)             1EFM2

Rozvrh bol aktualizovaný: 25.11.2017