Rozvrhy učiteľov na letný semester 2017/18

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Barančok Peter D
  Pia 10 40 2h s B2-404 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov                  2pMB
  Pia 12 20 2h s B2-404 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov (sk. A)              2pB

Boďa Ján
  Pon 8 10 3h p A   1-EFM-140/17 Ekonómia (2)                        1EFM* 1MMN* 1PMA*
  Uto 8 10 2h s F1-108 2-EFM-119/15 Dynamická makroekonómia                  1mEMM*
  Uto 13 10 2h p F1   1-EFM-390/00 Makroekonómia                       3EFM*
  Stv 11 30 2h p F1-108 1-EFM-390/00 Makroekonómia                       3EFM*

Bokes Pavol
  Pon 11 30 2h c M-III 1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice             3EFM1
  Uto 14 50 2h c M-II  1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice             3EFM2
  Stv 12 20 1h c M-VI  2-PMS-119/15 Markovovské procesy (2)                  1mPMS 1mMAT*

Brunovský Pavol
  Str 14 00 3h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Filová Lenka
  Uto 9 00 2h v F1-247 2-PMS-221/14 Štatistické metódy v klinických skúškach          2mPMS
  Uto 14 00 2h p M-IV  2-PMS-131/17 Analýza prežívania                     1mPMS
  Str 9 50 2h c F1-248 2-PMS-108/15 Regresné modely (2)                    1mPMS
  Str 14 50 2h c M-217 1-PMA-751/13 Programovanie v jazyku R                  2PMA*

Gašpar Pavel
  Pon 11 30 2h s I-H3  2-EFM-143/17 Vybrané techniky v aktuárstve               1mEMM* 2mEMM* 12mPMS

Guba Peter
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice             3EFM*
  Str 8 10 2h p M-125 3-MAM-014/00 Asymptotické metódy                    mDRS
  Stv 9 50 2h p F1-328 1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM*

Halická Margaréta
  Uto 14 00 2h p F1-109 2-EFM-109/00 Optimálne riadenie (2)                   1mEMM*
  Str 14 00 3h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 14 00 2h p F1-109 1-EFM-556/15 DEA modely                         2EFM* 3MMN*

Hamala Milan
  Str 14 00 3h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Harman Radoslav
  Uto 15 40 2h p B   2-PMS-116/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)            1mPMS 1mEMM* 2mMAT*
  Str 14 50 2h p F1-247 2-PMS-108/15 Regresné modely (2)                    1mPMS
  Stv 9 50 2h p M-216 3-MAM-025/10 Simulačné metódy                      mDRS
  Stv 13 10 2h c F1   2-PMS-116/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)            1mPMS 1mEMM* 2mMAT*

Hojčka Michal D
  Str 16 30 2h c M-III 1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA*
  Stv 8 10 2h c M-III 1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA*

Hurban Martin D
  Pon 9 50 2h c M-IV  1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM1
  Pon 9 50 2h c M-208 1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM1
  Pon 11 30 2h c M-IV  1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM2
  Pon 11 30 2h c M-208 1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM2

Chudjak Martin D
  Pia 10 40 2h s B2-446 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov (sk. B)              2pB
             1-BIN-210/15 Matematika pre biológov (sk. B)              2BIN*
  Pia 12 20 2h s B2-446 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov (sk. C)              2pB

Janková Katarína
  Uto 9 50 2h p M-III 2-PMS-119/15 Markovovské procesy (2)                  1mPMS 1mMAT*
  Str 11 30 2h p M-XI  2-PMS-121/00 Sekvenčné metódy                      2mPMS
  Str 13 10 2h s M-XI  2-PMS-126/00 Seminár z matematickej štatistiky (2)           2mPMS
  Stv 11 30 2h p B   1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MAT***

Jurča Pavol
  Pon 16 30 3h p F1-108 2-EFM-215/17 Kvantitatívne metódy v riadení rizík            1mEMM*

Kilianová Soňa
  Uto 9 50 2h p F1-108 2-EFM-103/00 Stochastické metódy operačnej analýzy           1mEMM*
  Str 9 50 2h p M-208 2-EFM-237/15 Spracovanie digitálnych signálov              2mPMS 2mEMM*
  Str 9 50 2h p M-XII 2-EFM-237/15 Spracovanie digitálnych signálov              2mPMS 2mEMM*
  Stv 11 30 2h c F1-109 2-EFM-147/15 Cvičenia z optimálneho riadenia              1mEMM*
  Stv 11 30 2h c M-208 2-EFM-147/15 Cvičenia z optimálneho riadenia              1mEMM*

Kollár Martin
  Uto 14 50 2h p F1-108 1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM*
  Uto 16 30 2h c M-I  1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM1
  Str 14 50 2h p A   1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM*
  Str 16 30 2h c M-I  1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2EFM1
  Pia 9 00 2h c M-VIII 1-EFM-540/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)            2EFM1
  Pia 10 40 2h c M-VIII 1-EFM-520/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1EFM1

Kollár Richard
  Uto 13 10 2h p M-201 2-MAT-121/09 Parciálne diferenciálne rovnice (2)            1mMATa*
  Uto 14 50 2h c M-201 2-MAT-121/09 Parciálne diferenciálne rovnice (2)            1mMATa*
  Str 11 30 2h s M-I  DRS037 Seminár z kvantitatívnej biológie                mDRS
  Pia 9 00 2h p B1-320 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov                  2pB 2pMB
             1-BIN-210/15 Matematika pre biológov                  2BIN*

Komadel Ján D
  Stv 18 10 2h c M-208 1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie                2EFM*

Kossaczká Ľubica
  Str 8 10 2h c M-VIII 1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM2
  Str 11 30 2h c M-VI  1-EFM-540/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)            2EFM2
  Stv 8 10 2h c M-IV  1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2EFM2
  Pia 9 00 2h c M-IX  1-EFM-520/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1EFM2

Kováč Jozef D
  Uto 15 40 1h c M-XII 1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2EFM2
  Uto 16 30 1h c M-XII 1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2EFM1
  Uto 17 20 1h v M-XII 1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2EFM*

Krajčovič Dušan
  Str 8 10 2h c M-IV  1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM1
  Str 9 50 2h p F1-247 1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM*
  Stv 11 30 2h c M-I  1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM2

Leššová Lívia D
  Pon 11 30 1h c M-XI  1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MMN2
  Pon 12 20 1h v M-XI  1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2MMN*
  Pon 13 10 1h c M-XI  1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MMN1

Mačutek Ján
  Pon 9 50 2h p M-XI  2-PMS-102/00 Náhodné procesy (2)                    1mPMS
  Str 9 50 2h p M-216 3-MAM-032/16 Vybrané partie z rozdelení pravdepodobnosti        mDRS
  Stv 9 50 2h p M-II  1-UMA-309/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)        3upM* 3pupM*
  Stv 11 30 2h p M-XI  1-PMA-551/14 Rozdelenia pravdepodobnosti                3PMA**
  Stv 18 10 2h c I-H3  1-MXX-501/15 Štatistika pre neštatistikov                FMFI 3AIN*

Melicherčík Igor
  Pon 9 00 2h p F1-109 1-EFM-240/15 Podnikové financie                     2EFM*
  Str 13 10 2h c F1-247 1-EFM-240/15 Podnikové financie                     2EFM*

Náther Andrej
  Uto 13 10 1h c M-X  1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve          3PMA*
  Uto 14 00 4h k F1-247 1-MMN-365/00 Matematická štatistika                   3MMN*
  Str 8 10 2h p M-XI  1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve          3PMA*

Pastor Karol
  Pon 18 10 2h c M-217 1-PMA-750/00 Analýza dát na počítači                  2PMA*
  Stv 9 50 2h p M-VIII 1-MMN-380/00 Analýza časových radov                   3MMN*
  Stv 15 40 2h p M-XI  1-PMA-741/00 Demografická štatistika                  2PMA*
  Stv 17 20 1h c M-XI  1-PMA-741/00 Demografická štatistika                  2PMA*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS

Pekár Ján
  Str 9 50 2h p B   1-EFM-270/15 Úvod do teórie hier                    2EFM*
             1-MMN-375/00 Teória hier                        3MMN*
  Stv 9 50 2h p M-I  2-EFM-125/00 Ekonomika informácií                    1mEMM* 2mMMN*
  Stv 14 50 2h p M-VII 2-EFM-126/00 Priemyselná organizácia                  1mEMM* 2mMMN*
  Pia 9 50 2h c M-II  1-EFM-570/00 Experimentálna ekonómia                  3EFM* 3MMN*

Potocký Rastislav
  Uto 11 30 2h p M-X  1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)                   3PMA*
  Str 9 50 2h p M-XI  1-PMA-550/00 Matematická štatistika                   3PMA**
  Stv 9 50 2h p M-XI  1-PMA-550/00 Matematická štatistika                   3PMA**

Priesol Richard D
  Uto 16 30 2h c M-III 1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM2
  Uto 18 10 2h c M-III 1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM1

Quittner Pavol
  Stv 8 10 2h p M-201 2-MAT-123/15 Variačný počet                       1mMATa*
  Stv 9 50 2h c M-201 2-MAT-123/15 Variačný počet                       1mMATa*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Rosa Samuel D
  Stv 14 00 1h c M-XI  1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MAT**
  Stv 14 50 1h v M-XI  1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2MAT**

Rošťáková Zuzana D
  Stv 8 10 2h c M-II  1-UMA-309/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)        3upM* 3pupM*

Somorčík Ján
  Pon 8 10 2h p B   1-EFM-380/00 Ekonometria                        1mPMS 3EFM* 1mMMN*
  Str 8 10 2h p M-XII 2-PMS-212/15 Neparametrická štatistika                 2mPMS 2mEMM*
  Str 13 10 2h p F1   2-PMS-109/15 Počítačová štatistika                   1mPMS 1mEMM*
  Stv 8 10 2h p M-208 1-PMA-730/00 Počítačová štatistika                   3PMA**

Stehlíková Beáta
  Pon 9 50 2h p B   2-EFM-106/15 Finančné deriváty                     1mEMM*
  Stv 9 50 2h p M-VII 1-PMA-752/14 Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky    2PMA* 2EFM*
  Stv 14 50 2h c M-208 2-EFM-106/15 Finančné deriváty                     1mEMM1
  Stv 16 30 2h c M-208 2-EFM-106/15 Finančné deriváty                     1mEMM2

Sternműllerová Katarína D
  Pon 16 30 2h c I-H6  1-EFM-380/00 Ekonometria                        1mMMN*
  Pon 16 30 2h c M-XI  1-EFM-380/00 Ekonometria                        1mMMN*
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-EFM-380/00 Ekonometria                        3EFM*
  Uto 8 10 2h c F1-328 1-EFM-380/00 Ekonometria                        3EFM*
  Str 16 30 2h c I-H3  1-EFM-380/00 Ekonometria                        1mPMS
  Str 16 30 2h c M-II  1-EFM-380/00 Ekonometria                        1mPMS

Szűcs Gábor
  Uto 8 10 2h s B   1-PMA-912/15 Bakalársky seminár                     3PMA*
  Uto 9 50 2h c B   1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)                   3PMA*
  Uto 12 20 2h p B   2-EFM-154/17 Finančníctvo a poisťovníctvo v praxi (2)          1mEMM* 2mEMM* 12mPMS
  Str 10 40 2h p M-125 1-PMA-220/00 Finančná matematika (2)                  2PMA*
             2-MAT-326/12 Vybrané kapitoly z finančnej matematiky          2mMAT 1mMATn*
  Str 13 10 2h c M-125 2-MAT-326/12 Vybrané kapitoly z finančnej matematiky          2mMAT 1mMATn*
             1-PMA-220/00 Finančná matematika (2)                  2PMA*

Ševčovič Daniel
  Uto 14 00 2h p B   1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA* 2EFM*
  Str 8 10 2h p B   1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA* 2EFM*
  Str 14 00 3h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Trnovská Mária
  Pon 10 40 2h p F1-109 1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie                2EFM*
  Uto 11 30 2h c M-I  1-EFM-525/00 Cvičenie z algebry a geometrie (2)             1EFM*
  Str 11 30 2h p M-VIII 2-EFM-117/12 Konvexná optimalizácia                   1mMAT* 1mEMM*
             3-MAM-007/15 Moderné metódy konvexnej optimalizácie           mDRS
  Str 14 00 3h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Rozvrh bol aktualizovaný: 26.5.2018