Rozvrhy učiteľov na letný semester 2019/20

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Boďa Ján
  Pon 8 10 3h p A   1-EFM-140/17 Ekonómia (2)                        1EFM* 1MMN* 1PMA*
  Uto 8 10 2h p M-VIII 1-EFM-390/00 Makroekonómia                       3EFM*
  Str 8 10 2h s M-VI  2-EFM-119/15 Dynamická makroekonómia                  1mEMM*
  Stv 8 10 2h p M-VII 1-EFM-390/00 Makroekonómia                       3EFM*

Bokes Pavol
  Uto 9 00 1h c M-XI  2-PMS-119/15 Markovovské procesy (2)                  1mPMS 1mMAT*
  Stv 9 50 2h c M-XI  1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice             3EFM*

Çelik Candan D
  Uto 9 00 1h c M-XI  2-PMS-119/15 Markovovské procesy (2)                  1mPMS 1mMAT*

Filová Lenka
  Stv 8 10 2h c F1-248 1-PMA-751/13 Programovanie v jazyku R                  2PMA*
  Stv 9 50 2h c F1-248 2-PMS-108/19 Navrhovanie experimentov                  1mPMS
  Stv 14 50 2h p M-XI  2-PMS-221/14 Štatistické metódy v klinických skúškach          12mPMS
  Pia 9 50 2h c M-VIII 1-UMA-309/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)        3upM* 3pupM*

Fulová Terézia D
  Uto 15 40 2h c M-208 1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie                2EFM*
  Str 13 10 3h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Guba Peter
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice             3EFM*
  Uto 13 10 2h p M-125 DRS021 Asymptotické metódy                       2DRSMAT
  Uto 15 40 2h p F1-218 2-FFZa-152/15 Hydrodynamics                       2mFPE
  Str 9 50 2h p F1-328 1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM*

Halická Margaréta
  Str 13 10 3h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 11 30 2h p M-III 2-EFM-109/00 Optimálne riadenie (2)                   1mEMM*
  Stv 14 50 2h p F1-109 1-EFM-556/15 DEA modely                         2EFM* 3MMN*

Hamala Milan
  Str 13 10 3h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Harman Radoslav
  Uto 15 40 2h p A   2-PMS-116/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)            1mEMM* 2mMAT*
             2-PMS-116/19 Analýza zhlukov a klasifikácia dát             1mPMS
  Str 14 00 2h p F1-247 2-PMS-108/19 Navrhovanie experimentov                  1mPMS
  Stv 13 10 2h c F2   2-PMS-116/19 Analýza zhlukov a klasifikácia dát             1mPMS
             2-PMS-116/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)            1mEMM* 2mMAT*
  Pia 13 10 2h p M-125 3-MAM-025/10 Simulačné metódy                      1DRSMAT

Hurtiš Radoslav D
  Uto 13 10 2h c F1-328 1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM2
  Pia 9 00 2h c M-X  1-EFM-525/00 Cvičenie z algebry a geometrie (2)             1EFM1

Chladná Zuzana
  Pon 9 00 2h p F1-109 1-EFM-240/15 Podnikové financie                     2EFM*
  Pon 12 20 2h c M-VIII 1-EFM-240/15 Podnikové financie                     2EFM*
  Str 13 10 3h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Chudjak Martin D
  Stv 11 30 2h c M-208 1-EFM-360/14 Numerické metódy (prvá polovica)              3EFM*
  Stv 13 10 2h c M-208 1-EFM-360/14 Numerické metódy (druhá polovica)             3EFM*

Janková Katarína
  Uto 9 50 2h p M-XI  2-PMS-119/15 Markovovské procesy (2)                  1mPMS 1mMAT*
  Str 11 30 2h p M-IX  2-PMS-121/00 Sekvenčné metódy                      2mPMS
  Str 14 00 2h s M-IX  2-PMS-126/00 Seminár z matematickej štatistiky (2)           2mPMS
  Stv 11 30 2h p B   1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MAT***

Jašurková Tatiana D
  Pon 8 10 2h c B2-304 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov                  2pMB 2pB
  Pon 16 30 2h c B2-404 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov                  2pMB 2pB

Jurča Pavol
  Pon 16 30 2h s F1-108 2-EFM-215/17 Kvantitatívne metódy v riadení rizík            1mEMM*
  Pon 18 10 1h c F1-108 2-EFM-215/17 Kvantitatívne metódy v riadení rizík            1mEMM*

Kilianová Soňa
  Pon 8 10 2h p M-I  2-EFM-103/00 Stochastické metódy operačnej analýzy           1mEMM*
  Pon 9 50 2h p M-I  2-EFM-103/00 Stochastické metódy operačnej analýzy           1mEMM*
  Stv 8 10 2h p M-III 2-EFM-237/15 Spracovanie digitálnych signálov              2mPMS 2mEMM*
  Stv 8 10 2h p M-208 2-EFM-237/15 Spracovanie digitálnych signálov              2mPMS 2mEMM*
  Stv 9 50 2h p M-208 2-EFM-237/15 Spracovanie digitálnych signálov              2mPMS 2mEMM*
  Stv 9 50 2h p M-III 2-EFM-237/15 Spracovanie digitálnych signálov              2mPMS 2mEMM*

Kollár Martin
  Uto 14 50 2h p F1-108 1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM*
  Uto 16 30 2h c M-I  1-EFM-520/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1EFM1
  Str 14 50 2h p A   1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM*
  Str 16 30 2h c M-I  1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM1

Kollár Richard
  Pon 11 30 2h p Ch1-1 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov                  2pMB 2pB
             1-BIN-210/15 Matematika pre biológov                  2BIN*
  Pon 16 30 2h p M-201 3-MAM-005/00 Biomatematika                       2DRSMAT
  Uto 9 50 2h p M-III 1-TEF-102/19 Matematika (2) - Diferenciálny a integrálny počet     1TEF
  Uto 11 30 1h n M-V  XXXPRED032 Rezervácia                          1TEF
  Uto 12 20 2h c M-V  1-TEF-102/19 Matematika (2) - Diferenciálny a integrálny počet     1TEF
  Str 11 30 2h p M-223 1-TEF-102/19 Matematika (2) - Diferenciálny a integrálny počet     1TEF
  Stv 9 00 2h p M-201 2-MAT-121/09 Parciálne diferenciálne rovnice (2)            1mMATa*
  Stv 10 40 2h p M-201 2-MAT-121/09 Parciálne diferenciálne rovnice (2)            1mMATa*

Kossaczká Ľubica
  Uto 12 20 2h c M-XII 1-EFM-540/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)            2PMA* 2EFM*
  Str 8 10 2h c M-VII 1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM2
  Stv 9 50 2h c F2   1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA* 2EFM*
  Pia 9 00 2h c M-XI  1-EFM-520/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1EFM2

Kováč Jozef
  Str 11 30 2h k M-VIII 1-MMN-380/00 Analýza časových radov                   3MMN*
  Str 14 00 1h c M-VII 1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2EFM*
  Str 14 50 1h c M-VII 1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2EFM* 2MMN*
  Str 15 40 1h c M-VII 1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MMN*
  Stv 8 10 2h p M-X  2-PMS-102/00 Náhodné procesy (2)                    1mPMS
  Stv 8 10 2h p M-217 2-PMS-102/00 Náhodné procesy (2)                    1mPMS

Krajčovič Dušan
  Uto 13 10 2h c M-IV  1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM1
  Str 13 10 2h c M-III 1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM2
  Stv 11 30 2h p F1-109 1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM*

Leššová Lívia D
  Stv 14 00 1h c F1-247 1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MAT**
  Stv 14 50 1h c F1-247 1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2MAT**

Macková Petra D
  Str 8 10 2h c M-VIII 1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM1
  Stv 9 50 2h c M-VII 1-EFM-525/00 Cvičenie z algebry a geometrie (2)             1EFM2

Mačutek Ján
  Stv 8 10 2h p M-216 3-MAM-032/16 Vybrané partie z rozdelení pravdepodobnosti        mDRS
  Stv 11 30 2h p M-I  1-PMA-551/14 Rozdelenia pravdepodobnosti                3PMA**
  Pia 8 10 2h p M-VIII 1-UMA-309/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)        3upM* 3pupM*

Melicherčík Igor
  Uto 14 00 2h p M-201 3-MAM-003/00 Vybrané partie z finančnej matematiky           mDRS
  Uto 17 20 2h p F1-109 2-PMS-135/00 Dôchodkové poistenie a penzijné fondy           1mEMM* 12mPMS

Náther Andrej
  Pon 16 30 2h p M-XI  1-MMN-365/00 Matematická štatistika                   3MMN*
  Uto 14 50 2h p M-XI  1-MMN-365/00 Matematická štatistika                   3MMN*

Pastor Karol
  Str 14 00 2h p M-IV  1-PMA-741/00 Demografická štatistika                  2PMA*
  Str 15 40 1h c M-IV  1-PMA-741/00 Demografická štatistika                  2PMA*
  Stv 9 50 2h c M-217 1-PMA-750/00 Analýza dát na počítači                  2PMA*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS

Pekár Ján
  Str 9 50 2h p F2   1-EFM-270/15 Úvod do teórie hier                    2EFM*
             1-MMN-375/00 Teória hier                        3MMN*
  Stv 9 50 2h p M-I  2-EFM-125/00 Ekonomika informácií                    1mEMM* 2mMMN*
  Stv 11 30 2h p F1   1-EFM-570/00 Experimentálna ekonómia                  3EFM* 3MMN*
  Stv 14 50 2h p M-I  2-EFM-126/00 Priemyselná organizácia                  1mEMM* 2mMMN*

Potocký Rastislav
  Pon 9 50 2h p M-216 1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)                   3PMA*
  Str 9 50 2h p M-VII 1-PMA-220/00 Finančná matematika (2)                  2PMA*
             2-MAT-326/12 Vybrané kapitoly z finančnej matematiky          1mMATn*

Quittner Pavol
  Str 8 10 2h p M-201 2-MAT-123/15 Variačný počet                       1mMATa*
  Str 9 50 2h c M-201 2-MAT-123/15 Variačný počet                       1mMATa*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Rosa Samuel
  Uto 10 40 2h p F1-108 1-PMA-550/00 Matematická štatistika                   3PMA**
  Uto 14 00 2h c F1-109 1-EFM-380/00 Ekonometria                        1mPMS 3EFM*
  Str 9 50 2h p M-125 1-PMA-550/00 Matematická štatistika                   3PMA**
  Str 16 30 2h c M-XI  1-EFM-380/00 Ekonometria                        1mMMN*

Sekereš Stanislav
  Str 9 50 2h v I-H6  2-EFM-113/18 Databázy a analýza dát                   1mPMS 1mEMM*

Somorčík Ján
  Uto 9 00 2h p M-IX  1-PMA-730/00 Počítačová štatistika                   3MAT**
  Uto 11 30 2h p F1   1-EFM-380/00 Ekonometria                        1mPMS 3EFM* 1mMMN*
  Str 9 50 2h p F1-247 2-PMS-212/15 Neparametrická štatistika                 2mPMS 2mEMM*
  Str 12 20 2h p F1-247 2-PMS-109/15 Počítačová štatistika                   1mPMS 1mEMM*

Stehlíková Beáta
  Uto 14 00 2h p M-III 2-EFM-106/15 Finančné deriváty                     1mEMM*
  Str 11 30 2h c M-208 1-PMA-752/14 Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky    2PMA* 2EFM*
  Str 11 30 2h c M-VI  1-PMA-752/14 Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky    2PMA* 2EFM*
  Str 14 00 2h s M-208 2-EFM-155/18 Analýza sociálnych sietí                  1mEMM*
  Stv 14 50 2h c M-208 2-EFM-106/15 Finančné deriváty                     1mEMM*

Szolgayová Jana
  Pon 12 20 2h c M-II  2-EFM-147/15 Cvičenia z optimálneho riadenia              1mEMM*
  Pon 12 20 2h c M-208 2-EFM-147/15 Cvičenia z optimálneho riadenia              1mEMM*
  Str 13 10 3h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Szűcs Gábor
  Pon 11 30 2h c M-216 1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)                   3PMA*
  Uto 13 10 2h p M-216 1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve          3PMA*
  Uto 14 50 1h c M-216 1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve          3PMA*
  Str 8 10 2h s M-X  1-PMA-912/15 Bakalársky seminár                     3PMA**
  Str 12 20 2h c M-IV  1-PMA-220/00 Finančná matematika (2)                  2PMA*
             2-MAT-326/12 Vybrané kapitoly z finančnej matematiky          1mMATn*
  Stv 8 10 2h p M-XI  1-PMA-710/15 Právo a účtovníctvo poisťovní               1EFM* 1PMA*

Ševčovič Daniel
  Uto 14 00 2h p A   1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA* 2EFM*
  Str 8 10 2h p B   1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA* 2EFM*
  Str 13 10 3h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Trnovská Mária
  Pon 10 40 2h p F1-109 1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie                2EFM*
  Str 13 10 3h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Str 15 40 2h p M-III 2-EFM-117/12 Konvexná optimalizácia                   1mMAT* 1mEMM*
             3-MAM-007/15 Moderné metódy konvexnej optimalizácie           mDRS

Rozvrh bol aktualizovaný: 6.3.2020