Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2019/20

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

.KAIUcitel1 
  Uto 11 30 2h v I-H3  2-AIN-118/14 Programovanie v operačných systémoch            1mAINp
  Str 14 50 2h c I-H3  1-AIN-221/15 Databázy (1)                        2AIN3
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-221/15 Databázy (1)                        2mPMS 2AIN1 2mEMM*
  Stv 11 30 2h c F1-108 1-AIN-105/15 Efektívne algoritmy a zložitosť              3AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-221/15 Databázy (1)                        2AIN1 2AIN2

.KAIUcitel2 
  Stv 14 00 2h c I-9  2-IKVa-115/18 Introduction to Computational Intelligence        1mIKV

Beňušková Ľubica
  Str 14 50 2h p I-23  1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie                3AIN*

Berger Haladová Zuzana
  Str 11 30 2h p M-XII 2-AIN-223/15 Virtuálna a rozšírená realita               2mAINg 1mMPG

Blaho Andrej
  Pon 10 40 2h p B   1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1TEF 1AIN*
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1TEF 1AIN*
  Uto 13 10 2h p B   1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN*
  Str 9 50 2h p B   1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1TEF 1AIN*
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1TEF 1AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN*

Borovanský Peter
  Pon 9 00 2h p M-XI  1-AIN-430/15 Programovacie paradigmy                  3AIN*
  Uto 13 10 2h c F1-328 1-AIN-430/15 Programovacie paradigmy                  3AIN*
  Stv 12 20 1h n B   XXXPRED000 Rezervácia                          
  Stv 13 10 2h s B   1-AIN-472/15 Vývoj mobilných aplikácií                 3AIN*

Boža Vladimír D
  Uto 8 10 2h p F1-247 1-AIN-105/15 Efektívne algoritmy a zložitosť              3AIN*
  Stv 11 30 2h c F1-108 1-AIN-105/15 Efektívne algoritmy a zložitosť              3AIN*
  Stv 14 00 2h c F1-328 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mAINu 1mINFb 3INF* 3BIN*
  Stv 17 20 2h c F1-328 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mFBM 2mFBF

Bujňák Martin
  Pon 10 40 2h v F1-248 2-AIN-267/18 Automatická tvorba 3D kópie reálneho sveta pre hry, VR/AR 2mAINg

Cimrová Barbora
  Str 14 00 3h k I-8  2-IKVa-121/18 Introduction to Cognitive Science             1mIKV
  Stv 14 50 2h k F1-108 1-AIN-407/15 Kognitívne vedy: mozog a myseľ               FMFI 3AIN*

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 12 20 2h p M-XII 2-AIN-112/15 Pokročilé spracovanie obrazu                1mAINg 1mINF* 2mINF*
  Uto 11 30 2h p M-XI  2-AIN-268/19 Neurónové siete pre počítačové videnie           2mAINg 12mMPG
  Str 9 50 2h s F1-108 2-AIN-233/00 Aplikácie počítačového videnia               2mAIN**

Ďurikovič Roman
  Pon 12 20 2h v M-IV  2-AIN-222/00 Aplikácie počítačovej grafiky               1mMPG 2mAIN**
  Pon 16 30 2h p A   2-AIN-206/15 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych 1mINF* 1mAIN** 2mINF*
  Pon 18 10 2h v M-VII 1-MAT-570/15 Modelovacie a renderovacie techniky            3MATg 3INF* 3AIN*
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-924/15 Projektový seminár (2)                   2mAIN**

Farkaš Igor
  Pon 9 00 2h k I-9  2-IKVa-115/18 Introduction to Computational Intelligence        1mIKV
  Uto 9 50 4h k I-23  2-IKVa-236/19 Grounded Cognition                    2mIKV
  Uto 16 30 2h k I-9  2-IKVa-187/18 Cognitive Science Seminar                 1mIKV
  Stv 14 00 2h c I-9  2-IKVa-115/18 Introduction to Computational Intelligence        1mIKV

Ftáčnik Milan
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 11 30 2h p F1   1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovania obrazu      3AIN*
  Pon 16 30 2h c F1-248 1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovania obrazu      3AIN*
  Uto 11 30 2h p M-XI  2-AIN-268/19 Neurónové siete pre počítačové videnie           2mAINg 12mMPG

Gruska Damas
  Uto 14 50 4h k B   2-AIN-283/00 Tvorba kritických aplikácií                2mAINp

Guller Dušan
  Stv 15 40 4h k M-I  2-AIN-254/15 Fuzzy inferencia a expertné systémy            2mAINu 1mINFb 2mINFb

Gyárfáš František
  Pon 10 40 2h p A   1-AIN-171/10 Programovanie (3)                     2AIN*
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-AIN-171/10 Programovanie (3)                     2AIN2 2AIN3
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-171/10 Programovanie (3)                     2AIN1 2AIN2

Holas Juraj D
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie                3AIN*

Homola Martin
  Pon 9 00 2h p M-VII 1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Pon 10 40 2h p M-XI  2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie              1mAINp 1mIKV 3INF*
  Pon 18 10 2h s I-32  2-UIN-273/17 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (3)      2pmupCHIT 1muI* 2muI* 1pmupI*
             2-UIN-271/15 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (1)      2pmupCHIT 1muI* 2muI* 1pmupI*
  Uto 14 50 2h p F1-109 2-AIN-108/15 Výpočtová logika                      2mINFb 1mINFb 1mAIN**
  Str 16 30 2h s I-32  2-UIN-247/15 Webové technológie vo vyučovaní              2pmupGEIT 2muFYIN_k 3muMAFY_k 2mu* 2kM*
  Stv 8 10 2h c M-IV  2-AIN-108/15 Výpočtová logika                      1mINFb 2mINFb 1mAIN**
  Stv 9 50 2h c M-IV  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*

Jajcayová Tatiana
  Pon 14 00 2h n I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Uto 15 40 2h c M-XII 1-AIN-152/15 Lineárna algebra                      3AIN*
  Str 11 30 2h p A   1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN*
  Stv 11 30 2h c F1-247 1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN2
  Pia 9 00 2h c M-VII 1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika (anglicky)      2AIN*

Jančošek Michal
  Pon 10 40 2h v F1-248 2-AIN-267/18 Automatická tvorba 3D kópie reálneho sveta pre hry, VR/AR 2mAINg

Kľuka Ján
  Pon 9 00 2h p M-VII 1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Uto 16 30 2h c I-H3  1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky               2AIN1 2AIN2
  Uto 18 10 2h c I-H3  1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky               2INF* 2BIN*
  Stv 9 50 2h c M-IV  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Stv 14 50 2h c F1-248 1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky               2AIN3
  Stv 16 30 2h c I-H3  2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie              1mAINp 1mIKV 3INF*

Kocur Viktor D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 14 50 2h c F1-248 2-AIN-112/15 Pokročilé spracovanie obrazu                1mAINg 1mINF* 2mINF* 12mMPG
  Str 16 30 2h v F1-248 2-AIN-269/19 Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie    2mAINg

Komara Ján
  Uto 9 50 2h p B   1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN*
             1-UIN-101/15 Matematika pre učiteľov informatiky (1)          1upI*
  Uto 13 10 2h c F1-109 1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN2
  Stv 11 30 2h k M-V  1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN2
  Stv 16 30 2h c M-III 1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN3

Kovačovský Tomáš
  Pon 16 30 3h v M-IX  1-AIN-245/17 3D technológie, robotika a umelá inteligencia       3AIN*

Krajčovič Stanislav D
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-924/15 Projektový seminár (2)                   2mAIN**

Krupa Martin
  Stv 16 30 2h p F1-108 1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi                  3AIN* 1mINF* 2mINF*
  Stv 18 10 2h v I-H6  1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi                  3AIN* 1mINF* 2mINF*

Lúčan Ľubomír
  Pon 16 30 4h k M-208 1-MMN-215/00 Používateľský matematický a ekonomický softvér       2MMN*
  Uto 16 30 4h p F1-328 1-AIN-530/00 Multimédiá                         3AIN*

Lúčny Andrej
  Uto 9 50 2h c F1-248 2-AIN-264/19 OpenCV                           2mAINg
  Uto 16 30 2h v F1-248 1-AIN-303/15 Game Engines                        3AIN*

Madaras Martin
  Pon 11 30 2h p F1   1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovania obrazu      3AIN*
  Str 11 30 2h p M-XII 2-AIN-223/15 Virtuálna a rozšírená realita               2mAINg 1mMPG

Malý Michal
  Pon 16 30 3h v M-IX  1-AIN-245/17 3D technológie, robotika a umelá inteligencia       3AIN*

Marko Martin
  Str 9 50 3h p I-8  2-IKVa-111/18 Introduction to Psychology                1mIKV

Markošová Mária
  Str 14 50 2h p I-23  1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie                3AIN*
  Stv 10 40 2h k M-XI  2-AIN-181/00 Evolučné algoritmy                     2mAINu

Mihálik Andrej
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 11 30 2h c F1-108 2-AIN-206/15 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych 1mINF* 1mAIN** 2mINF*

Mráz Robert
  Stv 16 30 2h p F1-108 1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi                  3AIN* 1mINF* 2mINF*
  Stv 18 10 2h v I-H6  1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi                  3AIN* 1mINF* 2mINF*

Nagy Marek
  Uto 16 30 2h c I-H3  1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky               2AIN1 2AIN2
  Uto 18 10 2h c I-H3  1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky               2INF* 2BIN*
  Stv 11 30 2h p F1-248 2-AIN-272/15 Spracovanie digitálneho signálu              1mAINu
  Stv 14 50 2h c F1-248 1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky               2AIN3
  Stv 16 30 2h v F1-248 1-UIN-345/00 Linux                           3upI* 3pupI*
  Stv 18 10 2h c F1-248 2-AIN-272/15 Spracovanie digitálneho signálu              1mAINu

Náther Peter
  Uto 13 10 2h c M-II  1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN1
  Stv 9 50 2h c M-II  1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN1
  Stv 11 30 2h k M-I  1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN1

Ostatníková Daniela
  Pon 16 30 3h p LF   2-IKVa-123/18 Introduction to Neuroscience (Fyziologicky ustav, Sasinko 1mIKV

Petrovič Pavel
  Uto 9 50 2h p A   1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov                3AIN*
  Uto 11 30 2h s B   1-AIN-132/12 Úvod do bakalárskej práce                 3AIN*
  Str 18 10 1h k FT-LAB 1-AIN-426/11 Aplikovaný robotický seminár                2AIN*
  Pia 9 50 2h c I-H6  1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov                3AIN*
  Pia 11 30 2h c I-H6  1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov                3AIN*
  Pia 14 50 2h s FT-LAB 1-AIN-167/15 Praktický seminár robotiky                 2AIN*

Riečický Adam D
  Pon 16 30 2h c F1-248 1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovania obrazu      3AIN*
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 8 10 2h c F1-248 1-MAT-570/15 Modelovacie a renderovacie techniky            3MATg 3INF* 3AIN*
  Stv 13 10 2h k F1-248 2-AIN-223/15 Virtuálna a rozšírená realita               2mAINg 1mMPG
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-924/15 Projektový seminár (2)                   2mAIN**

Rybár Ján
  Stv 11 30 2h k F1-109 1-AIN-408/15 Kognitívne laboratórium                  FMFI 3AIN*

Šimko Alexander
  Pon 9 00 2h p M-VII 1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Str 9 50 2h p A   1-AIN-221/15 Databázy (1)                        2AIN*
             2-EFM-140/19 Databázy - SQL                       2mPMS 2mEMM*
  Str 14 50 2h c I-H3  1-AIN-221/15 Databázy (1)                        2AIN3
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-221/15 Databázy (1)                        2mPMS 2AIN1 2mEMM*
  Stv 9 50 2h c M-IV  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-221/15 Databázy (1)                        2AIN1 2AIN2

Šiška Jozef
  Pon 9 00 2h p M-VII 1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Uto 8 10 2h p M-VI  2-AIN-118/14 Programovanie v operačných systémoch            1mAINp
  Uto 11 30 2h v I-H3  2-AIN-118/14 Programovanie v operačných systémoch            1mAINp
  Stv 10 40 2h k M-X  1-AIN-311/15 Embedded Linux                       3AIN*

Šrol Jakub
  Uto 14 00 3h k I-8  2-IKVa-116/18 Empirical Research Methodology              1mIKV

Štancelová Paula D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 14 00 2h n I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*

Šuppa Marek D
  Str 13 10 2h p I-H6  2-INF-150/15 Strojové učenie                      1mAINu 1mINFb

Takáč Martin
  Str 14 00 3h k I-8  2-IKVa-121/18 Introduction to Cognitive Science             1mIKV
  Stv 9 50 4h k I-23  2-IKVa-232/19 Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representatio 2mIKV

Tuna Matúš D
  Pon 12 20 2h p I-8  2-IKVa-105/18 Fundamentals of Programming                1mIKV
  Uto 9 50 2h c I-8  2-IKVa-105/18 Fundamentals of Programming                1mIKV
  Stv 18 10 2h v I-H6  1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi                  3AIN* 1mINF* 2mINF*

Uhliarik Ivor D
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-AIN-171/10 Programovanie (3)                     2AIN2 2AIN3
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-171/10 Programovanie (3)                     2AIN1 2AIN2

Vinař Tomáš
  Uto 11 30 2h p A   2-INF-150/15 Strojové učenie                      1mAINu 1mINFb
  Uto 17 20 2h s M-VIII N-mBXX-001/15 Seminár z bioinformatiky 1                1pmB-GE 1pmC-BX 2pmB-GE 2pmC-BX
             2-AIN-505/10 Seminár z bioinformatiky (1)                2mINFb 1mINFb
             2-AIN-251/10 Seminár z bioinformatiky (3)                1mINFb 2mINFb
  Str 13 10 2h p F1-328 2-INF-150/15 Strojové učenie                      1mAINu 1mINFb
  Stv 14 00 2h c F1-328 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mAINu 1mINFb 3INF* 3BIN*
  Stv 15 40 2h p F1-328 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mAINu 2mFBF 1mFBM 1mINFb 3BMF 3INF* 3BIN*
             2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX
  Stv 17 20 2h c F1-328 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mFBM 2mFBF
  Stv 17 20 2h c M-217 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX
  Stv 17 20 2h c F1-328 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX 3BMF
  Stv 17 20 2h c M-217 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX 3BMF

Žižka Ján
  Pon 16 30 3h v M-IX  1-AIN-245/17 3D technológie, robotika a umelá inteligencia       3AIN*

Rozvrh bol aktualizovaný: 20.9.2019