Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2017/18

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Berger Haladová Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 12 20 2h c I-H6  2-AIN-223/15 Virtuálna a rozšírená realita               1mMPG 2mAINg
  Uto 9 50 2h v M-III 2-MPG-125/15 Počítačové videnie                     1mAINg
  Uto 13 10 2h c I-H3  2-MPG-125/15 Počítačové videnie                     1mAINg

Blaho Andrej
  Pon 9 50 2h p A   1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1AIN*
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1AIN*
  Uto 13 10 2h p B   1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN* 3AIN*
  Str 9 50 2h p A   1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1AIN*
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN*

Borovanský Peter
  Pon 12 20 2h p M-XII 1-AIN-430/15 Programovacie paradigmy                  3AIN*
  Str 11 30 2h c M-V  1-AIN-430/15 Programovacie paradigmy                  3AIN*
  Pia 12 20 1h n F2   XXXPRED000 blokovaný čas                        
  Pia 13 10 2h s F2   1-AIN-472/15 Vývoj mobilných aplikácií (Android aplikácia)       3AIN*

Boža Vladimír D
  Pon 9 50 2h p F1-109 1-AIN-105/15 Efektívne algoritmy a zložitosť              3AIN*
  Stv 14 00 2h c F1-328 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mAINu 1mINFb 3INF* 3BIN*

Budzáková Paula D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 11 30 2h c I-H3  2-AIN-112/15 Pokročilé spracovanie obrazu                1mAINg 1mINF*
  Stv 11 30 2h c M-XII 1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN2

Cimrová Barbora
  Str 14 00 3h k I-9  2-IKV-121/00 Úvod do kognitívnej vedy                  1mIKV

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 11 30 2h s I-9  2-AIN-233/00 Aplikácie počítačového videnia               2mAIN**
  Str 14 00 2h v M-I  2-AIN-112/15 Pokročilé spracovanie obrazu                1mAINg 1mINF* 2mINF*

Ďurikovič Roman
  Pon 8 10 2h p M-XII 2-AIN-101/15 Generický predmet informačné systémy            1mAIN
             2-AIN-129/15 Generický predmet informatika               1mAIN
             1-MAT-570/15 Modelovacie a renderovacie techniky            3MATg 3INF* 3AIN*
             2-AIN-119/15 Generický predmet matematika                1mAIN
             2-AIN-120/15 Generický predmet spracovanie vizuálnej informácie     1mAIN
  Pon 10 40 2h p M-120 2-AIN-263/00 Fotorealistické zobrazovanie                1mAINg 2mAINg
  Pon 16 30 2h p A   2-AIN-206/15 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych 1mINF* 1mAIN** 2mINF*
  Pon 18 10 2h p M-XII 2-AIN-222/00 Aplikácie počítačovej grafiky               1mMPG 2mAIN**
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-924/15 Projektový seminár (2)                   2mAIN**

Farkaš Igor
  Pon 9 00 2h k I-9  2-IKV-115/00 Úvod do výpočtovej inteligencie              1mIKV
  Pon 10 40 1h k I-9  2-IKV-115/00 Úvod do výpočtovej inteligencie              1mIKV
  Uto 9 50 4h k I-23  2-IKV-236/10 Ukotvená kognícia                     2mIKV
  Uto 16 30 2h p I-9  2-IKV-187/16 Seminár z kognitívnej vedy                 1mIKV
  Stv 11 30 2h p M-IV  1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie                1mIKV 3AIN*

Ftáčnik Milan
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 9 50 2h p M-I  1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu      3AIN*

Gáliková Silvia
  Uto 13 10 4h k I-9  2-IKV-114/00 Úvod do filozofie mysle                  1mIKV

Gergeľ Peter D
  Str 11 30 2h c M-V  1-AIN-430/15 Programovacie paradigmy                  3AIN*
  Stv 16 30 2h c I-23  1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie                1mIKV

Gruska Damas
  Uto 14 50 4h k I-23  2-AIN-283/00 Tvorba kritických aplikácií                2mAINp

Guller Dušan
  Str 13 10 4h k M-IX  2-AIN-254/15 Fuzzy inferencia a expertné systémy            2mAINu 1mINFb 2mINFb

Gyárfáš František
  Pon 10 40 2h p B   1-AIN-171/10 Programovanie (3)                     2AIN*
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-171/10 Programovanie (3)                     2AIN1 2AIN2
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-171/10 Programovanie (3)                     2AIN3

Holas Juraj D
  Pon 9 50 2h c I-H6  1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie                3AIN*
  Str 18 10 2h c I-H6  2-INF-150/15 Strojové učenie                      1mAINu 1mINFb 1mIKV
  Pia 13 10 2h s F2   1-AIN-472/15 Vývoj mobilných aplikácií (Android aplikácia)       3AIN*

Homola Martin
  Pon 8 10 2h c M-II  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Pon 12 20 2h p A   2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie              1mAINp 1mIKV 3INF*
  Uto 14 50 2h p M-V  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Str 9 50 2h p F1-109 2-AIN-108/15 Výpočtová logika                      1mAIN**

Ilčík Ľuboš
  Uto 12 20 2h k FEI  1-AIN-472/15 Vývoj mobilných aplikácií (Laboratórium Apple Authorized T 3AIN*

Jajcayová Tatiana
  Pon 14 00 2h n I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Uto 11 30 2h c M-III 1-AIN-152/15 Lineárna algebra                      3AIN*
  Str 11 30 2h p B   1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN*
  Stv 11 30 2h c M-XII 1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN2

Jariabka Ondrej
  Str 18 10 2h c I-H6  2-INF-150/15 Strojové učenie                      1mAINu 1mINFb 1mIKV

Jursa Andrej D
  Pia 9 50 2h c I-H6  1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov                3AIN*
  Pia 11 30 2h c I-H6  1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov                3AIN*

Kamhal Dezider
  Pon 9 00 2h k I-8  1-MXX-421/00 Problémy analytickej filozofie (1)             FMFI
  Pon 10 40 2h k I-8  1-MXX-423/00 Filozofia L. Wittgensteina (1)               FMFI
  Pon 12 20 2h k I-8  1-MXX-427/00 Úvod do filozofie jazyka                  FMFI
  Pon 16 30 2h p I-8  1-AIN-241/15 Filozofická sémantika I.                  2AIN*
  Uto 13 10 2h p I-8  1-AIN-312/15 Pragmatika jazyka (1)                   3AIN*

Kľuka Ján
  Pon 8 10 2h c M-II  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Uto 14 50 2h p M-V  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Uto 16 30 2h k F1-248 1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky               2AIN1 2AIN2
  Str 8 10 2h c I-H3  2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie              1mAINp 1mIKV 3INF*
  Stv 11 30 2h k F1-248 1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky               2AIN3 2INF* 2BIN*

Kocur Viktor D
  Pon 18 10 2h c F1-248 1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu      3AIN*
  Uto 14 50 2h c M-VII 1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN1

Komara Ján
  Uto 9 50 2h p A   1-UIN-101/15 Matematika pre učiteľov informatiky (1)          1upI* 1pupI*
             1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN*
  Uto 14 50 2h c M-VII 1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN1
  Stv 9 50 2h c M-VI  1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN1
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN*
  Pia 8 10 2h k M-VII 1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN1

Kovačovský Tomáš
  Stv 16 30 3h v M-IX  1-AIN-245/17 3D technológie, robotika a umelá inteligencia       3AIN*

Krupa Martin
  Stv 16 30 2h p B   1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi                  3AIN* 1mINF* 2mINF*

Kuzma Tomáš D
  Pon 10 40 1h k I-9  2-IKV-115/00 Úvod do výpočtovej inteligencie              1mIKV

Lúčan Ľubomír
  Uto 16 30 4h p M-V  1-AIN-530/00 Multimédiá                         3AIN*
  Str 16 30 2h k M-217 1-MMN-215/00 Používateľský matematický a ekonomický softvér       2MMN*
  Str 18 10 2h k M-217 1-MMN-215/00 Používateľský matematický a ekonomický softvér       2MMN*

Lúčny Andrej
  Pon 16 30 2h v I-H3  1-AIN-303/15 Game Engines                        3AIN*

Malinovská Kristína
  Str 8 10 2h c I-H3  2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie              1mAINp 1mIKV 3INF*
  Str 14 00 3h k I-9  2-IKV-121/00 Úvod do kognitívnej vedy                  1mIKV

Malý Michal
  Stv 16 30 3h v M-IX  1-AIN-245/17 3D technológie, robotika a umelá inteligencia       3AIN*

Marko Martin
  Str 9 50 3h p I-9  2-IKV-111/15 Základy psychológie                    1mIKV

Markošová Mária
  Str 10 40 2h k M-IV  2-AIN-181/00 Evolučné algoritmy                     2mIKV 2mAINu
  Str 14 50 2h c M-VII 1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN3
  Stv 11 30 2h p M-IV  1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie                1mIKV 3AIN*

Mendelová Elena
  Pia 9 50 2h k I-9  1-MXX-491/15 Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých       FMFI 2up** 1k* 2pupI*

Mihálik Andrej
  Uto 11 30 2h c M-II  2-AIN-206/15 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych 1mAINg 1mAINv 1mINF* 2mINF*
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Stv 12 20 2h c M-II  2-AIN-206/15 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych 1mAINu 1mAINp 1mAINv
  Stv 14 50 2h c M-XII 1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN3

Mráz Robert
  Stv 16 30 2h p B   1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi                  3AIN* 1mINF* 2mINF*

Nagy Marek
  Uto 8 10 2h p I-23  2-AIN-272/15 Spracovanie digitálneho signálu              1mAINu
  Uto 9 50 2h c F1-248 2-AIN-272/15 Spracovanie digitálneho signálu              1mAINu
  Uto 16 30 2h k F1-248 1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky               2AIN1 2AIN2
  Stv 11 30 2h k F1-248 1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky               2AIN3 2INF* 2BIN*
  Stv 16 30 2h v I-H6  1-UIN-345/00 Linux                           3upI* 3pupI*

Náther Peter
  Str 14 50 2h c M-VII 1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN3
  Stv 8 10 2h k M-IV  1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN3
  Stv 14 50 2h c M-XII 1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN3

Ostatníková Daniela
  Pon 15 40-18 00 p LF  2-IKV-123/00 Úvod do neurovedy (Fyziologicky ustav, Sasinkova 2)    1mIKV

Petrovič Pavel
  Pon 11 30 1h s A   1-AIN-132/12 Úvod do bakalárskej práce                 3AIN*
  Uto 9 50 2h p B   1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov                3AIN*
  Str 14 00 1h k FT-LAB 1-AIN-426/11 Aplikovaný robotický seminár                2AIN*
  Str 18 10 2h s FT-LAB 1-AIN-167/15 Praktický seminár robotiky                 2AIN*
  Pia 9 50 2h c I-H6  1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov                3AIN*
  Pia 11 30 2h c I-H6  1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov                3AIN*

Petrucha Jaroslav
  Uto 8 10 2h c M-V  1-AIN-105/15 Efektívne algoritmy a zložitosť              3AIN*

Pukancová Júlia D
  Pon 14 00 2h n I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Str 9 50 2h p F1-109 2-AIN-108/15 Výpočtová logika                      1mAIN**
  Str 15 40 2h c M-I  2-AIN-108/15 Výpočtová logika                      1mAIN**

Riečický Adam D
  Pon 18 10 2h c F1-248 1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu      3AIN*
  Uto 11 30 2h c F1-248 1-MAT-570/15 Modelovacie a renderovacie techniky            3MATg 3INF* 3AIN*
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS

Rybár Ján
  Uto 17 20 3h k I-8  3-IVI-019/15 Moderné metódy pedagogického výskumu (2)          iDRS
  Str 9 50 2h k I-8  1-AIN-408/15 Kognitívne laboratórium                  FMFI
  Stv 14 50 2h k F1-108 1-AIN-407/15 Kognitívne vedy: mozog a myseľ               FMFI
  Stv 18 10 2h s I-8  2-UXX-102/15 Kognitívna psychológia                   2muMAIN_k 1mu** 1pmupI* 1pmupM*

Šimko Alexander
  Pon 8 10 2h c M-II  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Uto 14 50 2h p M-V  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Str 9 50 2h p B   1-AIN-221/15 Databázy (1)                        2AIN*
             2-EFM-140/15 Databázy - SQL                       2mEMM*
  Str 14 50 2h c F1-248 1-AIN-221/15 Databázy (1)                        2AIN3 2mEMM*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-221/15 Databázy (1)                        2AIN1 2AIN2 2mEMM*

Šiška Jozef
  Pon 8 10 2h c M-II  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Uto 9 50 2h c I-H6  2-AIN-118/14 Programovanie v operačných systémoch            1mAINp
  Uto 14 50 2h p M-V  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Str 11 30 2h k I-23  1-AIN-311/15 Embedded Linux                       3AIN*
  Stv 9 50 2h p F1   2-AIN-118/14 Programovanie v operačných systémoch            1mAINp

Šrol Jakub
  Uto 9 00 3h k I-9  2-IKV-116/15 Metodológia empirického výskumu              1mIKV

Takáč Martin
  Stv 9 50 4h k I-23  2-IKV-232/00 Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie   2mIKV

Tomko Matúš D
  Str 14 50 2h c F1-248 1-AIN-221/15 Databázy (1)                        2AIN3 2mEMM*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-221/15 Databázy (1)                        2AIN1 2AIN2 2mEMM*

Tuna Matúš D
  Pon 11 30 1h p I-9  2-IKV-105/15 Základy programovania                   1mIKV
  Str 16 30 2h c I-8  2-IKV-105/15 Základy programovania                   1mIKV
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi                  3AIN* 1mINF* 2mINF*

Uhliarik Ivor D
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-171/10 Programovanie (3)                     2AIN1 2AIN2
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-171/10 Programovanie (3)                     2AIN3

Vinař Tomáš
  Uto 11 30 2h k B   2-INF-150/15 Strojové učenie                      1mAINu 1mINFb 1mIKV
  Uto 17 20 2h s M-VIII 2-AIN-251/10 Seminár z bioinformatiky (3)                1mINF* 2mINF*
             N-mBXX-001/15 Seminár z bioinformatiky 1                1pmB-GE 1pmC-BX 2pmB-GE 2pmC-BX
             2-AIN-505/10 Seminár z bioinformatiky (1)                1mINFb 2mINFb
  Str 18 10 2h p F1-328 2-INF-150/15 Strojové učenie                      1mAINu 1mINFb 1mIKV
  Stv 14 00 2h c F1-328 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mAINu 1mINFb 3INF* 3BIN*
  Stv 15 40 2h p F1-328 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX 1mINFb 1mAINu 3INF* 3BIN*
             1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX 1mINFb 1mAINu 3INF* 3BIN*
  Stv 17 20 2h c M-217 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX
  Stv 17 20 2h c F1-328 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX

Žižka Ján
  Stv 16 30 3h v M-IX  1-AIN-245/17 3D technológie, robotika a umelá inteligencia       3AIN*

Rozvrh bol aktualizovaný: 24.10.2017