Rozvrhy učiteľov na letný semester 2017/18

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Bašnáková Jana
  Uto 9 00 3h k I-8  2-IKV-183/00 Psycholingvistika                     1mIKV

Berger Haladová Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 13 10 2h c I-H6  2-AIN-204/10 Rozpoznávanie obrazcov                   1mAINg 1mMPG

Blaho Andrej
  Pon 10 40 2h p A   1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN*
  Uto 9 00 1h s M-I  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN3

Borovanský Peter
  Pon 9 50 2h p F1-328 2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb
  Str 9 50 2h p F2   1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Str 14 50 2h c M-II  2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*

Boža Vladimír D
  Uto 9 50 2h k I-23  2-INF-188/17 Moderné techniky strojového učenia             2mAINu 1mINFb 2mINFb 1mIKV 2mIKV
  Str 13 10 2h k M-V  2-INF-188/17 Moderné techniky strojového učenia             2mAINu 1mINFb 2mINFb 1mIKV 2mIKV
  Stv 14 50 3h k F1-248 2-INF-185/15 Integrácia dátových zdrojov                1mINFb 2mINFb 1mINFs 2BIN*

Budzáková Paula D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Str 13 10 2h c I-H3  2-MPG-246/15 Spracovanie farebného obrazu                2mAINg 2mMPG

Cimrová Barbora
  Str 14 00 4h p I-23  2-IKV-122/15 Semestrálny projekt                    1mIKV
  Stv 10 40 3h k I-8  2-IKV-137/15 Moderné metódy skúmania mozgu               1mIKV

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 14 50 2h p M-III 2-MPG-246/15 Spracovanie farebného obrazu                2mAINg 2mMPG
  Str 11 30 1h s M-II  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*

Ďurikovič Roman
  Pon 9 00 2h p M-II  2-AIN-134/14 Geometrické modelovanie v grafike             1mAINg
  Pon 18 10 2h p M-X  2-AIN-127/15 Pokročilá počítačová grafika                1mAINg
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-923/15 Projektový seminár (1)                   1mAIN**

Farkaš Igor
  Uto 11 30 2h p F1-108 2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mIKV 1mAINu 2mINFb
  Uto 16 30 2h s I-9  2-IKV-190/16 Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie      1mAINu 1mIKV 2mAINu 2mIKV iDRS
  Str 13 10 1h s I-8  DRS001 Seminár                             
  Str 14 00 3h k I-9  2-IKV-921/15 Diplomový seminár                     2mIKV

Filo Peter
  Uto 15 15-16 45 k EUBA 1-AIN-251/11 Základy podnikania a manažmentu (Obchodna fakulta EUBA, Do 3AIN*

Ftáčnik Milan
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 16 30 2h p M-X  2-AIN-204/10 Rozpoznávanie obrazcov                   1mAINg 1mMPG
  Uto 9 50 2h k M-X  1-MAT-575/00 Rozpoznávanie obrazcov a spracovanie obrazu        3MATg
  Str 12 20 1h s M-II  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*

Gál Tomáš
  Pon 16 30 3h p I-8  2-IKV-141/00 Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii         1mIKV

Gergeľ Peter D
  Uto 16 30 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN2 2AIN3
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*

Gruska Damas
  Uto 8 10 4h p A   2-AIN-109/15 Programovanie paralelných a distribuovaných systémov    2mINFp 1mINFp 1mAIN**
  Stv 13 10 4h k B   2-INF-126/00 Modely konkurentných systémov               2mINFp
             2-AIN-185/00 Formálne metódy tvorby softvéru              1mAIN**

Guller Dušan
  Pon 9 00 4h k I-9  1-AIN-670/00 Expertné systémy                      3AIN*

Gyárfáš František
  Uto 9 50 2h p M-II  2-UIN-263/15 Softvérové inžinierstvo                  2pmupGEIT 3muMAIN_k 2muI*
  Uto 12 20 2h p F2   2-AIN-133/15 Extrémne programovanie                   1mAINp 3AIN*
  Str 16 30 2h c I-H6  2-AIN-133/15 Extrémne programovanie                   1mAINp 3AIN*
  Stv 14 00 2h p M-III 1-AIN-675/00 Filozofia internetu                    3AIN*
  Pia 9 50 2h s I-23  1-AIN-611/00 Tvorivé písanie                      3AIN*

Holas Juraj D
  Uto 18 10 2h c I-H6  2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb 1mIKV
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*

Homola Martin
  Pon 16 30 2h v I-H4  2-UIN-272/15 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (2)      2mu*
             2-UIN-274/17 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (4)      2mu*
  Uto 14 50 2h c I-9  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN2
  Str 9 50 2h p F1-108 2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu

Jajcayová Tatiana
  Pon 12 20 2h p I-9  1-AIN-413/15 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia          3AIN*
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Uto 9 50 2h c I-9  1-AIN-413/15 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia (prvá polovica se 3AIN*
  Uto 9 50 2h c M-201 1-AIN-413/15 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia (druhá polovica s 3AIN*
  Uto 14 50 2h p I-23  2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**
  Stv 11 30 2h c I-9  2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**

Jursa Andrej D
  Pia 11 30 2h c I-H6  2-AIN-137/15 Umelá inteligencia                     1mAINu 1mIKV 1mINFb 2mINFb

Kľuka Ján
  Pon 11 30 2h p F2   1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN*
  Uto 13 10 2h c F1-328 1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN1
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN1

Kocur Viktor D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN1

Komara Ján
  Pon 9 50 3h k I-H6  2-AIN-285/17 Symbolické programovanie a LISP              2mAINp 1mINFb 2mINFb
  Pon 16 30 2h c I-9  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza (druhá polovica semes 1AIN2
  Uto 9 50 2h c I-9  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza (druhá polovica semes 1AIN3
  Str 16 30 2h c I-9  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza (druhá polovica semes 1AIN1

Kuzma Tomáš D
  Pon 16 30 4h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN2
  Uto 18 10 2h c I-H6  2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb 1mIKV

Lipovský Mário
  Stv 10 40 2h c I-23  2-AIN-205/15 Algoritmické riešenie ťažkých problémov          1mAIN**

Lúčan Ľubomír
  Str 18 10 1h p A   1-AIN-232/17 Ročníkový projekt (1)                   1AIN*
             1-AIN-262/17 Ročníkový projekt (2)                   2AIN*
  Stv 16 30 4h k M-II  2-MMN-207/00 Multimédiá pre manažment                  2mMMN*
             2-MPG-168/14 Multimédiá a spracovanie zvuku               1mMPG

Lúčny Andrej
  Pon 8 10 2h p M-IV  2-IKV-164/15 Multiagentové systémy                   2mIKV
             2-AIN-246/15 Multiagentové systémy                   1mAINu
  Pon 9 50 2h p I-H3  2-IKV-164/15 Multiagentové systémy                   2mIKV
             2-AIN-246/15 Multiagentové systémy                   1mAINu

Malinovská Kristína
  Str 13 10 1h s I-8  DRS001 Seminár                             
  Str 14 00 4h p I-23  2-IKV-122/15 Semestrálny projekt                    1mIKV
  Stv 14 00 2h p I-8  2-IKV-136/15 Výpočtová kognitívna neuroveda               1mIKV

Marko Martin
  Str 9 00 4h k I-9  2-IKV-113/00 Kognitívna psychológia                   1mIKV

Markošová Mária
  Pon 12 20 2h p F1-109 2-AIN-137/15 Umelá inteligencia                     1mAINu 1mIKV 1mINFb 2mINFb

Mihálik Andrej
  Pon 11 30 2h p M-X  2-AIN-128/15 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU          1mAINg
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 11 30 2h c I-H3  2-AIN-134/14 Geometrické modelovanie v grafike             1mAINg
  Str 14 50 2h c I-H3  2-AIN-128/15 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU          1mAINg

Nagy Marek
  Uto 16 30 2h k F1-248 1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1AIN2 1AIN3
  Uto 18 10 2h k I-H3  1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1AIN1 1INF**
  Stv 9 50 2h p F1-109 1-AIN-244/15 Webové aplikácie (2)                    2AIN*
  Stv 16 30 2h c I-H6  1-AIN-244/15 Webové aplikácie (2)                    2AIN*

Náther Peter
  Uto 9 50 4h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN3
  Uto 9 50 2h c I-9  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza (druhá polovica semes 1AIN3
  Stv 11 30 2h c I-9  2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**

Petrovič Pavel
  Pon 12 20 2h p I-23  2-AIN-235/15 Algoritmy umelej inteligencie v robotike          2mAIN**
  Pon 16 30 4h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN2
  Uto 8 10 1h s M-I  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*
  Uto 9 50 4h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN3
  Str 8 10 2h k F1-248 2-AIN-131/14 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)          1mAINp
  Str 11 30 2h c FT-LAB 2-AIN-235/15 Algoritmy umelej inteligencie v robotike          2mAIN**
  Str 17 20 2h s FT-LAB 2-IKV-167/00 Praktický seminár robotiky                 1mIKV
  Str 19 00 1h k FT-LAB 1-AIN-426/11 Aplikovaný robotický seminár                2AIN*
  Stv 9 50 2h k F1-248 2-AIN-131/14 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)          1mAINp
  Pia 12 20 4h c I-9  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN1

Pukancová Júlia D
  Uto 14 50 2h c F1-328 1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN3
  Str 9 50 2h p F1-108 2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
  Str 14 50 2h c M-XI  2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu

Riečický Adam D
  Pon 16 30 2h c F1-248 2-AIN-127/15 Pokročilá počítačová grafika                1mAINg
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-923/15 Projektový seminár (1)                   1mAIN**
  Pia 12 20 4h c I-9  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN1

Rybár Ján
  Uto 14 00 3h k I-8  3-IVI-011/15 Moderné metódy pedagogického výskumu (1)          iDRS
  Str 14 00 3h k I-9  2-IKV-921/15 Diplomový seminár                     2mIKV
  Stv 14 50 2h p F1-108 1-AIN-406/15 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia             FMFI

Sarto-Jackson Isabella
  Str 16 30 1h k I-8  2-IKV-191/17 Kognitívna biológia                    2mIKV
  Str 17 20 3h k I-8  2-IKV-191/17 Kognitívna biológia                    1mIKV 2mIKV

Šimko Alexander
  Str 11 30 2h p F2   1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*

Šiška Jozef
  Uto 16 30 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN2 2AIN3

Takáč Martin
  Str 9 50 2h k I-8  2-AIN-145/10 Kvalitatívne modelovanie a simulácia            2mAINu 2mIKV
  Pia 8 10 3h s I-9  2-UXX-150/00 Seminár z komunikácie                   2mIKV 2pUIN 3muMAIN_k 2mu*

Tomko Matúš D
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*

Tuna Matúš D
  Stv 15 40 2h c I-8  2-IKV-136/15 Výpočtová kognitívna neuroveda               1mIKV

Uhliarik Ivor D
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Pia 8 10 2h p M-II  2-IKV-189/16 Spracovanie prirodzeného jazyka              1mIKV 2mIKV 1mINFb 2mINFb
  Pia 9 50 2h c F1-248 2-IKV-189/16 Spracovanie prirodzeného jazyka              1mIKV 2mIKV 1mINFb 2mINFb

Vaško Jozef
  Pia 9 50 3h k FABLAB 1-AIN-316/16 Digitálne technológie výroby                2AIN* 3AIN*

Vinař Tomáš
  Uto 17 20 2h s M-X  N-mBXX-002/15 Seminár z bioinformatiky 2                1pmC-BX 2pmC-BX 1pmB-GE 2pmB-GE
             2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)                1mINFb 2mINFb
             2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)                2mINFb 1mINFb
  Str 11 30 2h p M-VII 2-AIN-205/15 Algoritmické riešenie ťažkých problémov          1mAIN**
  Stv 12 20 2h c M-217 2-INF-269/15 Genomika                          1mINFb 2mINFb
  Stv 14 50 3h k F1-248 2-INF-185/15 Integrácia dátových zdrojov                1mINFb 2mINFb 1mINFs 2BIN*
  Pia 14 00 2h s M-217 1-BIN-105/15 Výzvy súčasnej bioinformatiky               1BIN*

Rozvrh bol aktualizovaný: 26.5.2018