Rozvrhy učiteľov na letný semester 2019/20

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Bánovský Juraj
  Stv 9 50 3h k I-9  2-IKVa-184/19 Social Cognition                     1mIKV

Batmendijn Eduard
  Uto 13 10 2h c M-112 2-AIN-205/15 Algoritmické riešenie ťažkých problémov          1mAIN**

Beňušková Ľubica
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Stv 14 00 2h p I-8  2-IKVa-136/18 Computational Cognitive Neuroscience           1mIKV
  Stv 15 40 2h s I-8  2-IKVa-136/18 Computational Cognitive Neuroscience           1mIKV

Berger Haladová Zuzana
  Uto 9 50 2h p I-9  2-AIN-147/19 Počítačové videnie                     1mAINg

Blaho Andrej
  Pon 10 40 2h p B   1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1TEF 1AIN*
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1TEF 1AIN*
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1TEF 1AIN*
  Uto 9 50 1h s M-V  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*

Bodišová Martina
  Uto 9 50 2h c M-XII 2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb 2mINFb

Borovanský Peter
  Pon 12 20 2h p M-XII 2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb 2mINFb
  Uto 9 50 2h c M-XII 2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb 2mINFb
  Str 9 50 2h p A   1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*

Boža Vladimír D
  Uto 11 30 2h p F1-247 2-INF-188/17 Moderné techniky strojového učenia             2mAINu 1mINFb 2mINFb
  Stv 9 50 2h c M-X  2-INF-188/17 Moderné techniky strojového učenia             2mAINu 2mINFb 1mINFb
  Stv 15 40 3h p M-217 2-INF-185/15 Integrácia dátových zdrojov                1mINFb 2BIN*

Cimrová Barbora
  Uto 13 10 4h l I-8  2-IKVa-122/18 Semester Project                     1mIKV
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Str 14 00 3h k I-8  2-IKVa-137/18 Modern Methods in Brain Research             1mIKV

Černeková Zuzana
  Pon 10 40 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 10 40 1h s M-VI  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*

Ďurikovič Roman
  Pon 9 50 2h p M-XI  2-AIN-134/14 Geometrické modelovanie v grafike             1mAINg
  Uto 8 10 2h s I-KAI 3-INF-601/15 Seminár pracoviska                     iDRS
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 13 10 2h k I-KAI 3-INF-002/15 Teória a metodológia informatiky              iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-923/15 Projektový seminár (1)                   1mAIN**
  Pia 9 50 2h k I-KAI 3-INF-402/15 Vedecká činnosť II                     iDRS
             3-INF-403/15 Vedecká činnosť III                    iDRS
             3-INF-401/15 Vedecká činnosť I                     iDRS

Farkaš Igor
  Uto 14 50 2h p M-X  2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb
  Uto 16 30 2h s I-23  2-IKV-190/16 Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie      1mIKV 2mIKV iDRS
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Str 14 00 3h k I-9  2-IKVa-921/18 Diploma Thesis Seminar                  2mIKV

Filo Peter
  Pon 13 30-15 00 k EUBA 1-AIN-251/11 Základy podnikania a manažmentu (Obchodna fakulta EUBA, Do 3AIN*
  Pon 15 15-16 45 k EUBA 1-AIN-251/11 Základy podnikania a manažmentu (Obchodna fakulta EUBA, Do 3AIN*

Ftáčnik Milan
  Pon 10 40 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 16 30 2h p M-II  2-AIN-204/10 Rozpoznávanie obrazcov                   1mMPG 1mAINg
  Uto 9 50 1h s M-VI  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*

Gál Tomáš
  Uto 9 00 3h k I-8  2-IKVa-141/18 Current Trends in Cognitive Psychology          1mIKV
  Str 16 30 3h s I-23  2-IKVa-192/19 Science, Technology and Humanity: Opportunities and Risks 1mIKV FMFI

Gáliková Silvia
  Pon 9 50 3h k I-8  2-IKVa-114/18 Introduction to Philosophy of Mind            1mIKV

Gruska Damas
  Str 14 50 4h k B   2-INF-126/00 Modely konkurentných systémov               2mINFp
             2-AIN-185/00 Formálne metódy tvorby softvéru              1mAIN**
  Stv 13 10 4h p B   2-AIN-109/15 Programovanie paralelných a distribuovaných systémov    2mINFp 1mINFp 1mAIN**

Gyárfáš František
  Pon 10 40 2h p A   2-AIN-133/15 Extrémne programovanie                   1mAINp 3AIN*
  Uto 14 50 2h c I-H6  2-AIN-133/15 Extrémne programovanie                   1mAINp 3AIN*
  Str 11 30 2h p F1-108 1-AIN-675/00 Filozofia internetu                    3AIN*
  Pia 9 50 2h s I-23  1-AIN-611/00 Tvorivé písanie                      3AIN*

Hamerlik Endre D
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN1 2AIN3 3AIN*
  Stv 16 30 2h c I-H6  2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb

Holas Juraj D
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 16 30 2h c I-H6  2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb

Homola Martin
  Pon 10 40 2h p M-X  2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
  Uto 16 30 2h c I-9  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN2 3AIN*
  Str 9 50 2h c M-X  2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
  Stv 9 50 2h v I-32  2-UIN-272/15 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (2)      1muI*
             2-UIN-274/17 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (4)      2muI* 2pmupI*

Jajcayová Tatiana
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Uto 11 30 2h p I-23  2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**
  Str 13 10 2h c M-VI  2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**
  Stv 8 10 2h p I-9  1-AIN-413/18 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia          2AIN*
  Stv 11 30 2h c M-VII 1-AIN-413/18 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia          2AIN*

Kľuka Ján
  Pon 12 20 2h p A   1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN*
  Uto 14 50 2h c I-9  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN3
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN1 2AIN3 3AIN*

Kocur Viktor D
  Pon 10 40 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 18 10 2h c F1-248 2-AIN-204/10 Rozpoznávanie obrazcov                   1mAINg 1mMPG
  Uto 14 50 2h c F1-248 2-AIN-147/19 Počítačové videnie                     1mAINg

Komara Ján
  Uto 8 10 2h p M-IV  1-AIN-470/15 Špecifikácia a verifikácia programov            3AIN* 1mINF* 2mINF*
  Uto 11 30 2h c I-H6  1-AIN-470/15 Špecifikácia a verifikácia programov            3AIN*
  Str 9 00 1h l I-9  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN3
  Str 11 30 1h l I-9  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN2
  Str 12 20 1h l I-9  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN1

Krajčovič Stanislav D
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-923/15 Projektový seminár (1)                   1mAIN**

Lúčan Ľubomír
  Uto 16 30 4h k M-IV  2-MMN-207/00 Multimédiá pre manažment                  2mMMN*
  Str 18 10 1h p B   1-AIN-232/17 Ročníkový projekt (1) (prvy tyzden)            1AIN*
             1-AIN-262/17 Ročníkový projekt (2) (prvý týždeň)            2AIN*

Lúčny Andrej
  Pon 16 30 3h k M-217 2-IKVa-138/18 Introduction to Robotics                 1mIKV
  Uto 16 30 4h k I-H3  2-AIN-246/15 Multiagentové systémy                   1mAINu

Malinovská Kristína
  Uto 13 10 4h l I-8  2-IKVa-122/18 Semester Project                     1mIKV
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*

Marko Martin
  Str 9 00 4h k I-8  2-IKVa-113/18 Cognitive Psychology                   1mIKV

Markošová Mária
  Pon 12 20 2h p M-X  2-AIN-137/15 Umelá inteligencia                     1mAINu 1mIKV 1mINFb

Mihálik Andrej
  Pon 12 20 2h p M-XI  2-AIN-128/15 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU          1mAINg
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 16 30 2h c F1-248 2-AIN-134/14 Geometrické modelovanie v grafike             1mAINg
  Str 18 10 2h c I-H3  2-AIN-128/15 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU          1mAINg

Nagy Marek
  Uto 16 30 2h c I-H6  1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1AIN*
  Uto 18 10 2h c I-H6  1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1INF**
  Stv 16 30 4h k I-H3  1-AIN-244/15 Webové aplikácie (2)                    2AIN*

Náther Peter
  Str 13 10 2h c M-VI  2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**
  Stv 8 10 2h c I-H3  2-AIN-137/15 Umelá inteligencia                     1mAINu 1mIKV 1mINFb
  Stv 11 30 2h c M-VII 1-AIN-413/18 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia          2AIN*

Novruzov Umud D
  Pon 16 30 4h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie ((prvá polovi 1AIN2
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 13 10 4h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN1
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-923/15 Projektový seminár (1)                   1mAIN**

Petrovič Pavel
  Pon 8 10 2h s FT-LAB 2-IKV-167/00 Praktický seminár robotiky                 1mIKV
  Pon 16 30 4h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie ((prvá polovi 1AIN2
  Uto 8 10 2h c F1-248 2-AIN-131/14 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)          1mAINp
  Uto 10 40 1h s I-23  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*
  Str 13 10 4h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN1
  Str 18 10 2h c I-H6  2-AIN-131/14 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)          1mAINp
  Stv 8 10 2h p I-8  2-AIN-235/15 Algoritmy umelej inteligencie v robotike          2mAIN**
  Stv 11 30 2h c I-8  2-AIN-235/15 Algoritmy umelej inteligencie v robotike          2mAIN**
  Pia 9 00 1h k FT-LAB 1-AIN-426/11 Aplikovaný robotický seminár                2AIN*
  Pia 12 20 4h c I-9  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie ((prvá polovi 1AIN3

Poslon Xenia-Daniela
  Str 14 00 3h k I-9  2-IKVa-921/18 Diploma Thesis Seminar                  2mIKV

Pukancová Júlia
  Pon 10 40 2h p M-X  2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
  Uto 13 10 2h c I-9  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN1
  Str 9 50 2h c M-X  2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu

Riečický Adam D
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 12 20 4h c I-9  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie ((prvá polovi 1AIN3

Rybár Ján
  Stv 14 50 2h p F1-108 1-AIN-406/15 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia             FMFI 3AIN*

Šimko Alexander
  Uto 9 50 2h p F1-247 2-AIN-253/15 Logické programovanie ASP                 2mAINu 1mINFb 2mINFb
  Uto 14 00 2h c M-I  2-AIN-253/15 Logické programovanie ASP                 2mAINu 1mINFb 2mINFb
  Str 11 30 2h p A   1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN1 3AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN2 2AIN3

Šiška Jozef
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN1 2AIN3 3AIN*
  Str 16 30 2h c F1-248 1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN2

Štancelová Paula D
  Pon 10 40 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*

Šuppa Marek D
  Str 9 50 2h p I-23  2-IKV-189/16 Spracovanie prirodzeného jazyka              1mIKV 2mIKV 1mINFb 2mINFb
  Str 11 30 2h c I-H6  2-IKV-189/16 Spracovanie prirodzeného jazyka              1mIKV 2mIKV 1mINFb 2mINFb

Takáč Martin
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Str 16 30 3h s I-23  2-IKVa-192/19 Science, Technology and Humanity: Opportunities and Risks 1mIKV FMFI
  Pia 9 00 2h p I-9  1-UXX-231/18 Pedagogická komunikácia                  2upMAIN 2upMADG 2upMATV 2kM*
  Pia 10 40 2h p I-9  1-UXX-231/18 Pedagogická komunikácia                  2pUIN 2upF*
             3-IVI-032/19 Pedagogická komunikácia                  fDRS mDRS iDRS

Tomko Matúš D
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN1 3AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN2 2AIN3

Tuna Matúš D
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           

Vaško Jozef
  Stv 9 50 3h k FABLAB 1-AIN-316/16 Digitálne technológie výroby                2AIN* 3AIN*

Vinař Tomáš
  Pon 9 50 2h p Ch1-222 2-INF-269/15 Genomika                         1mINFb 2mINFb
              N-mCBI-119/15 Genomika                         1pmC-BX 1pMB 1pmB-GE
  Uto 13 10 2h c M-217 2-INF-269/15 Genomika                          2mINFb
  Uto 17 20 2h v M-X  2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)                1mINFb 2mINFb
             2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)                1mINFb 2mINFb
             N-mBXX-002/15 Seminár z bioinformatiky 2                1pmC-BX 1pmB-GE
  Str 8 10 2h p M-IV  2-AIN-205/15 Algoritmické riešenie ťažkých problémov          1mAIN**
  Stv 15 40 3h p M-217 2-INF-185/15 Integrácia dátových zdrojov                1mINFb 2BIN*
  Pia 13 10 2h s M-VIII 1-BIN-105/15 Výzvy súčasnej bioinformatiky               1BIN*

Rozvrh bol aktualizovaný: 24.3.2020