Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2017/18

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Balko Ľudovít
  Uto 8 10 2h p B   1-MAT-551/10 Geometria pre grafikov (1)                 3MATg 1mINFt 1mINFp 3INF* 3AIN*
             1-UDG-341/15 Úvod do diferenciálnej geometrie              3upMADG
  Str 14 50 2h c M-217 2-MPG-125/15 Počítačové videnie                     1mMPG
  Stv 8 10 2h p M-126 2-MPG-125/15 Počítačové videnie                     1mMPG
  Stv 13 10 2h p B   1-MAT-551/10 Geometria pre grafikov (1)                 3MATg 1mINFp 1mINFt 3INF* 3AIN*
             1-UDG-341/15 Úvod do diferenciálnej geometrie              3upMADG

Bátorová Martina
  Uto 10 40 3h k M-V  2-UMA-207/15 Elementárna teória kvadratických útvarov          1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 14 00 2h s M-oG  1-UXX-237/15 Digitálne technológie (4)                 3upMADG
  Str 8 10 2h p M-X  2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)                   1mMPG
  Stv 13 10 2h c M-XI  2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)              1mMPG

Bohdal Róbert
  Str 9 50 2h p M-120 2-MPG-211/15 Procedurálne modelovanie                  2mMPG
  Str 13 10 2h v M-X  2-MPG-145/15 Architektúra grafických zariadení pre PC          1mMPG
  Stv 9 50 3h k M-217 1-UDG-129/15 Úvod do tvorby grafických aplikácií            1upMADG
  Pia 8 10 2h p I-H3  1-MAT-760/15 Profesionálny grafický softvér (1)             3MAT*
             2-UDG-266/15 Úvod do počítačovej grafiky                2muMADG
  Pia 9 50 2h c I-H3  1-MAT-760/15 Profesionálny grafický softvér (1)             3MAT*
             2-UDG-266/15 Úvod do počítačovej grafiky                2muMADG

Bosáková Adriana D
  Str 8 10 2h c M-217 2-MPG-201/15 Počítačová grafika (3) (každý druhý týždeň)        2mMPG
  Stv 14 50 2h c I-H3  2-MMN-132/00 Počítačová grafika (1)                   1mMMN*

Božek Miloš
  Uto 9 50 3h p M-XI  2-MPG-108/15 Diferenciálna geometria                  1mMPG

Činčura Juraj
  Pon 8 10 2h p M-I  1-UMA-112/15 Lineárna algebra                      1upM* 1pupM*
  Pon 11 30 2h p M-oATC 2-MAT-211/15 Všeobecná topológia                    1mMATs*
  Uto 14 50 2h c M-IX  1-UMA-112/15 Lineárna algebra                      1upM*
  Uto 16 30 2h c M-IX  1-UMA-112/15 Lineárna algebra                      1pupM*
  Stv 9 50 2h p M-126 2-MAT-617/09 Teória kategórií (1)                    2mMATs*
  Stv 13 10 2h p M-oATC 2-MAT-211/15 Všeobecná topológia                    1mMATs*

Dillingerová Monika
  Uto 14 00 2h s M-115 2-UMA-151/15 Didaktika vyučovania matematiky v digitálnom prostredí   1pmupM*
  Uto 15 40 2h s M-112 2-UXX-937/10 Seminár k diplomovej práci z matematiky          2muM* 2pmupM*
  Stv 8 10 2h s M-112 1-UXX-918/17 Seminár k bakalárskej práci z matematiky (1) (začína od 3. 3upM* 3pupM*
  Stv 14 00 2h s M-115 2-UMA-151/15 Didaktika vyučovania matematiky v digitálnom prostredí   1muM*
  Stv 15 40 3h s B2-304 2-UMA-114/15 Nové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen matematiky  2muM* 2pmupM*
  Pia 8 10 2h c M-XI  1-UMA-101/15 Matematická analýza (1)                  2pupM*

Ferko Andrej
  Pon 9 00 2h p M-VI  2-AIN-223/15 Virtuálna a rozšírená realita               1mMPG 2mAINg
  Pon 10 40 2h p M-VI  2-MMN-132/00 Počítačová grafika (1)                   1mMMN*
  Uto 8 10 2h p M-XII 2-MPG-201/15 Počítačová grafika (3)                   2mMPG
  Uto 11 30 2h s M-115 2-MPG-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mMPG
  Stv 14 50 2h p B   1-MAT-560/00 Webovská grafika                      3MATg 3INF* 3AIN*
  Pia 9 50 2h s M-120 2-MPG-161/12 Seminár z numerickej geometrie (1)             1mMPG

Fraasová Jana D
  Stv 15 40 3h s B2-446 2-UMA-259/15 Didaktika matematiky v praxi (1)              2muM* 2pmupM*

Guričan Jaroslav
  Pon 8 10 2h p M-126 2-MAT-213/09 Vybrané kapitoly z algebry (1)               1mMATs*
  Uto 8 10 2h p M-126 2-MAT-232/09 Počítačová algebra (1)                   2mMATs*
  Uto 11 30 2h p F1-109 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT**
  Str 14 50 2h p F1-109 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT**

Chalmovianska Jana
  Str 8 10 2h p M-IV  1-MMN-560/00 Lineárna algebra a geometria (3)              2MMN*
  Str 9 50 1h c M-IV  1-MMN-560/00 Lineárna algebra a geometria (3)              2MMN*
  Stv 9 00 3h p M-XII 2-UDG-101/15 Algebraická geometria                   1muMADG

Chalmovianský Pavel
  Pon 9 50 2h s M-oG  DRS001 Seminár                             mDRS
  Uto 9 50 2h p M-XII 2-MPG-203/00 Výpočtová geometria                    2mMPG
  Uto 11 30 2h p M-oG  2-MPG-216/10 Modelovanie kriviek a plôch (3)              2mMPG
  Str 9 50 2h p M-X  2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)              1mMPG
  Str 11 30 2h p M-XII 2-MPG-203/00 Výpočtová geometria                    2mMPG
  Pia 9 50 2h s M-oG  2-MPG-165/12 Seminár z algebraickej geometrie (1)            1mMPG 1DRSMAT

Jajcay Róbert
  Str 11 30 2h p M-126 2-MAT-224/09 Lineárne kódovanie                     2mMATs*
  Stv 8 10 2h p F1-108 2-MAT-231/09 Vybrané kapitoly z kryptológie               2mMATs*
  Pia 8 10 2h p F1-328 1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)              1MMN*
             1-AIN-152/15 Lineárna algebra                      3AIN*
  Pia 12 20 4h s M-XI  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Katriňák Tibor
  Uto 14 50 2h s M-126 2-MAT-212/09 Univerzálne algebry a zväzy (1)              1mMATs*
  Str 13 10 2h v M-126 2-MAT-618/09 Univerzálne algebry a zväzy (3)              2mMATs*

Korbaš Július
  Uto 11 30 2h p F1-109 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT**
  Str 14 50 2h p F1-109 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT**
  Stv 13 10 2h p M-X  2-MAT-214/09 Diferenciálna topológia                  1mMATs*
  Pia 13 10 2h s M-X  2-MAT-620/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (1)   2mMATs* mDRS

Koronci Babinská Martina
  Str 8 10 2h c M-VIII 1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)              1MMN*
  Stv 9 50 2h p M-112 2-IKV-102/15 Matematika                         1mIKV
  Stv 14 50 2h c M-V  2-IKV-102/15 Matematika                         1mIKV

Kudličková Soňa
  Pon 9 00 2h p M-120 2-UDG-111/15 Didaktika deskriptívnej geometrie (1)           1muMADG 2muMADG_k
  Pon 11 30 2h p M-oG  2-UDG-145/12 Počítačová geometria (1)                  2muMADG
  Uto 8 10 3h p M-120 1-UDG-112/15 Zobrazovacie metódy (1)                  1upMADG
  Uto 11 30 2h s M-XII 2-UXX-931/10 Seminár k diplomovej práci z deskriptívnej geometrie    2muMADG
  Str 8 10 2h c M-120 1-UDG-112/15 Zobrazovacie metódy (1)                  1upMADG
  Str 11 30 2h p M-oG  2-UDG-145/12 Počítačová geometria (1)                  2muMADG

Macko Tibor
  Stv 13 10 2h p M-X  2-MAT-214/09 Diferenciálna topológia                  1mMATs*

Mačaj Martin
  Pon 12 20 2h p M-VI  1-MAT-220/00 Algebra (1)                        2MAT*
  Uto 13 10 2h p M-126 2-MAT-215/12 Teória polí (1)                      1mMATs*
  Str 9 50 2h v F1   1-MAT-755/15 Teória grafov                       2MAT*
  Stv 14 50 1h c M-IX  1-MAT-220/00 Algebra (1)                        2MAT*
  Stv 15 40 1h c M-IX  1-MAT-735/11 Cvičenie z algebry (1)                   2MAT*
  Stv 16 30 1h c M-X  1-MAT-755/15 Teória grafov                       2MAT*
  Pia 12 20 4h s M-XI  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Makovník Marcel D
  Pon 12 20 2h c I-H3  1-MAT-560/00 Webovská grafika                      3MATg 3INF* 3AIN*
  Uto 8 10 2h c M-X  2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)                   1mMPG

Niepel Martin
  Uto 11 30 2h p F1   1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1EFM*
  Uto 15 40 1h c M-XI  1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)                  1MAT**
  Str 8 10 2h p F1-109 1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)                  1MAT**
  Stv 11 30 2h p F2   1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1EFM*
  Stv 14 50 2h v M-oATC 2-MAT-619/09 Vybrané kapitoly z teórie funkcií komplexnej premennej   2mMAT
  Pia 13 10 2h s M-X  2-MAT-620/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (1)   2mMATs* mDRS

Polednová Marianna
  Uto 9 50 2h c M-oG  1-UDG-322/15 Aplikácie deskriptívnej geometrie             3upMADG
  Uto 13 10 2h p Ch1-2 1-UMA-220/15 Geometria (2)                       2upM* 2pupM*
  Pia 8 10 2h c M-XII 1-UMA-220/15 Geometria (2)                       2upM*
  Pia 9 50 2h c M-XI  1-UMA-220/15 Geometria (2)                       2pupM*
  Pia 12 20 3h p M-120 2-UMA-162/15 Neeuklidovské geometrie                  2muM* 2pmupM*

Rusin Tomáš
  Pon 11 30 2h c M-XI  1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)                  1OZE 1FYZ*
  Uto 14 50 2h c M-120 1-UDG-239/15 Projektívna geometria (2)                 2upMADG
  Stv 8 10 2h c F1-328 1-MMN-515/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1)        1MMN*
  Stv 11 30 2h c M-X  1-MMN-515/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1)        1MMN*

Slavíčková Mária
  Pon 10 40 2h s M-112 2-UMA-257/15 Metódy riešenia matematických úloh (1)           3muMAIN_k 1muM* 1pmupM*
  Pon 12 20 3h s B1-305 2-UMA-104/15 Úvod do didaktiky matematiky                1muM* 2kM* 1pmupM*
  Str 14 00 2h p M-II  2-UXX-123/15 Metodológia pedagogického výskumu (1)           1pUIN 2muMAIN_k 1mu**
  Str 16 30 2h c M-VIII 1-INF-110/00 Matematická analýza (1)                  1INF**
  Stv 15 40 2h p B2-404 1-UMA-101/15 Matematická analýza (1)                  2upM* 2pupM*

Sleziak Martin
  Pon 8 10 2h p F1-328 1-INF-115/00 Algebra (1)                        1INF* 2BIN*
  Pon 10 40 2h v M-VII 1-MAT-191/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1)        1MAT**
  Uto 14 00 2h c M-XI  1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT**
  Stv 9 50 2h c M-IV  1-INF-115/00 Algebra (1)                        1INF* 2BIN*
  Pia 9 50 2h v M-126 2-MAT-603/09 Seminár z teórie čísel (1)                 1mMATs*
  Pia 11 30 2h p M-II  1-MAT-470/00 Teória čísel                        3MATs

Solčan Štefan
  Pon 16 30 3h p M-120 2-UDG-261/15 Vybrané kapitoly z projektívnej geometrie         1muMADG 2muMADG
  Uto 11 30 2h p M-120 1-UDG-322/15 Aplikácie deskriptívnej geometrie             3upMADG
  Uto 15 40 2h s M-oG  1-UXX-939/17 Seminár k bakalárskej práci z deskriptívnej geometrie (1) 3upMADG
  Str 9 00 3h p M-oG  2-UDG-104/15 Plochy technickej praxe (1)                1muMADG
  Stv 8 10 2h c M-120 1-UDG-212/15 Zobrazovacie metódy (3)                  2upMADG 2muMADG_k
  Stv 9 50 2h p M-120 1-UDG-239/15 Projektívna geometria (2)                 2upMADG

Tomanová Jana
  Pon 11 30 2h p M-I  1-UMA-124/15 Kombinatorika                       1upM* 1pupM*
  Uto 14 50 2h p M-VIII 1-MMN-220/15 Diskrétna matematika                    2MMN*
  Uto 16 30 1h c M-VIII 1-MMN-220/15 Diskrétna matematika                    2MMN*
  Str 9 00 2h c B1-307 1-UMA-124/15 Kombinatorika                       1pupM*
  Stv 14 50 2h p M-126 1-MAT-460/00 Teória grafov                       3MATs
  Pia 9 50 2h c M-VII 1-UMA-124/15 Kombinatorika                       1upM*

Uher Matej D
  Pia 9 50 2h c M-XII 1-UMA-101/15 Matematická analýza (1)                  2upM*

Uherčíková Viera
  Stv 14 00 2h p M-112 2-UMA-251/00 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (1)       3muMAIN_k 2muM* 2pmupM*

Vankúš Peter
  Pon 12 20 2h p B1-320 N-bXDI-011/15 Podporné prírodovedné predmety – Matematika        1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupCHFY 1pupI*
  Pon 14 00 1h c B1-320 N-bXDI-011/15 Podporné prírodovedné predmety – Matematika        1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupCHFY 1pupI*
  Uto 17 20 2h s B2-404 2-UMA-231/10 Matematické súťaže a semináre               2muMADG_k 3muMAIN_k 1muMATV 1muMAFY 2muM* 2pmupM*
  Str 9 50 2h c M-VI  1-MMN-111/15 Matematická analýza (1)                  1MMN*
  Stv 17 20 2h s B2-404 1-UMA-113/15 Seminár zo školskej matematiky (1)             1muMADG_k 1muMAFY_k 2upM* 2pupM*
  Pia 9 50 1h c M-X  1-UMA-211/15 Matematická analýza (3)                  3upM* 3pupM*
  Pia 11 30 2h v M-X  1-MMN-510/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)       1MMN*

Vargová Michaela
  Pon 15 40 3h s B2-404 2-UMA-106/15 Didaktika matematiky (2)                  2pmupM*
  Str 13 10 3h s M-VI  2-UMA-106/15 Didaktika matematiky (2)                  2muM*

Zlatoš Pavol
  Uto 10 40 3h p F2   1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)                  1OZE 1FYZ*
  Str 13 10 2h s M-oATC 3-MVM-044/10 Vybrané kapitoly z logiky                 mDRS
  Str 15 40 2h p M-II  1-FYZ-216/15 Algebra a geometria (3)                  2FYZ*
  Str 17 20 1h c M-II  1-FYZ-216/15 Algebra a geometria (3)                  2FYZ*
  Stv 14 50 2h v M-120 2-MAT-606/09 Filozofické otázky základov matematiky           1mMATs*

Rozvrh bol aktualizovaný: 21.10.2017