Rozvrhy učiteľov na letný semester 2017/18

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Babinská Martina
  Uto 9 00 2h c M-VI  1-MMN-150/15 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Uto 10 40 2h c M-VI  1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)              1MMN*
  Uto 13 10 2h v M-II  1-MMN-520/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)       1MMN*
  Str 9 50 2h c M-VII 1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  1INF**

Balko Ľudovít
  Str 8 10 2h p F1-109 1-MAT-552/10 Geometria pre grafikov (2)                 3MATg 3INF* 3AIN*
  Str 9 50 2h c B2-404 1-UMA-107/15 Geometria (1)                       1pupM*
  Str 14 50 2h c M-VIII 1-UMA-107/15 Geometria (1)                       1upM*

Bátorová Martina
  Stv 9 50 2h c M-III 1-MAT-565/15 Reprezentácie geometrických objektov            3MATg
             1-AIN-545/00 Reprezentácie geometrických objektov            3AIN*
  Stv 14 50 2h c M-oG  2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)              1mMPG
  Pia 8 10 2h p M-115 1-UDG-333/15 Úvod do počítačovej geometrie               3upMADG
  Pia 9 50 2h c M-115 1-UDG-333/15 Úvod do počítačovej geometrie               3upMADG

Bohdal Róbert
  Pon 9 50 2h p M-IX  2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)                   1mMPG
  Str 11 30 2h c M-217 1-UDG-221/15 Technické kreslenie s podporou CAD systémov        2upMADG 2muMADG_k
             2-MPG-150/15 CAD systémy                        1mMPG
  Pia 8 10 2h p I-H3  1-MAT-830/15 Profesionálny grafický softvér (2)             3MAT*
  Pia 9 50 2h c I-H3  1-MAT-830/15 Profesionálny grafický softvér (2)             3MAT*

Bosáková Adriana D
  Pon 12 20 2h c F1-248 2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)                   1mMMN*
  Str 14 50 2h c F1-248 1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky                1MAT*

Božek Miloš
  Pon 16 30 3h p M-120 2-UDG-115/00 Diferenciálna geometria                  1muMADG

Činčura Juraj
  Pon 12 20 2h p M-V  1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  1upM* 1pupM*
  Str 9 00 1h c B2-404 1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  1pupM*
  Str 16 30 1h c M-VIII 1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  1upM*
  Stv 13 10 2h p M-VIII 1-UMA-207/15 Algebra                          3upM* 3pupM*
  Stv 14 50 2h c M-VIII 1-UMA-207/15 Algebra                          3upM* 3pupM*

Dillingerová Monika
  Uto 11 30 3h k M-112 2-UMA-283/15 Kapitoly z vyučovania matematiky (1)            1muM* 2kM* 1pmupM*
  Str 12 20 2h s M-115 1-UXX-341/15 Digitálne technológie (5)                 3muMAIN_k 3upM* 3pupM*
  Stv 11 30 1h s M-115 1-UXX-919/17 Seminár k bakalárskej práci z matematiky (2)        3upM* 3pupM*
  Pia 9 00 3h k M-112 2-UMA-258/15 Metódy riešenia matematických úloh (2)           1muM* 2kM* 1pmupM*

Ferko Andrej
  Pon 9 50 2h s M-120 2-MPG-205/00 Seminár z počítačovej grafiky a geometrie         2mMPG
  Pon 11 30 2h s M-IX  2-MPG-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mMPG
  Uto 10 40 2h s M-XI  2-MPG-162/12 Seminár z numerickej geometrie (2)             1mMPG
             DRS004 Seminár z numerickej geometrie                  1DRSMAT
  Uto 13 10 2h p M-VIII 1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky                1MAT*
  Stv 8 10 2h p M-IX  1-INF-240/15 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá         3BMF 3INF*
  Stv 11 30 2h p M-V  2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)                   1mMMN*

Fraasová Jana D
  Stv 15 40 2h s M-I  2-UMA-260/15 Didaktika matematiky v praxi (2)              2muM* 2pmupM*

Guričan Jaroslav
  Pon 11 30 2h p M-126 2-MAT-241/09 Počítačová algebra (2)                   2mMATs*
  Uto 9 50 2h p F1-109 1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**
  Uto 11 30 2h p M-126 2-MAT-222/15 Vybrané kapitoly z algebry (2)               1mMATs*
  Stv 8 10 2h p F1-328 1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**
  Stv 11 30 2h p M-X  2-INF-182/15 Algebra (3)                        3INF* 1mINFt*
  Stv 13 10 1h c M-X  2-INF-182/15 Algebra (3)                        3INF* 1mINFt*

Chalmovianska Jana
  Uto 8 10 4h k M-112 1-UDG-344/15 Úvod do algebraickej geometrie               3upMADG
  Str 9 00 3h p M-oG  2-MPG-104/15 Algebraická geometria (1)                 1mMPG

Chalmovianský Pavel
  Pon 9 50 2h s M-oG  DRS001 Seminár                             1DRSMAT
  Str 14 00 2h p M-VII 2-MPG-105/15 Topológia a funkcionálna analýza              1mMPG
  Str 15 40 2h p M-oG  2-MPG-217/10 Modelovanie kriviek a plôch (4)              2mMPG
  Stv 9 50 3h p M-oG  2-MPG-105/15 Topológia a funkcionálna analýza              1mMPG
  Stv 13 10 2h p M-120 2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)              1mMPG
  Pia 9 50 2h s M-oG  2-MPG-166/12 Seminár z algebraickej geometrie (2)            1DRSMAT

Jajcay Róbert
  Str 8 10 2h p M-126 2-MAT-225/15 Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematike       1mMATs*
  Str 11 30 2h p M-126 2-MAT-225/15 Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematike       1mMATs*
  Stv 13 10 2h p M-VII 1-MAT-495/00 Úvod do kódovania                     3MATs
  Pia 8 10 2h p F1-109 1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)              1MMN*
  Pia 12 20 4h s M-213 DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Katriňák Tibor
  Uto 14 50 2h s M-126 2-MAT-221/09 Univerzálne algebry a zväzy (2)              1mMATs*
  Str 13 10 2h v M-126 2-MAT-623/09 Univerzálne algebry a zväzy (4)              2mMATs*

Korbaš Július
  Str 14 50 2h p M-126 2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
  Stv 13 10 2h p M-126 2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
  Pia 13 10 2h s M-126 2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Kudličková Soňa
  Uto 8 10 2h p M-120 2-UDG-146/12 Počítačová geometria (2)                  2muMADG
  Uto 9 50 2h c M-120 2-UDG-146/12 Počítačová geometria (2)                  2muMADG
  Str 8 10 2h p M-120 1-UDG-221/15 Technické kreslenie s podporou CAD systémov        2upMADG 2muMADG_k
  Str 9 50 2h p F1-109 1-AIN-545/00 Reprezentácie geometrických objektov            3AIN*
             1-MAT-565/15 Reprezentácie geometrických objektov            3MATg
  Stv 8 10 2h p M-120 2-UDG-113/15 Didaktika deskriptívnej geometrie (2)           1muMADG 2muMADG_k
  Pia 8 10 2h p M-120 1-UDG-113/15 Zobrazovacie metódy (2)                  2upMADG 1upMADG
  Pia 9 50 2h c M-120 1-UDG-113/15 Zobrazovacie metódy (2)                  2upMADG 1upMADG

Macko Tibor
  Str 14 50 2h p M-126 2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
  Stv 13 10 2h p M-126 2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*

Mačaj Martin
  Pon 8 10 2h p F1-328 1-MAT-260/00 Algebra (2)                        2MAT*
  Uto 9 50 2h p M-126 2-MAT-610/09 Algebraická teória čísel                  2mMATs*
  Uto 14 00 2h k M-oATC 2-UMA-265/15 Teória, algoritmy a aplikácie grafov            2muM* 2pmupM*
  Str 11 30 1h c F1-108 1-MAT-260/00 Algebra (2)                        2MAT*
  Str 12 20 1h v F1-108 1-MAT-736/11 Cvičenie z algebry (2)                   2MAT*
  Str 13 10 2h p M-oATC 2-MAT-216/12 Teória polí (2)                      1mMATs*
  Pia 12 20 4h s M-213 DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Makovník Marcel D
  Stv 8 10 2h c M-217 2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)                   1mMPG
  Stv 8 10 2h c M-112 2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)                   1mMPG
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-INF-240/15 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá (každý druhý tý 3BMF 3INF*

Matušková Barbora D
  Stv 14 50 2h c B2-302 1-UMA-105/15 Matematická analýza (2)                  2upM* 2pupM*

Niepel Martin
  Pon 14 00 2h k B2-304 2-UMA-263/15 Vybrané partie z algebry                  2muM* 3kM* 2pmupM*
  Stv 9 00 3h p F1   1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM*
  Pia 13 10 2h s M-126 2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Ochodničanová Ivana D
  Stv 14 50 2h c B2-201 1-UMA-105/15 Matematická analýza (2)                  2upM* 2pupM*

Polednová Marianna
  Pon 10 40 2h p F1-108 1-UMA-107/15 Geometria (1)                       1upM* 1pupM*
  Stv 8 10 2h p B1-307 1-UMA-301/15 Geometria (3)                       2upM* 2pupM*
  Stv 9 50 1h c B1-307 1-UMA-301/15 Geometria (3)                       2upM* 2pupM*

Rusin Tomáš
  Uto 8 10 2h c M-oG  1-UDG-141/15 Projektívna geometria (1)                 1upMADG
  Uto 13 10 2h v M-I  1-MMN-525/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)        1MMN*
  Uto 16 30 2h v M-VIII 1-MMN-525/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)        1MMN*
  Stv 9 50 2h c F2   1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)                  1FYZ*

Slavíčková Mária
  Str 11 30 2h v I-32  2-UXX-124/15 Metodológia pedagogického výskumu (2)           1pmupGEIT 2muMAIN_k 1mu**
  Str 14 50 2h s M-112 3-MVM-039/15 Design didaktického výskumu                1DRSMAT
  Stv 16 30 2h p B2-404 1-UMA-105/15 Matematická analýza (2)                  2upM* 2pupM*

Sleziak Martin
  Pon 15 40 3h k B2-304 2-UMA-115/15 Teória množín                       2muM* 3kM* 2pmupM*
  Uto 16 30 2h v M-V  1-MAT-192/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)        1MAT**
  Str 14 50 2h c M-IV  1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF*
  Stv 8 10 2h p F1-108 1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF*
  Stv 11 30 2h c M-IX  1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**

Solčan Štefan
  Uto 9 50 2h p M-oG  1-UDG-141/15 Projektívna geometria (1)                 1upMADG
  Uto 14 00 1h s M-120 1-UXX-940/17 Seminár k bakalárskej práci z deskriptívnej geometrie (2) 3upMADG
  Str 14 00 2h c M-120 1-UDG-213/15 Zobrazovacie metódy (4)                  2upMADG 2muMADG_k
  Stv 9 50 4h p M-120 2-UDG-106/15 Plochy technickej praxe (2)                1muMADG

Tomanová Jana
  Pon 10 40 3h k M-VII 2-UMA-164/15 Úvod do teórie grafov                   1muM* 2kM* 1pmupM*
  Str 8 10 2h v M-oATC 1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)                  1MAT**
  Str 9 50 1h c M-oATC 1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)                  1MAT**
  Stv 14 50 2h p M-126 1-MAT-490/00 Kombinatorika                       3MATs

Uher Matej D
  Stv 10 40 2h s B1-567 1-UMA-118/15 Seminár zo školskej matematiky (2)             2upM* 2pupM*

Uherčíková Viera
  Uto 12 20 2h p B1-567 2-UMA-252/00 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (2)       2muM* 2pmupM*

Vankúš Peter
  Pon 9 00 2h c M-I  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN3
  Pon 13 10 2h c M-III 1-MMN-150/15 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Str 8 10 2h c F1-108 1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN1
  Str 9 50 2h v F1-328 1-MMN-520/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)       1MMN*

Vargová Michaela
  Uto 14 50 4h k M-VII 2-UMA-105/15 Didaktika matematiky (1)                  1muM* 2kM* 1pmupM*
  Str 9 50 2h c M-VIII 1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  1INF**

Zlatoš Pavol
  Uto 14 00 2h p M-VI  2-IKV-267/00 Matematická logika pre kognitívnu vedu           1mIKV
             3-MVM-044/10 Vybrané kapitoly z logiky                 mDRS
  Uto 15 40 1h c M-VI  2-IKV-267/00 Matematická logika pre kognitívnu vedu           1mIKV
  Str 9 00 3h p F1   1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)                  1FYZ*
  Stv 9 50 2h p M-oATC 1-MAT-480/00 Teória množín a matematická logika (2)           3MATs
             3-MVM-033/15 Filozofické otázky základov matematiky           mDRS

Rozvrh bol aktualizovaný: 26.5.2018