Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2019/20

Katedra algebry a geometrie
(KAG)

Balko Ľudovít
  Pon 9 50 2h s M-116 2-MPG-163/19 Seminár z pseudo-euklidovskej geometrie (1)        1DRSMAT 12mMPG
  Uto 8 10 2h p B   1-MAT-551/10 Geometria pre grafikov (1)                 3MATg 3INF* 3AIN* 1mINF*
  Uto 11 30 2h p M-X  2-MPG-125/15 Počítačové videnie                     1mMPG
  Str 8 10 3h p M-116 2-UDG-115/00 Diferenciálna geometria                  1muMADG
  Str 14 50 2h c M-217 2-MPG-125/15 Počítačové videnie                     1mMPG
  Stv 13 10 2h p F2   1-MAT-551/10 Geometria pre grafikov (1)                 3MATg 3INF* 3AIN* 1mINF*

Bátorová Martina
  Uto 10 40 3h k M-V  2-UMA-207/15 Elementárna teória kvadratických útvarov          1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 14 50 2h c M-XI  2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)              1mMPG
  Stv 8 10 2h p M-120 2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)                   1mMPG

Bohdal Róbert
  Str 8 10 2h c M-217 2-MPG-201/15 Počítačová grafika (3) (každý druhý týždeň)        2mMPG
  Str 9 50 2h p M-XII 2-MPG-211/15 Procedurálne modelovanie                  2mMPG
  Str 13 10 2h v M-IX  2-MPG-145/15 Architektúra grafických zariadení pre PC          1mMPG
  Stv 9 50 2h p M-217 1-UDG-129/15 Úvod do tvorby grafických aplikácií            1upMADG
  Stv 11 30 1h c M-217 1-UDG-129/15 Úvod do tvorby grafických aplikácií            1upMADG
  Pia 8 10 2h p F1-248 1-MAT-760/15 Profesionálny grafický softvér (1)             3MAT* 3AIN*
             2-UDG-266/15 Úvod do počítačovej grafiky                2muMADG
  Pia 9 50 2h c F1-248 1-MAT-760/15 Profesionálny grafický softvér (1)             3MAT* 3AIN*
             2-UDG-266/15 Úvod do počítačovej grafiky                2muMADG

Činčura Juraj
  Pon 8 10 2h p M-V  1-UMA-112/15 Lineárna algebra                      1upM* 1pupM*
  Uto 9 50 2h p M-126 2-MAT-211/15 Všeobecná topológia                    1mMATs*
  Uto 13 10 2h c M-VI  1-UMA-112/15 Lineárna algebra                      1upMADG 1upMAFY 1upMATV 1upFIMA
  Uto 16 30 2h c M-VI  1-UMA-112/15 Lineárna algebra                      1upMAIN 1pupM*
  Str 16 30 2h v M-126 2-MAT-617/09 Teória kategórií (1)                    2mMATs*
  Stv 14 50 2h p M-126 2-MAT-211/15 Všeobecná topológia                    1mMATs*

Ferko Andrej
  Pon 10 40 2h p M-VII 2-MMN-132/00 Počítačová grafika (1)                   1mMMN*
  Pon 12 20 2h s M-120 2-MPG-161/12 Seminár z numerickej geometrie (1)             1mMPG
  Str 14 00 2h p M-XII 2-MPG-201/15 Počítačová grafika (3)                   2mMPG
  Str 15 40 2h s M-XII 2-MPG-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mMPG
  Stv 14 50 2h p B   1-MAT-560/00 Webovská grafika                      3MATg 3INF* 3AIN*

Guričan Jaroslav
  Pon 11 30 2h v M-126 2-MAT-618/09 Univerzálne algebry a zväzy (3)              2mMATs*
  Uto 8 10 2h c M-VIII 1-INF-115/00 Algebra (1)                        1INF1
  Uto 11 30 2h p M-126 2-MAT-232/09 Počítačová algebra (1)                   2mMATs*
  Str 9 50 2h p M-126 2-MAT-213/09 Vybrané kapitoly z algebry (1)               1mMATs*
  Str 15 40 2h c M-II  1-INF-115/00 Algebra (1)                        1INF2 2BIN*
  Stv 8 10 2h c A   1-INF-115/00 Algebra (1)                        1INF3
  Stv 11 30 2h p M-126 2-MAT-212/09 Univerzálne algebry a zväzy (1)              1mMATs*

Chalmovianska Jana
  Uto 13 10 2h p M-V  1-UMA-220/15 Geometria (2)                       2pUMA 2upM* 2pupM*
  Str 9 00 2h p M-VI  1-MMN-560/00 Lineárna algebra a geometria (3)              2MMN*
  Str 10 40 1h c M-VI  1-MMN-560/00 Lineárna algebra a geometria (3)              2MMN*
  Stv 11 30 1h c M-XII 1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)                  1MAT*
  Stv 12 20 1h c M-XII 1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)                  1PMA*
  Pia 8 10 2h c M-120 1-UMA-220/15 Geometria (2)                       2pupM*

Chalmovianský Pavel
  Uto 9 00 3h p M-IV  2-MPG-108/15 Diferenciálna geometria                  1mMPG
  Uto 13 10 2h p M-IV  2-MPG-203/00 Výpočtová geometria                    2mMPG
  Uto 16 30 2h p M-120 2-MPG-216/10 Modelovanie kriviek a plôch (3)              2mMPG
  Str 9 50 2h p M-XI  2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)              1mMPG
  Str 11 30 2h p M-IX  2-MPG-203/00 Výpočtová geometria                    2mMPG
  Pia 9 50 2h s M-116 2-MPG-165/12 Seminár z algebraickej geometrie (1)            1mMPG mDRS

Jajcay Róbert
  Str 9 00 1h c M-IV  1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1) (anglicky)        1MMN*
  Str 11 30 2h p M-126 2-MAT-224/09 Lineárne kódovanie                     2mMATs*
  Str 14 50 2h p M-126 2-MAT-231/09 Vybrané kapitoly z kryptológie               2mMATs*
  Pia 8 10 2h p F1-328 1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)              1MMN*
             1-AIN-152/15 Lineárna algebra                      3AIN*
  Pia 12 20 4h s M-XI  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Katriňák Tibor
  Pon 11 30 2h v M-126 2-MAT-618/09 Univerzálne algebry a zväzy (3)              2mMATs*

Korbaš Július
  Stv 13 10 2h p M-126 2-MAT-214/09 Diferenciálna topológia                  1mMATs*
  Pia 13 10 2h s M-oATC 2-MAT-620/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (1)   2mMATs* mDRS

Kudličková Soňa
  Pon 9 00 2h p M-120 2-UDG-145/12 Počítačová geometria (1)                  2muMADG
  Pon 10 40 2h p M-120 2-UDG-145/12 Počítačová geometria (1)                  2muMADG
  Uto 8 10 3h p M-120 1-UDG-112/15 Zobrazovacie metódy (1)                  1upMADG
  Str 8 10 2h v M-120 2-MPG-142/00 Počítačová konštrukčná geometria              1mMPG
  Str 10 40 2h p M-120 2-UDG-111/15 Didaktika deskriptívnej geometrie (1)           1muMADG
  Pia 8 10 2h s M-116 2-UXX-931/10 Seminár k diplomovej práci z deskriptívnej geometrie    3muMADG_k

Lekár Milan D
  Pon 11 30 1h c M-XII 1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1) (slovensky)        1MMN*

Macko Tibor
  Pon 9 00 2h p F1-109 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT**
  Pon 11 30 2h c F1-108 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT*
  Uto 11 30 2h p F1-328 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT**
  Stv 13 10 2h p M-126 2-MAT-214/09 Diferenciálna topológia                  1mMATs*
  Pia 13 10 2h s M-oATC 2-MAT-620/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (1)   2mMATs* mDRS

Mackovová Alžbeta D
  Uto 10 40 2h c M-120 1-UDG-112/15 Zobrazovacie metódy (1)                  1upMADG
  Uto 14 50 2h c M-120 1-UDG-212/15 Zobrazovacie metódy (3)                  2upMADG 2muMADG_k

Mačaj Martin
  Pon 10 40 2h p F1-109 1-MAT-220/00 Algebra (1)                        2MAT*
  Uto 8 10 2h p M-126 2-MAT-215/12 Teória polí (1)                      1mMATs*
  Uto 13 10 1h c M-VII 1-MAT-755/15 Teória grafov                       2MAT*
  Str 9 50 1h c M-II  1-MAT-220/00 Algebra (1)                        2MAT*
  Str 10 40 1h v M-II  1-MAT-735/11 Cvičenie z algebry (1)                   2MAT*
  Stv 14 50 2h p M-XI  1-MAT-755/15 Teória grafov                       2MAT*
  Pia 12 20 4h s M-XI  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Makovník Marcel D
  Pon 9 50 2h c I-H3  1-MAT-560/00 Webovská grafika                      3MATg 3INF* 3AIN*
  Stv 9 50 2h c M-120 2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)                   1mMPG

Niepel Martin
  Pon 9 00 2h p A   1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1EFM*
  Uto 11 30 2h p F2   1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1EFM*
  Uto 15 40 2h p M-VII 1-MAT-270/00 Maticový počet                       2MAT*
             1-MMN-321/10 Maticový počet                       2MMN*
  Uto 17 20 1h c M-VII 1-MAT-270/00 Maticový počet                       2MAT*
             1-MMN-321/10 Maticový počet                       2MMN*
  Str 8 10 2h p F1   1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)                  1MAT**
  Str 13 10 2h p M-126 2-MAT-619/09 Vybrané kapitoly z teórie funkcií komplexnej premennej   2mMATa*
  Pia 13 10 2h s M-oATC 2-MAT-620/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (1)   2mMATs* mDRS

Rusin Tomáš
  Pon 9 50 2h s M-116 2-MPG-163/19 Seminár z pseudo-euklidovskej geometrie (1)        1DRSMAT 12mMPG
  Pon 12 20 1h c F1-328 1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)                  1FYZ1 1OZE
  Pon 13 10 1h c F1-328 1-FYZ-411/13 Cvičenie z algebry (1)                   1FYZ1 1OZE
  Str 14 00 1h c A   1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)                  1FYZ2
  Str 14 50 1h c A   1-FYZ-411/13 Cvičenie z algebry (1)                   1FYZ2
  Str 15 40 2h c M-120 1-UDG-239/15 Projektívna geometria (2)                 2upMADG
  Stv 11 30 2h v M-IV  1-MMN-515/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1)        1MMN*
  Stv 13 10 3h v M-120 2-UMA-162/15 Neeuklidovské geometrie                  2muM* 3kM* 2pmupM*

Sleziak Martin
  Pon 8 10 2h p F1-328 1-INF-115/00 Algebra (1)                        1INF* 2BIN*
  Pon 11 30 2h c F1-108 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT*
  Uto 9 50 2h p M-X  1-MAT-470/00 Teória čísel                        3MATs
  Uto 14 50 2h v M-126 2-MAT-603/09 Seminár z teórie čísel (1)                 1mMATs*
  Str 14 50 2h v M-X  1-MAT-191/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1)        1PMA*
  Str 16 30 2h v M-X  1-MAT-191/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1)        1MAT*

Solčan Štefan
  Uto 13 10 2h v M-116 2-MPG-141/00 Projektívna geometria                   1mMPG
  Str 9 50 2h p M-I  1-UDG-239/15 Projektívna geometria (2)                 2upMADG
  Str 13 10 3h p M-120 2-UDG-104/15 Plochy technickej praxe (1)                1muMADG 3muMADG_k

Tomanová Jana
  Pon 11 30 2h p M-V  1-UMA-124/15 Kombinatorika                       1pUMA 1upM* 1pupM*
  Uto 14 50 2h c M-VI  1-UMA-124/15 Kombinatorika                       1pUMA 1upM*
  Str 9 50 2h c B1-320 1-UMA-124/15 Kombinatorika                       1pupM*
  Str 14 00 2h p M-V  1-MMN-220/15 Diskrétna matematika                    2MMN*
  Str 15 40 1h c M-V  1-MMN-220/15 Diskrétna matematika                    2MMN*
  Stv 8 10 2h p M-126 1-MAT-460/00 Teória grafov                       3MATs

Uher Matej D
  Pon 12 20 2h c F1-248 2-MMN-132/00 Počítačová grafika (1)                   1mMMN*
  Pia 8 10 2h c M-XII 1-UMA-220/15 Geometria (2)                       2pUMA 2upM*

Veselá Simona
  Pon 11 30 2h c M-VI  1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1PMA*

Zlatoš Pavol
  Pon 9 50 2h p M-126 1-MAT-455/00 Teória množín a matematická logika (1)           3MATs
  Uto 9 50 3h p F1   1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)                  1OZE 1FYZ*
  Str 15 40 2h p M-XI  1-FYZ-216/15 Algebra a geometria (3)                  2FYZ* 3FYZ*
  Str 17 20 1h c M-XI  1-FYZ-216/15 Algebra a geometria (3)                  2FYZ* 3FYZ*

Rozvrh bol aktualizovaný: 11.9.2019