Rozvrhy učiteľov na letný semester 2019/20

Katedra algebry a geometrie
(KAG)

Balko Ľudovít
  Pon 9 50 2h v M-116 2-MPG-164/19 Seminár z pseudo-euklidovskej geometrie (2)        1mMPG
  Pon 16 30 1h c M-X  1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF1 2BIN*
  Pon 17 20 1h c M-X  1-INF-617/19 Doplnkové cvičenie z algebry                1INF1 2BIN*
  Uto 11 30 2h p M-116 1-MAT-552/10 Geometria pre grafikov (2)                 3MATg 3INF* 3AIN*
  Uto 14 00 2h p M-116 1-MAT-530/15 Numerické metódy lineárnej algebry             3MATn 1mMPG
  Uto 15 40 2h c M-217 1-MAT-530/15 Numerické metódy lineárnej algebry             3MATn 1mMPG
  Str 14 50 1h c M-I  1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF2
  Str 15 40 1h c M-I  1-INF-617/19 Doplnkové cvičenie z algebry                1INF2

Bátorová Martina
  Str 9 50 2h p F1-109 1-MAT-565/15 Reprezentácie geometrických objektov            3MATg
             1-AIN-545/00 Reprezentácie geometrických objektov            3AIN*
  Stv 8 10 2h c M-120 1-AIN-545/00 Reprezentácie geometrických objektov            3AIN*
             1-MAT-565/15 Reprezentácie geometrických objektov            3MATg
  Stv 14 50 2h c M-120 2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)              1mMPG

Bohdal Róbert
  Pon 10 40 2h v M-217 2-MPG-150/15 CAD systémy                        1mMPG
             1-UDG-221/15 Technické kreslenie s podporou CAD systémov        2upMADG
  Stv 8 10 2h p M-VIII 2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)                   1mMPG
  Pia 8 10 2h p I-H3  1-MAT-830/15 Profesionálny grafický softvér (2)             3MAT*
  Pia 9 50 2h c I-H3  1-MAT-830/15 Profesionálny grafický softvér (2)             3MAT*

Bosáková Adriana D
  Pon 8 10 2h c I-H3  2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)                   1mMMN*
  Str 8 10 2h c I-H3  1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky                1MAT*

Činčura Juraj
  Pon 11 30 2h p M-VI  1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  1pUMA 1upM* 1pupM*
  Str 9 00 1h c B2-304 1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  1pupM*
  Str 14 50 1h c M-VIII 1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  1pUMA 1upM*
  Stv 8 10 2h p M-IV  1-UMA-207/15 Algebra                          3upM* 3pupM*
  Stv 9 50 2h c M-IV  1-UMA-207/15 Algebra                          3upM* 3pupM*
  Stv 13 10 2h v M-126 2-MAT-622/09 Teória kategórií (2)                    2mMATs*

Ferko Andrej
  Str 9 50 2h p M-120 1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky                1MAT*
  Str 14 50 2h s M-XII 2-MPG-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mMPG
  Stv 8 10 2h p M-IX  1-INF-240/15 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá         3BMF 3INF*
  Stv 11 30 2h p M-V  2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)                   1mMMN*
  Stv 13 10 2h s M-120 2-MPG-205/00 Seminár z počítačovej grafiky a geometrie         2mMPG

Guričan Jaroslav
  Pon 11 30 2h p M-IX  2-INF-182/15 Algebra (3)                        1mINFt 3INF*
  Pon 13 10 1h c M-IX  2-INF-182/15 Algebra (3)                        1mINFt 3INF*
  Str 8 10 2h p M-126 2-MAT-241/09 Počítačová algebra (2)                   2mMATs*
  Str 13 10 2h s M-126 2-MAT-221/09 Univerzálne algebry a zväzy (2)              1mMATs*
  Stv 11 30 2h p M-126 2-MAT-222/15 Vybrané kapitoly z algebry (2)               1mMATs*

Chalmovianska Jana
  Pon 8 10 2h p M-VI  1-UMA-107/15 Geometria (1)                       1pUMA 1upM* 1pupM*
  Uto 11 30 2h c B2-304 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov                  2pMB 2pB
             1-BIN-210/15 Matematika pre biológov                  2BIN*
  Stv 9 50 3h p M-120 2-MPG-104/15 Algebraická geometria (1)                 1mMPG
             2-UDG-101/15 Algebraická geometria                   1muMADG

Chalmovianský Pavel
  Str 9 50 3h p M-XII 2-MPG-105/15 Topológia a funkcionálna analýza              1mMPG
  Str 13 10 2h p M-XI  2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)              1mMPG
  Str 14 50 2h p M-116 3-MGT-002/00 Konštrukčná aplikovaná geometria              2DRSMAT
  Stv 13 10 2h p M-XI  2-MPG-105/15 Topológia a funkcionálna analýza              1mMPG
  Stv 14 50 2h p M-116 2-MPG-217/10 Modelovanie kriviek a plôch (4)              2mMPG
  Pia 9 50 2h s M-116 2-MPG-166/12 Seminár z algebraickej geometrie (2)            1DRSMAT 1mMPG

Jajcay Róbert
  Pon 9 00 2h p M-126 2-MAT-225/15 Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematike       1mMATs*
  Pon 12 20 2h p M-126 2-MAT-225/15 Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematike       1mMATs*
  Uto 14 50 1h c M-VI  1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2) (anglicky)        1MMN*
  Str 9 50 2h p F1-108 1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)              1MMN*
  Stv 13 10 2h p M-XII 1-MAT-495/00 Úvod do kódovania                     3MATs
  Pia 12 20 4h s M-XI  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Korbaš Július
  Str 9 50 2h p M-126 2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
             3-MGT-013/00 Algebraická topológia (2)                 mDRS
  Stv 14 50 2h p M-XII 2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
             3-MGT-013/00 Algebraická topológia (2)                 mDRS
  Pia 13 10 2h s M-oATC 2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Kudličková Soňa
  Pon 9 00 2h p M-120 1-UDG-221/15 Technické kreslenie s podporou CAD systémov        2upMADG
  Pon 11 30 2h p M-120 2-UDG-146/12 Počítačová geometria (2)                  2muMADG
  Uto 8 10 2h p M-120 1-UDG-113/15 Zobrazovacie metódy (2)                  1upMADG
  Uto 9 50 2h c M-120 1-UDG-113/15 Zobrazovacie metódy (2)                  1upMADG
  Str 8 10 2h p M-120 2-UDG-113/15 Didaktika deskriptívnej geometrie (2)           1muMADG

Lekár Milan D
  Pon 16 30 1h c M-X  1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF1 2BIN*
  Pon 17 20 1h c M-X  1-INF-617/19 Doplnkové cvičenie z algebry                1INF1 2BIN*
  Uto 15 40 1h c M-VI  1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2) (slovensky)        1MMN*

Macko Tibor
  Uto 9 50 2h p F1-109 1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**
  Str 9 50 2h p M-126 2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
             3-MGT-013/00 Algebraická topológia (2)                 mDRS
  Str 16 30 2h c F1-328 1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**
  Stv 9 50 2h p F1-108 1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**
  Stv 14 50 2h p M-XII 2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
             3-MGT-013/00 Algebraická topológia (2)                 mDRS
  Pia 13 10 2h s M-oATC 2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Mackovová Alžbeta D
  Uto 14 50 2h c M-120 1-UDG-213/15 Zobrazovacie metódy (4)                  2upMADG
  Stv 8 10 1h c M-VI  1-UMA-301/15 Geometria (3)                       2pupM*
  Pia 8 10 1h c M-120 1-UMA-301/15 Geometria (3)                       2pUMA 2upM*

Mačaj Martin
  Pon 10 40 2h p M-IV  1-MAT-260/00 Algebra (2)                        2MAT*
  Uto 14 00 2h v M-126 2-UMA-265/15 Teória, algoritmy a aplikácie grafov            2muM* 3kM* 2pmupM*
  Str 11 30 2h p M-126 2-MAT-610/09 Algebraická teória čísel                  2mMATs*
  Str 16 30 1h c M-X  1-MAT-260/00 Algebra (2)                        2MAT*
  Str 17 20 1h v M-X  1-MAT-736/11 Cvičenie z algebry (2)                   2MAT*
  Stv 16 30 2h p M-XII 2-MAT-216/12 Teória polí (2)                      1mMATs*
  Pia 12 20 4h s M-XI  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Makovník Marcel D
  Pon 12 20 2h c M-217 2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)                   1mMPG
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-INF-240/15 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá (každý druhý tý 3BMF 3INF*

Niepel Martin
  Pon 10 40 3h p F1   1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM*
  Pon 14 00 2h v B1-307 2-UMA-263/15 Vybrané partie z algebry                  2muM* 3kM* 2pmupM*
  Uto 9 50 3h k M-oATC 2-MAT-313/19 Vybrané kapitoly z numerickej algebry           2mMPG 1mMATn*
  Pia 13 10 2h s M-oATC 2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Pokorná Barbora
  Str 9 50 2h c B2-304 1-UMA-107/15 Geometria (1)                       1pupM*
  Str 11 30 2h c M-120 2-UDG-146/12 Počítačová geometria (2)                  2muMADG
  Stv 9 00 2h p M-VI  1-UMA-301/15 Geometria (3)                       2pUMA 2upM* 2pupM*

Rusin Tomáš
  Pon 9 50 2h v M-116 2-MPG-164/19 Seminár z pseudo-euklidovskej geometrie (2)        1mMPG
  Uto 11 30 2h c M-120 1-UDG-141/15 Projektívna geometria (1)                 1upMADG
  Uto 16 30 1h c M-VIII 1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)                  1FYZ2
  Uto 17 20 1h c M-VIII 1-FYZ-412/13 Cvičenie z algebry (2)                   1FYZ2
  Str 11 30 1h c M-VII 1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)                  1FYZ1
  Str 12 20 1h c M-VII 1-FYZ-412/13 Cvičenie z algebry (2)                   1FYZ1
  Str 13 10 2h p M-VIII 1-UDG-141/15 Projektívna geometria (1)                 1upMADG
  Pia 11 30 2h c M-I  1-MMN-525/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)        1MMN*

Sleziak Martin
  Pon 10 40 2h p M-126 2-MAT-624/09 Teória čísel (2)                      1mMATs*
  Pon 15 40 3h k B1-307 2-UMA-115/15 Teória množín                       2muM* 3kM* 2pmupM*
  Stv 8 10 2h p A   1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF* 2BIN*
  Stv 11 30 2h v F1-108 1-MAT-192/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)        1MAT**
  Stv 13 10 2h s F1-108 2-MAT-612/09 Seminár z teórie čísel (2)                 1mMATs*

Solčan Štefan
  Str 13 10 4h p M-120 2-UDG-106/15 Plochy technickej praxe (2)                1muMADG 3muMADG_k

Tomanová Jana
  Pon 10 40 3h k M-VII 2-UMA-164/15 Úvod do teórie grafov                   1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 14 50 2h v M-V  1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)                  1MAT**
  Uto 16 30 1h c M-V  1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)                  1MAT**
  Stv 14 50 2h p M-126 1-MAT-490/00 Kombinatorika                       3MATs

Uher Matej D
  Pon 16 30 2h c B2-304 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov                  2pMB 2pB
  Str 15 40 2h c M-VIII 1-UMA-107/15 Geometria (1)                       1pUMA 1upM*

Zlatoš Pavol
  Uto 9 50 3h p F2   1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)                  1FYZ*
  Uto 14 50 2h p M-VIII 1-MAT-480/00 Teória množín a matematická logika (2)           3MATs
  Str 16 30 2h p M-VII 2-IKVa-267/18 Mathematical Logic for Cognitive Science         1mIKV
             3-MVM-044/10 Vybrané kapitoly z logiky                 mDRS
  Str 18 10 1h c M-VII 2-IKVa-267/18 Mathematical Logic for Cognitive Science         1mIKV

Rozvrh bol aktualizovaný: 8.3.2020