Rozvrhy učiteľov na letný semester 2017/18

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Bartok Juraj
  Pia 9 00 2h c F1-358 1-FYZ-520/00 Meteorologické prístroje a pozorovacie metódy       3OZE

Benko Martin
  Pia 9 50 3h l F1-360 2-FMK-104/00 Praktikum zo synoptickej meteorológie (3)         1mEOMm

Brestenský Jozef
  Stv 14 50 2h v G-337 N-bGAF-004/15 Aplikovaná fyzika                     2pGL
  Stv 16 30 1h c G-337 N-bGAF-004/15 Aplikovaná fyzika                     2pGL

Buchholcerová Anna D
  Pia 14 00 1h l F1-oJF 2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOM*

Damborská Ingrid
  Uto 9 00 2h p F1-357 2-FMK-113/00 Fyzika oblakov a zrážok                  1mEOMm
  Uto 13 10 2h s F1-357 2-FOZ-207/15 Seminár z aplikovanej meteorológie (2)           2mEOMm
  Stv 9 00 2h p F1-357 2-FMK-106/15 Metódy analýzy v meteorológii a klimatológii        1mEOMm
  Stv 10 40 1h c F1-357 2-FMK-106/15 Metódy analýzy v meteorológii a klimatológii        1mEOMm
  Stv 13 10 1h c F1-357 2-FMK-231/00 Mikroklimatológia a agrometeorológia            2mEOMm

Dudík Jaroslav
  Pia 9 00 2h p F1-112 2-FAA-243/00 Slnečná koróna                       2mFAA 1mFAA

Gajdoš Štefan
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Galád Adrián
  Stv 13 10 2h p F1-112 2-FAA-145/00 Asteroidy                         1mFAA 2mFAA
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Gális Martin
  Pon 15 40 2h p F1-218 2-FFZa-424/15 Numerical Modeling of Seismic Wavefields         1mFPE
  Uto 14 50 2h p F1-218 2-FFZa-102/15 Digital Filtering in Geophysics              1mFPE
  Uto 16 30 1h c F1-218 2-FFZa-102/15 Digital Filtering in Geophysics              1mFPE

Gera Martin
  Pon 9 00 3h p F1-357 2-FMK-111/00 Dynamické predpovedné metódy                1mEOMm
  Uto 10 40 2h p F1-357 2-FOZ-156/15 Výpočtové metódy v dynamike tekutín            1mEOMm
  Uto 12 20 1h c F1-357 2-FOZ-156/15 Výpočtové metódy v dynamike tekutín            1mEOMm
  Stv 9 50 4h p F1-360 3-FMK-001/00 Vybrané kapitoly z dynamickej meteorológie         fDRS
  Stv 14 50 2h p F1-360 2-FOZ-212/15 Aplikačný softvér v meteorológii              2mEOMm
  Stv 16 30 1h c F1-360 2-FOZ-212/15 Aplikačný softvér v meteorológii              2mEOMm

Hajduková Mária
  Uto 14 00 2h p F1-112 2-FAA-151/17 Exoplanéty                         1mFAA 2mFAA

Hensel Karol
  Uto 13 10 3h k F2-s168 1-OZE-342/15 Fyzikálne analytické metódy                3OZE

Janda Mário
  Pon 9 00 2h p F2-s168 1-OZE-343/15 Automatizované fyzikálne merania             3OZE
  Pon 12 20 2h p F2-167 3-FOS-024/10 Optická spektroskopia plynov a plazmy           fDRS
             3-FFP-004/00 Optická diagnostika plazmy                 fDRS
  Uto 9 00 2h p F2-051 2-FFP-102/15 Fyzika plazmy (2)                     1mFFP
  Uto 10 40 1h c F2-051 2-FFP-102/15 Fyzika plazmy (2)                     1mFFP
  Uto 13 10 3h k F2-s168 1-OZE-342/15 Fyzikálne analytické metódy                3OZE
  Uto 15 40 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Str 11 30 2h c F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Str 14 00 2h p F2-051 2-FOL-112/15 Žiarenie plazmy                      1mFFP 1mFOS
  Stv 9 00 2h p F2-167 2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP 1mFOS
  Stv 10 40 1h c F2-167 2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP 1mFOS
  Pia 9 50 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*

Jurašek Marián
  Str 14 50 2h p F1-357 2-FMK-246/00 Metódy diaľkovej detekcie v meteorológii          2mEOMm

Kačala Ivan D
  Pon 16 30 2h c F1-112 2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)                 1mFAA

Klačka Jozef
  Uto 9 00 5h k F1-112 2-FAA-125/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)         1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 3-FAAau-110/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (6)          1DRSFYZ
             3-FAAau-110/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (6)          2DRSFYZ

Kornoš Leonard
  Str 8 10 3h k F1-112 2-FAA-106/00 Nebeská mechanika (2)                   1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 3-FAAau-106/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)          1mFAA
             2-FAA-221/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)           2mFAA
  Pia 14 50 2h s F1-112 2-FAA-911/00 Diplomová práca (2)                    2mFAA
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Kremler Martin
  Pon 16 30 2h p F1-357 2-FOZ-110/13 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére          1mEOM*
  Pon 18 10 1h c F1-357 2-FOZ-110/13 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére          1mEOM*
  Pia 13 10 3h p F2-s168 3-FEN-009/15 Chemické znečistenie ovzdušia, vody a pôdy        1DRSFYZ

Kristek Jozef
  Pon 10 40 1h p F1-218 2-FFZa-419/15 Advanced Numerical Methods                1mFPE
  Pon 11 30 1h c F1-218 2-FFZa-419/15 Advanced Numerical Methods                1mFPE

Kristeková Miriam
  Pon 9 00 2h p F1-218 2-FFZa-231/15 Special Topics in Signal Analysis             1mFPE

Krollová S
  Str 13 10 2h p F1-357 2-FMK-242/00 Letecká meteorológia                    2mEOMm

Kysel Róbert
  Uto 13 10 2h p F1-218 2-FFZa-241/15 Seismic Hazard                      1mFPE 2mFPE

Lapin Milan
  Pon 12 20 1h s F1-327 2-FOZ-213/15 Seminár z environmentálnej fyziky, obnoviteľných zdrojov e 2mEOM*
  Str 11 30 2h p F1-357 2-FMK-110/00 Klíma strednej Európy a Slovenska             1mEOMm
  Stv 11 30 2h p F1-357 2-FMK-231/00 Mikroklimatológia a agrometeorológia            2mEOMm

Machala Zdenko
  Stv 14 00 3h p F2-s168 2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov  1mEOMo 2mEOMo
  Pia 9 00 2h p F2-s168 3-FFP-203/15 Biomedicínske aplikácie plazmy a žiarenia         fDRS
  Pia 13 10 3h p F2-s168 3-FEN-009/15 Chemické znečistenie ovzdušia, vody a pôdy        1DRSFYZ

Melo Marián
  Uto 15 40 2h p F1-357 1-OZE-275/15 Fyzikálne aspekty geografického systému          2OZE
  Uto 17 20 1h c F1-357 1-OZE-275/15 Fyzikálne aspekty geografického systému          2OZE
  Stv 10 40 2h p F1-112 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY
  Stv 12 20 1h c F1-112 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY 2muMAFY_k

Moczo Peter
  Uto 9 00 3h k F1-218 2-FFZa-210/15 Seismic Waves and Physics of Earthquakes (2)       1mFPE
  Uto 12 20 1h s F1-218 2-FFZa-439/15 Physics of the Earth Seminar (1)             1mFPE

Morva Imrich
  Pon 9 00 2h p F2-s168 1-OZE-343/15 Automatizované fyzikálne merania             3OZE

Morvová Marcela
  Str 9 00 2h k F2-s168 1-OZE-304/10 Základy alternatívnych zdrojov energie          3OZE
  Str 11 30 2h p F2-s168 2-FOZ-105/15 Fyzika pôdy a vody                    1mEOMo
  Stv 9 00 2h p F2-s168 1-OZE-142/10 Základy fyziky životného prostredia            1OZE
  Stv 10 40 2h p F2-s168 2-FOZ-186/15 Možnosti regulácie obsahu skleníkových plynov v atmosfére 1mEOMo
  Stv 14 00 3h p F2-s168 2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov  1mEOMo 2mEOMo
  Pia 13 10 1h l F1-oJF 2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOM*

Nagy Roman
  Pon 11 30 3h p F1-112 2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)                 1mFAA
  Str 14 50 2h p F1-112 2-FAA-112/15 Kozmická elektrodynamika (2)                2mFAA 1mFAA

Ondrášková Adriena
  Pon 13 10 3h k F1-218 2-FFZa-111/15 Magnetic Field of the Earth                1mFPE
  Uto 13 10 2h p F1-145 N-bGXX-029/16 Fyzika Zeme                        3pGL
  Uto 14 50 1h c F1-145 N-bGXX-029/16 Fyzika Zeme                        3pGL

Porubčan Vladimír
  Str 10 40 2h p F1-112 2-FAA-117/15 Medziplanetárna hmota (2) (miestnost F2-205)        1mFAA
  Pia 14 50 2h s F1-112 2-FAA-911/00 Diplomová práca (2)                    2mFAA

Rusnáková Zuzana D
  Str 13 10 2h p F1-357 2-FMK-242/00 Letecká meteorológia                    2mEOMm

Ševčík Sebastián
  Uto 14 50 2h p F1-219 2-FFZa-244/15 Electromagnetic Sounding                 2mFPE

Tóth Juraj
  Str 10 40 2h p F1-112 2-FAA-117/15 Medziplanetárna hmota (2) (miestnost F2-205)        1mFAA
  Stv 10 40 2h p F1-112 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY
  Stv 12 20 1h c F1-112 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY 2muMAFY_k
  Pia 12 20 2h p F1-112 2-FAA-141/00 Vybrané kapitoly z dejín astronómie            1mFAA 2mFAA

Világi Jozef
  Pon 9 00 3h k F2-T3 2-FAA-149/15 Výpočtová technika v astronómii (1)            1mFAA

Rozvrh bol aktualizovaný: 3.5.2018