Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2019/20

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

.KAFZMUcitel1 
  Str 9 00 1h p xMieRez0 2-FFZa-422/15 Anisotropy (Vieden)                   2mFPE
  Str 9 50 2h p xMieRez0 2-FFZa-438/15 Tectonophysics (Vieden)                 2mFPE
  Str 11 30 1h s xMieRez0 2-FFZa-922/15 Master Seminar (Vieden)                 2mFPE
  Stv 9 50 3h p xMieRez0 2-FFZa-430/15 Inverse Problems (Vieden)                1mFPE
  Stv 13 10 2h p xMieRez0 2-FFZa-427/15 Gravity Field (Vieden)                 1mFPE
  Stv 14 50 3h p xMieRez0 2-FFZa-421/15 Geophysical Measurements (Vieden)            1mFPE
  Pia 9 50 3h p F1-112 2-FAA-201/15 Fyzika Slnka                        2mFAA

Baláž Martin D
  Uto 12 20 1h c F1-112 2-FAA-248/15 Planetárna kozmogónia                   2mFAA

Bartok Juraj
  Uto 14 50 2h p F1-360 2-FMK-144/00 Žiarenie v atmosfére                    2mEOMm
  Uto 16 30 1h c F1-360 2-FMK-144/00 Žiarenie v atmosfére                    2mEOMm
  Str 14 50 3h l F1-358 2-FMK-142/00 Praktikum z meracích a pozorovacích metód v meteorológii  1mEOM*

Brestenský Jozef
  Stv 12 20 2h s G-111 N-bGAF-007/10 Numerické metódy                     3pGL

Čechvala Patrik D
  Pon 16 30 2h c F1-112 2-FAA-101/00 Teoretická astrofyzika (1)                 1mFAA

Damborská Ingrid
  Uto 9 00 2h p F1-360 3-FMK-005/00 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry             2mEOMm
  Uto 11 30 1h c F1-360 3-FMK-005/00 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry             2mEOMm
  Str 12 20 1h p F1-357 1-OZE-341/10 Úvod do fyziky atmosféry                  3OZE
  Stv 9 00 3h p F1-111 2-FOZ-108/15 Metódy analýzy údajových súborov              1mEOM*
  Stv 13 10 2h s F1-357 2-FOZ-206/15 Seminár z aplikovanej meteorológie (1)           2mEOMm

Gajdoš Štefan
  Stv 12 20 3h p F1-112 2-FAA-116/15 Medziplanetárna hmota (1)                 1mFAA

Gera Martin
  Uto 8 10 3h p F1-357 2-FOZ-107/15 Fyzika nižších vrstiev atmosféry              1mEOM*
  Uto 10 40 1h c F1-357 2-FOZ-107/15 Fyzika nižších vrstiev atmosféry              1mEOM*
  Uto 14 00 2h p F1-357 1-FYZ-581/15 Synoptická a dynamická meteorológia            3FYZ*
  Uto 15 40 1h c F1-357 1-FYZ-581/15 Synoptická a dynamická meteorológia            3FYZ*
  Str 11 30 1h p F1-357 1-OZE-341/10 Úvod do fyziky atmosféry                  3OZE
  Stv 9 00 2h p F1-360 2-FOZ-205/15 Riešenie rovníc atmosférickej dynamiky           2mEOMm
  Stv 10 40 1h c F1-360 2-FOZ-205/15 Riešenie rovníc atmosférickej dynamiky           2mEOMm

Gregor Dávid D
  Pon 13 10 1h c F1-218 2-FFZa-108/15 Numerical Methods                     1mFPE
  Uto 10 40 1h c F1-218 2-FFZa-123/15 Continuum Mechanics and Rheology             1mFPE

Hajduková Mária
  Pia 8 10 2h p F1-112 2-FAA-151/14 Exoplanéty                         1mFAA
             2-FAA-151/14 Exoplanéty                         2mFAA

Havrila Karol D
  Uto 15 40 2h c F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*

Hensel Karol
  Pon 9 00 4h p F2-s168 3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum                 1DRSFYZ
  Uto 9 50 1h p F2-s168 3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu              2DRSFYZ
  Uto 10 40 2h s F2-s168 3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu              2DRSFYZ
  Uto 14 50 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Uto 16 30 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Str 10 40 2h p F2-s168 2-FOZ-254/15 Technológie na ochranu ovzdušia              2mEOMo
  Stv 11 30 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 13 10 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP

Janda Mário
  Pon 9 00 4h p F2-s168 3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum                 1DRSFYZ
  Uto 13 10 2h p F2-167 3-FOS-021/10 Laserová spektroskopia                   1DRSFYZ
  Str 9 00 2h p F2-s168 3-FOS-008/15 Fyzika ultrarýchlych dejov                2DRSFYZ
  Str 10 40 2h p F2-051 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP
  Str 12 20 1h c F2-051 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP
  Pia 10 40 2h k F2-s168 1-OZE-273/10 Dynamika prúdiacich plynov                2OZE

Jurašek Marián
  Pon 9 00 2h p F1-357 2-FMK-202/00 Družicové a radarové pozorovania meteorologických javov  1mEOM*

Klačka Jozef
  Uto 9 00 2h k F1-112 2-FAA-225/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (2)         2mFAA
  Stv 9 50 3h k F1-112 2-FAA-225/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (2)         2mFAA

Kornoš Leonard
  Pon 8 10 3h p F1-112 2-FAA-105/00 Nebeská mechanika (1)                   1mFAA
  Uto 14 00 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Str 8 10 2h c F1-112 2-FAA-105/00 Nebeská mechanika (1)                   1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-120/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)           1mFAA
             2-FAA-220/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (3)           2mFAA
  Pia 13 10 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Pia 15 40 2h s F1-112 2-FAA-910/00 Diplomová práca (1)                    2mFAA

Kremler Martin
  Pon 15 40 2h p B1-305 N-bZXX-077/15 Klimatológia a meteorológia                2pE

Kristek Jozef
  Pon 12 20 1h p F1-218 2-FFZa-108/15 Numerical Methods                     1mFPE
  Uto 14 00 3h p F2-272 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
  Uto 16 30 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Str 9 00 1h c F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Str 9 50 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Stv 12 20 3h p F1-218 3-FGF-102/00 Matematické metódy v geofyzike               1DRSFYZ
  Pia 13 10 1h c F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*

Kristeková Miriam
  Pon 9 00 2h p F1-218 2-FFZa-131/15 Signal Analysis                      1mFPE
  Pon 10 40 1h c F1-218 2-FFZa-131/15 Signal Analysis                      1mFPE

Kysel Róbert
  Uto 14 50 1h p F1-218 2-FFZa-105/15 Statistical Methods of Data Analysis           1mFPE
  Uto 15 40 1h c F1-218 2-FFZa-105/15 Statistical Methods of Data Analysis           1mFPE
  Stv 16 30 2h p F1-218 2-FOZ-102/10 Environmentálna geofyzika                 1mEOMo

Lapin Milan
  Pon 11 30 2h p F1-357 1-OZE-303/10 Základy meteorológie, klimatológie a hydrológie      3OZE
  Str 9 00 1h p F1-357 2-FOZ-152/10 Klimatológia a hydrológia                 2mEOMm
  Str 12 20 3h p F1-360 2-FMK-109/00 Všeobecná a regionálna klimatológia            1mEOM*

Machala Zdenko
  Pon 9 00 4h p F2-s168 3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum                 1DRSFYZ
  Uto 13 10 2h k F2-s168 1-OZE-302/10 Základy fyziky vody                    3OZE
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-111/00 Diagnostika plazmy                     1mFFP
  Stv 11 30 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 13 10 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP

Matlovič Pavol D
  Uto 12 20 1h c F1-112 2-FAA-248/15 Planetárna kozmogónia                   2mFAA

Melo Marián
  Pon 9 50 2h p Ch1-2 N-bZXX-015/15 Fyzická geografia (1)                   1pZRR 1pZD 1pZS
  Pon 11 30 2h c B2-302 N-bZXX-015/15 Fyzická geografia (1)                   1pZRR 1pZD 1pZS
  Uto 13 10 2h p B1-320 N-bZXX-079/15 Meteorológia a klimatológia                2pZEkP 2pZIK 2pGLvk
  Uto 14 50 2h c B1-320 N-bZXX-079/15 Meteorológia a klimatológia                2pZEkP 2pZIK 2pGLvk
  Str 9 50 1h p F1-357 2-FOZ-152/10 Klimatológia a hydrológia                 2mEOMm
  Str 11 30 1h p B1-320 N-mZFG-100/15 Metódy hydrologického a klimatologického výskumu     2pmZ-FI
  Str 12 20 1h c B1-320 N-mZFG-100/15 Metódy hydrologického a klimatologického výskumu     2pmZ-FI
  Str 14 50 2h p B1-320 N-mZFG-122/15 Vybrané problémy z klimatológie              2pmZ-FI
  Str 16 30 1h c B1-320 N-mZFG-122/15 Vybrané problémy z klimatológie              2pmZ-FI

Michlík Filip D
  Uto 10 40 1h c F1-218 2-FFZa-123/15 Continuum Mechanics and Rheology             1mFPE
  Uto 12 20 3h p F1-218 2-FFZa-110/15 Seismic Waves and Physics of Earthquakes (1)       1mFPE

Moczo Peter
  Pon 9 50 2h p M-I  1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme                    3OZE
  Uto 9 00 2h p F1-218 2-FFZa-123/15 Continuum Mechanics and Rheology             1mFPE
  Uto 12 20 3h p F1-218 2-FFZa-110/15 Seismic Waves and Physics of Earthquakes (1)       1mFPE
  Uto 16 30 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Str 9 00 1h c F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Str 9 50 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Pia 13 10 1h c F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*

Morva Imrich
  Stv 9 00 2h p F2-s168 3-FFP-005/00 Automatizácia experimentov                1DRSFYZ
  Pia 13 10 2h p F2-s168 1-OZE-272/15 Výboje v plynoch a ich aplikácie             2OZE

Morvová Marcela
  Stv 10 40 2h p F2-s168 2-FOZ-155/15 Vodíková energetika a metódy uskladnenia energie     2mEOMo

Nagy Roman
  Pon 11 30 3h p F1-112 2-FAA-101/00 Teoretická astrofyzika (1)                 1mFAA
  Pon 16 30 2h c F1-112 2-FAA-101/00 Teoretická astrofyzika (1)                 1mFAA
  Uto 14 00 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Uto 15 40 2h c F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Str 9 50 3h k F1-112 2-FAA-111/15 Kozmická elektrodynamika (1)                1mFAA
  Pia 13 10 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*

Ondrášková Adriena
  Pon 9 50 2h p M-I  1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme                    3OZE
  Uto 9 00 4h p F1-219 2-FFZa-202/15 Physics of Ionosphere and Magnetosphere          2mFPE
  Uto 16 30 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Str 9 00 1h c F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Str 9 50 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Pia 13 10 1h c F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*

Porubčan Vladimír
  Str 11 30 2h p F1-KAFZM 2-FAA-144/00 Populácia meteoroidov (F2- 205)             2mFAA

Surová Zuzana D
  Uto 16 30 2h p F1-357 1-FYZ-581/15 Synoptická a dynamická meteorológia            3FYZ*
  Uto 18 10 1h c F1-357 1-FYZ-581/15 Synoptická a dynamická meteorológia            3FYZ*

Ševčík Sebastián
  Pon 9 50 2h p M-I  1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme                    3OZE
  Uto 13 10 2h p M-XII N-bGAF-008/10 Fyzika pre geofyzikov                   3pGL
  Uto 14 50 1h c M-XII N-bGAF-008/10 Fyzika pre geofyzikov                   3pGL
  Uto 16 30 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Str 9 00 1h c F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Str 9 50 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Stv 9 50 3h p F1-218 3-FGF-101/00 Fyzika vnútra Zeme                     1DRSFYZ
  Stv 16 30 2h p F1-218 2-FOZ-102/10 Environmentálna geofyzika                 1mEOMo
  Pia 13 10 1h c F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*

Šinger Miroslav D
  Pon 16 30 3h p F1-360 2-FMK-102/00 Synoptická meteorológia (2)                1mEOMm
  Stv 14 00 4h l F1-360 2-FMK-103/00 Praktikum zo synoptickej meteorológie (2)         1mEOMm

Tóth Juraj
  Uto 10 40 2h p F1-112 2-FAA-248/15 Planetárna kozmogónia                   2mFAA
  Uto 14 00 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Pia 13 10 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*

Világi Jozef
  Pon 9 00 3h k F2-T3 2-FAA-249/19 Výpočtová technika v astronómii (2)            2mFAA

Zigo Matej D
  Str 8 10 2h c F1-112 2-FAA-105/00 Nebeská mechanika (1)                   1mFAA

Zigo Pavol
  Str 14 50 2h p F1-112 2-FAA-205/00 Astronomické prístroje                   2mFAA
  Pia 17 20 2h l F1-112 2-FAA-230/00 Laboratórne práce (2) (AGO)                2mFAA

Rozvrh bol aktualizovaný: 13.9.2019