RNDr. Kristína Rostás, PhD.

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky

FMFI UK

Mlynská dolina

842 48

Bratislava IV

Slovakia

 

Tel.: 02 / 602 95 kl. 858 

e-mail: kristina.rostas@fmph.uniba.sk 

 

·         Pedagogická činnosť

·         Vedecká a publikačná činnosť