Katedra Matematickej Analýzy a Numerickej Matematiky

Zdroje literatúry


Úvodná stránka

Virtuálna knižnica Univerzity Komenského
Obsahuje univerzitnú databázu množstva užitočných odkazov na odborné časopisy na internete, knižnice a vyhľadávače.

ScienceDirect
Najväčšia elektronická zbierka informácií z vedy, technológií a medicíny.

Blackwell
Online časopisy publikované Blackwell Publishing konsorciom .

IEEE Computer Society
Digitálna knižnica Inštitútu inžinierov elektriky a elektroniky.

Cambridge Journals Online
Plné znenie článkov viac ako stovky časopisov z oblasti vedy, sociálnych vied a humanistiky.

JSTOR
Databáza časopisov z oblasti humanistiky, sociálnych vied a prírodných vied.


Web of Science
Časť stránok Web of Knowledge . Vyhľadávanie článkov, autorov, časopisov, adries, časopisov ktoré citujú nejakého autora alebo prácu. Vyhľadávanie umožňujúce komplexné dotazy, obsahujúce znaky a rôzne kombinácie.

Zentralblatt MATH
Najkompletnejšia a najdlhšie existujúca zbierka referátov a abstraktov z aplikovanej matematiky obsahujúca viac ako 2 milióny hesiel na vyhľadávanie viac ako 2300 periodík a časopisov.

Cambridge University Press
Prostriedok na vyhľadávanie z databázy, umožňujúci užívateľovy hľadať podľa parametrov, zahrňajúca výhody Booleanského vyhľadávania.

JSTOR Search
Vyhľadávanie Booleanských operátorov, podobných výrazov, frázové popr. nepresné vyhľadávanie a viac flexibilné zostavovanie vyhľadávaných výrazov.