autor: Ivan Kupka

Verzia 1

home uvod K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14


Java 1. – 14.  Úvod

 

Java

Tento text je o Jave. Zahrňuje základný, jednosemestrový kurz zohto jazyka. Java je objektový programovací jazyk.
Viac sa o ňom dozviete v ďalších kapitolách : - )

 

Čitatelia

Čitateľom tohto textu bude najpravdepodobnejšie študent. Na stredovekých univerzitách mali jeden pre študenta veľmi príjemný zvyk: Prednášajúci na začiatku prednášky rozdal vytlačené texty prednášky. Študenti si robili iba stručné poznámky na okraj. Dnes sú školy prichudobné na tlačenie veľkého množstva prednášok. Našťastie je tu sieť a tak sa aj dnešný študent môže ku textu prednášky dostať.

Okrem študentov budú možno  ďalšími čitateľmi týchto textov ľudia, ktorí sa zaujímajú o jazyk Java a chú si osvojiť jeho základy. Ak sú pokročilými užívateľmi na počítači a na sieti a ak programujú v aspoň jednom programovacom, najlepšie objektovo orientovanom jazyku, tak im tento text poslúži. Napriek tomu, alebo vlastne práve preto, že je miestami písaný heslovite, zhustene. Nebudú sa môcť prirodzene zúčastniť živých cvičení, takže pasáž "Cvičenia", obsiahnutá v každej kapitole, a rátajúca s prítomnosťou cvičiaceho učiteľa, bude pre nich menej aktuálna, ako pre študentov.

 

 

Text

Tento text je iteračný. Na sieti je teraz prvá, "beta" verzia. Autor dúfa, že dostane od študentov a čitateľov spätnú väzbu a text bude môcť ďalek zlepšovať. Výhodou elektronickej podoby je, že text môže slúžiť už v tejto fáze vývinu, možno roky predtým, než sa vyvinie do papierovej podoby.

 

Citovanie

Zoznam kníh, z ktorých citujem, je uvedený v prvej kapitole. V ďalších kapitolách  sa už cituje dosť neformálnym spôsobom. Napr. „viď Eckel“, „podľa Herouta“ a podobne.

 

Poďakovanie

Ďakujem všetkým autorom internetových tútoriálov a ostatných voľne prístupných textov na internete. Umožnili mi rozšíriť si obzory, pobaviť sa, kadečo sa chtiac i nechtiac naučiť. Zvláštnu vďaku si zaslúži Bruce Eckel, ktorého skvelá a rozsiahla kniha o Jave je voľne prístupná na sieti ( v angličtine). Možno ju nájsť na tejto stránke:

www.bruceeckel.com

 

 

Ivan Kupka

 

 

 

 

home uvod K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14

Vaše komentáre: kupka@fmph.uniba.sk