autor: Ivan Kupka

Verzia 1

home uvod K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14


Java  Index

 

Java za 14 týždňov, alebo za 14 dní

 

Ivan Kupka

 

Toto je indexová stránka ku elektronickému učebnému textu. Text slúži predovšetkým ako pomôcka pre základný, jednosemestrový kurz Javy na matematicko-fyzikálnej fakulte UK – FMFI UK v Bratislave. Predpokladá teda spoluprácu čitateľa textu s učiteľom. Text môže ale poslúžiť aj čitateľovi, programátorovi,  ktorý už niektorý objektový programovací jazyk ovláda a chce si urobiť samostatne rýchly prehľad o Jave. Možno aj tempom jedna kapitola – jeden deň. Táto prvá – dá sa povedať betaverzia prejde určite mnohými vylepšeniami, možno aj vďaka vašim pripomienkam.

 

Obsah

 

Úvod

 

1.Prvé stretnutie s Javou, spúšťanie programov, literatúra a zdroje

 

 2. Operátory, základné príkazy, cykly

 

3. Polia, metódy, konštruktory

 

4. Tvorenie objektov, referenčné premenné a objekty

 

5. Dedičnosť. Abstraktné triedy a metódy

 

6. Výnimky a ich ošetrovanie

 

7. Rozhrania

 

8. Práca so súbormi. Vstup a výstup

 

9. Balíky. Prístupové práva

 

10. Ukladanie objektov. Polia a kontajnery

 

11. Vnorené triedy

 

12. Grafické užívateľské rozhranie. Základy

 

13. Správcovia rozmiestnenia. Niektoré komponenty

 

14. Udalosti. Ďalšie grafické prvky

 

 

home uvod K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14

Vaše komentáre: kupka@fmph.uniba.sk